• Klimatåtgärder

  Vidta åtgärder mot klimatförändring för företagens, människans och planetens skull

  • Vår resa mot nettonoll

   Dell Technologies strävar efter att nå nettonollmålet för växthusgasutsläpp i omfattning 1, 2 och 3 till år 2050. Men vi väntar inte till 2050 – vårt arbete har redan börjat. För att nå detta ambitiösa mål krävs tydliga kortsiktiga mål som vi kommer att nå inom det kommande årtiondet.

   • Omfattning 1 och 2

    50 %

   • Vi ska minska växthusgasutsläppen i omfattning 1 och 2 med 50 % till år 2030.

   • Omfattning 2

    100 %

   • Vi siktar på att kunna hämta 100 % av elen från förnybara källor i alla Dell Technologies-anläggningar till år 2040.

   • Omfattning 3

    45 %

   • Vi ska minska de absoluta växthusgasutsläppen i omfattning 3 från köpta varor och tjänster med 45 % till år 2030.

   • Omfattning 3

    30 %

   • Vi ska minska de absoluta växthusgasutsläppen i omfattning 3 i samband med användning av sålda produkter med 30 % till år 2030.

  • Med rätt åtgärder, mätningar, samarbeten och arbetsstyrka kommer vi att klara vårt nettonollmål

   Att uppnå våra egna utsläppsmål är enbart en del av vårt engagemang för klimatåtgärder. Vår bästa möjlighet att i stor skala minska de globala utsläppen och skydda naturtillgångarna går genom vår teknik. Vi måste ta oss an planetens största klimatutmaningar redan i dag – och tekniken har den kraft vi, våra kunder och samhället behöver för att kunna göra detta.

  • Vi hjälper våra kunder och partner att nå sina utsläppsmål

  • Vi måste alla bidra i arbetet mot klimatförändring om det ska lyckas. Teknik ger oss en verklig chans att minska utsläppen i stor skala. Det är därför vi är så motiverade att förnya och utveckla produkter och lösningar som kan hjälpa våra kunder och partner att uppnå sina utsläppsmål.

   När det gäller att utforma våra produkter tänker vi på hela livscykeln. Vi minskar utsläppen vid varje steg för mindre avfall, större energieffektivitet och ett mindre koldioxidavtryck för produkten.


  • Möjliggör klimatåtgärder för människans och planetens skull

   Om vi vill göra framsteg på global nivå måste vi samarbeta med andra och använda vår teknik och expertis för att hjälpa till att ta itu med systematiska klimatproblem och öka vår påverkan ännu mer.

  • Kundberättelse

   Driftsätter Edge Technology för att hjälpa det stora barriärrevet

  • Perspektiv

   Stöder AI-driven bevaring i Amazonas regnskog

  • Mer information om våra framsteg och våra principer

  • ESG-rapport för RÅ23

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur våra åtaganden driver klimatåtgärder, accelererar den cirkulära ekonomin, stöder digitalt inkluderande samhällen och främjar en inkluderande arbetskraft.

  • Teknikens positiva inverkan på Jordens dag – och varje dag

   Jeff Clarke beskriver hur Dell Technologies främjar en mer hållbar framtid inte bara på Jordens dag utan varje dag.