Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Alienware kommandocentral

Alienware Command Center (AWCC) erbjuder ett gemensamt gränssnitt för både anpassning och förbättring av spelupplevelsen. På AWCC-instrumentpanelen visas de senast spelade eller tillagda spelen samt uppgifter, teman och profiler för specifika spel. Du har också åtkomst till datorinställningar. Du kan snabbt få tillgång till inställningar som t.ex. spelspecifika profiler och teman, belysning, makron och ljud som är viktiga för spelupplevelsen.

AWCC har även stöd för AlienFX 2.0. Med AlienFX kan du skapa, tilldela och dela spelspecifika belysningskartor för att förbättra spelupplevelsen. Du kan dessutom skapa egna ljuseffekter och använda dem på datorn eller ansluten kringutrustning. Kringutrustningskontroller kan integreras i AWCC för att säkerställa en enhetlig upplevelse och dessa inställningar kan kopplas till datorn eller spelet.

AWCC stöder följande funktioner:

  • FX: Skapa och hantera AlienFX-zoner.
  • Fusion: Gör det möjligt att justera spelspecifika funktioner för hantering av ström, ljud och värme.
  • Hantering av kringutrustning: Gör det möjligt att visa och hantera kringutrustning i Alienware Command Center. Stöder viktiga inställningar för kringutrustning och kopplar det till andra funktioner såsom profiler, makron, AlienFX och spelbibliotek.

AWCC stöder även ljudhantering, värmereglering samt bevakning av CPU, GPU och minne (RAM). Mer information om AWCC finns i onlinehjälpen för Alienware Command Center och kunskapsdatabasartikeln SLN128904www.dell.com/support.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\