Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje kartice WLAN

Pred postopkom

  1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
  2. Odstranite pomnilniško kartico SD
  3. Odstranite pokrov osnovne plošče
  4. Odklopite kabel baterije.

Koraki

  1. Odvijte vijak (M2x3), s katerim je nosilec kartice WLAN pritrjen na sistemsko ploščo [1].
  2. Potisnite in odstranite nosilec kartice WLAN, s katerim sta pritrjena kabla WLAN [2].
  3. Izključite kabla kartice WLAN iz priključkov na kartici WLAN [3].
  4. Kartico WLAN dvignite stran od priključka [4].
    Odstranjevanje kartice WLAN

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\