Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Baksida

Bild: undersidan av Alienware Area-51m

 1. HDMI-port

  Ansluter till en TV eller annan HDMI-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

 2. DisplayPort-anslutning

  Anslut en extern bildskärm eller en projektor.

 3. Nätverksport

  Ansluter till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

 4. Port för extern grafik

  Anslut en Alienware-grafikförstärkare för att förbättra grafikprestandan.

 5. Nätadapterportar (2)

  Anslut en nätadapter för att förse datorn med ström.

 6. AlienFX-belysning

  Med AlienFX kan du välja mellan olika färger och övergångseffekter över flera zoner på datorn.
  OBSERVERA: AlienFX kan konfigureras i Alienware Command Center (AWCC). Mer information om AWCC finns i Alienware Command Center.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\