2019 – året då vi kliver in i det datadrivna digitala ekosystemet

Den tekniska utvecklingen har aldrig gått snabbare. Förra året gjorde vi några djärva spaningar för det kommande året och vissa av dem har blivit verklighet snabbare än andra. Det finns fortfarande mycket kvar att göra när det kommer till utvecklingen av AI och maskininlärning, och autonoma system fortsätter att formas då organisationer bygger den digitala ryggrad som krävs för att stötta dem.

Så vad kan vi vänta oss av 2019? Det här tror vi kommer att vara de mest omvälvande tekniska förändringarna detta år.

Vi blir ännu mer integrerade med tekniken

Virtuella assistenter blir vanligare och smarta hem-lösningar, uppkopplade prylar och bilar kommer i ännu högre utsträckning än tidigare att lära sig av våra vanor och anpassa sig efter våra användarmönster. Samtidigt ser vi kombinationer av maskinintelligens, augmented och virtual reality som skapar uppslukande upplevelser i hemmet. Vad sägs till exempel om en virtuell kock som hjälper dig att laga en enkel middag? Vi kommer också att få mer information om vår hälsa via enheter som är ännu smartare än tidigare.

Denna typ av teknik kommer att följa med oss till jobbet och framsteg inom språk- och röstteknik kommer att göra det lättare att ”prata” med maskiner, samtidigt som automatisering och robotik kommer att bidra till ökad produktivitet på arbetsplatsen.

Vi fortsätter att jaga insikter

I åratal har företag sparat enorma mängder data, men det är fortfarande inte självklart hur denna data ska utnyttjas på bästa sätt. Experter menar att den lagrade datavolymen i världen kommer att uppgå till 44 triljoner gigabytes, eller 44 zettabytes år 2020. Först när vi vet hur vi på riktigt kan utnyttja potentialen i all data kommer den digitala transformationen ta fart på allvar.

Det faktum att vi blir bättre på att utvinna insikter ur vår data kommer att bana väg för innovationer och göra det möjligt att effektivisera företagsprocesser. Detta kommer i sin tur att öka investeringarna i tekniksektorn och startups kommer att försöka tackla utmaningar som följer med innovationerna.

Ökad hastighet, tillgänglighet och sammankoppling med 5G  

5G är den första generationen mobilnät som på riktigt väntas förändra spelplanen vad gäller hastighet och tillgänglighet, och de första 5G-kompatibla enheterna förväntas nå marknaden någon gång under 2019. Nätverk med låg latens och hög bandbredd kommer att leda till att fler saker, bilar och system blir uppkopplade.

Städer kommer bli mer sammankopplade än någonsin, vilket kommer bana väg för smarta städer och för den nya digitala infrastrukturen som vi väntar oss år 2030. För hälso- och tillverkningsindustrin kommer spelreglerna ändras helt, då data som genereras kommer kunna analyseras i realtid, utan att behöva laddas upp i ett moln, för att sen kunna delas med de som behöver det.

Mer data kräver fler moln

Förra året förutspådde vi ankomsten av “megamolnet” – en kombinerad lösning av privata och publika moln, något många har behov av idag. Företag kommer i högre utsträckning förstå att de behöver kunna hantera alla typer av data, vilket kommer att göra diskussionen om behov av publika eller privata moln ännu mindre relevant än tidigare. I en ny undersökning från IDC svarade 80 procent av deltagarna att de försöker flytta tillbaka sin data till lokala privata moln. Denna trend tror vi kommer att bli ännu tydligare, trots att också publika moln kommer att användas i högre utsträckning.

Multicloud-miljöer kommer att driva automation, AI och maskininlärning eftersom de ger organisationer möjlighet att hantera, flytta och processa data när de behöver det. Vi ser en ökad förekomst av moln, då data blir distribuerad i högre utsträckning.

Millennials ger plats åt Gen Z

Generation Z (födda efter 1995) kommer på allvar att börja ta plats på arbetsmarknaden under 2019, vilket innebär att arbetsplatser kommer att inkludera medarbetare från hela fem generationer samtidigt. Detta innebär stora variationer både vad gäller livserfarenheter och teknisk kompetens. 98 procent av Gen Z kommer att ha använt teknik som en del av sin utbildning, många förstår redan grunden i mjukvarukodning och förväntar sig också att arbetsplatsen ska erbjuda ett bra teknikutbud. Generation Z kommer att föra med sig en ny nivå av teknisk kompetens och utbytet av färdigheter kommer öka, vilket även gynnar äldre generationer.

Vi får starkare, smartare, grönare resurskedjor

De många fördelarna i att leda hållbara affärsverksamheter kommer att göra företag angelägna att göra som Dell har gjort och fokusera på att anpassa sina resurskedjor till en cirkulär modell. Dells resurskedja som gör förpackningar av återvunnen havsplast är bara ett exempel. Ny teknik kommer också att öka spårbarheten inom resurskedjor och teknik som utnyttjar blockkedjor kan öka säkerheten och tilliten i informationen.

Den tekniska utvecklingen har aldrig gått snabbare och innovationer som 5G, AI, maskininlärning, moln och blockkedjor blir effektivare och mer avancerade hela tiden. Jag är säker på att vi kommer att använda de 44 zettabytes av data till fantastiska saker. Vi kommer att låsa upp kraften i denna data på sätt som vi inte kan föreställa oss. Så spänn fast er – vi är i full fart på väg in i en ny era av data!

About the Author: Dell Technologies