”Progress made real” – vår 2030 Social Impact Vision

Redan 2013 skapade vi en plan för att använda vår teknik och vår kompetens i arbete där vi kan göra skillnad för både människor och för planeten. Vi har nu presenterat en delrapport för vår 2020 Legacy of Good Plan.

Tack vare betydande arbetsinsatser och stort engagemang från våra medarbetare runt om i världen har vi gjort stora framsteg för att nå våra mål – det är till och med så att vi nått många av målen tidigare än planerat samtidigt som vi är på god väg att nå de kvarvarande.

Här är några av målen vi nått:

  • Återanvänt cirka 45 000 ton återvunnet material, plast och andra hållbara material i Dell Technologies nya produkter (vi har uppnått 2020-mål före schemat).
  • Vi har utvecklat och upprätthållit hållbarhetsinitiativ i 100 procent av Dell Technologies-opererade byggnader (uppnått 2020-målet före schemat).
  • Minskat produktportföljens energiintensitet till 64 procent.
  • Genomfört 5 miljoner timmar arbete till över hela världen genom samhällsinitiativ som varit fokuserade på, men inte begränsade till: kompetensutvecklande volontärarbete, mentorskap för studenter och utveckling av nya ideella tekniklösningar (uppnått 2020-mål för arbetstimmar).
  • Möjliggjort för medarbetare att delta i flexibla arbetsmodeller och ökat det globala deltagandet till 60 procent (överträffat 2020-målet på 50 procent).
  • Uppnått 89 procent eller högre positiva svar i medarbetarnöjdhet globalt (överträffat 2020-målet på 75 procent).
  • Tilldelat årligen mer än 3 miljarder dollar till olika partner i vår leverantörskedja och fortsatt att kvalificera oss till Billion Dollar Roundtable.
  • Implementerat ett grundläggande inlärningsprogram fokuserat på att motverka omedveten diskriminering, Many Advocating Real Change (MARC), med 100 procent deltagande från chefer globalt i hela företaget.
  • Erkänd av LinkedIn som ett ”2019 Top Company”, av FairyGodBoss som ett Top 10 Tech Company enligt kvinnor som arbetar på Dell Technologies, av Human Rights Campaign’s 2019 Corporate Equality Index som en av de bästa platserna att arbeta för LGBTQ Equality (15 år i rad) och av Ethisphere® Institute som världens mest etiska företag (6 år i rad).

Här finns den fullständiga rapporten om arbetet vi genomfört under det senaste decenniet.

Men vårt arbete tar inte slut med detta. Vi vet alla att det finns mer att göra och många utmaningar att ta tag i. Vi är glada över att ha kommit så långt med vår 2020 Legacy of Good Plan, men börjar nu titta på 2030 och de frågor som kommer att vara viktigast för oss under det kommande decenniet. Dessa presenteras i Progress Made Real  vår vision för 2030 som speglar vårt företags huvudsyfte – att driva mänskliga framsteg.

År 2030 kommer teknik att förändrat alla aspekter av vår tillvaro. Det är upp till oss att använda denna teknik i dess bästa former, där vi låter oss guidas av en mångfald av perspektiv och våra starka kärnvärden.

Progress Made Real berör tre kärnområden där vi tror att vi bäst kan påverka: främja hållbarhet, främja inkludering och transformera människors liv med teknik. Vi fortsätter även att fokusera på att förstå kommande utmaningar i samhället och hur man skapar innovation som gör skillnad. Våra åtaganden inom områden för att främja cirkulär ekonomi och skydda mänskliga rättigheter för de människor som tillverkar våra produkter, ligger också fast.

Vi kommer även att förnya våra ansträngningar inom områden som att stärka framtidens medarbetare för att de ska vara förberedda för framtidens teknikjobb. Och det betyder inte bara studenter, det betyder också att vi aktiverar och inspirerar människor som idag inte är aktiva, samt omskolar de som redan befinner sig i arbetslivet.

Vi kommer också göra en samlad insats för att växla upp vår inverkan genom närmare samarbeten med våra kunder, partners och kamrater i våra branscher. Och allt detta med ett ständigt fokus på etik och integritet. Aspekter som blir allt viktigare när vi bygger nya tekniker som är så intimt sammanvävda med vårt dagliga liv.

Besök DellTechnologies.com/ProgressMadeReal för den fullständiga rapporten för FY19 och 2030-visionen och följ hashtaggen #ProgressMadeReal på sociala medier.

Av Christine Fraser, Chief Responsibility Officer och Brian Reaves, Chief Diversity and Inclusion Officer

About the Author: Dell Technologies