• Dell PowerScale for Google Cloud

  Intel® Xeon® skalbara processorer
  • Googles inbyggda filtjänst, som drivs av Dell PowerScale-plattformen och hanteras av Dell Technologies

   Google Cloud erbjuder många olika databearbetnings- och analystjänster för kostnadseffektiv behovsbaserad bearbetning och analys av filbaserade arbetsbelastningar med hög genomströmning. Dell Technologies tar de skalbara fillösningarna i Dell PowerScale, som under de senaste tio åren har driftsatts i tusentals lokala installationer, till molnet och Google Cloud erbjuder innovativa, avancerade molntjänster. Tillsammans ger PowerScale for Google Cloud företag möjlighet att köra de mest krävande, filbaserade arbetsbelastningarna, vilket kräver mycket hög prestanda och genomströmning. Dra nytta av flexibla molnförbrukningsmodeller och molnekonomi i allt från Big Data, artificiell intelligens och maskininlärning till genomsekvensering, elektronisk designautomatisering och arbetsbelastningar för medier och underhållning i molnet.

  • Moln utan kompromisser

   Upplev en enorm prestandaökning

  • PowerScale OneFS ger skalbar kapacitet på upp till 33 PiB i en enda namnrymd och skalbar prestanda på upp till 18,6 GB/s per 100 TiB med svarstider på under 1 ms.

  • Teknisk granskning från ESG: Prestandatest

   Dell PowerScale for Google Cloud klarar kapacitetskrävande filprogram, såsom analys, media och underhållning, biovetenskap och HPC (High-Performance Computing). Dra nytta av flexibiliteten och kostnadseffektiviteten i Google Cloud för att leverera hög prestanda.

  • Vill du ha mer information?

   Kontakta en expert för mer information om PowerScale for Google Cloud.

    

  • VIKTIGA RESURSER

   Översikt av PowerScale for Google Cloud

  • Lösningsöversikt för PowerScale for Google Cloud

   Ta reda på hur Dell Technologies samarbetar med Google för att få en helt integrerad inbyggd molnfiltjänst för Google Cloud-användare med teknik från Dell PowerScale.

  •  

   Demo av PowerScale for Google Cloud

   Prova den stegvisa interaktiva demonstrationen för att få åtkomst till marknadsplatsen, skapa en ny beställning, skapa ett PowerScale-kluster, skapa en filresurs och mycket mer

  •  

   Redigeringssamarbete med PowerScale for Google Cloud

   Kör videoredigeringsarbeten på OneFS i Google Cloud med samma upplevelse, effektivitet och prestanda som på plats.

  •  

   Djupinlärning med PowerScale for Google Cloud

   Leverera kapacitet, prestanda och samtidig användning som eliminerar flaskhalsar i lagringen för AI med PowerScale for Google Cloud.

  •  

   Hadoop-analyser med PowerScale for Google Cloud

   Med PowerScale for Google Cloud är det möjligt att separera och nivåindela HDFS-lagring från Hadoop-beräkningsinfrastrukturen. PowerScale for Google Cloud minimerar flaskhalsar, hanterar Big Data snabbt och optimerar prestandan för Hadoop-analyser.

  •  

   Dell Technologies Cloud lagringslösningar

   Titta på den här videon för mer information om Dell Technologies molnlösningar som bygger på Dell PowerScale-serien av skalbara NAS-lagringsenheter med PowerScale OneFS.

  •  

   PowerScale-lösningar för molnet: eBook

   Läs denna eBook för mer information om hur du utökar prestandan och skalan i PowerScale till molnet.