• IT-tekniker som verifierar serverkomponenter

  Dell Technologies Secured Component Verification

  Intel® Xeon® skalbara processorer
  • Verifiera att hårdvarukonfigurationerna för Dell EMC PowerEdge-servrar är de ursprungligt byggda för säkrare driftsättningar.

   Dell Technologies Secured Component Verification garanterar att PowerEdge-servrar levereras och är redo för distribution exakt så som de byggts ihop av Dells tillverkningsavdelning, vilket utökar Dells process för trygghet inom leverantörskedjan.

  • Autentisera nya PowerEdge-servrar snabbt och säkert

   • Installera PowerEdge-servrar tryggt med en komponentuppsättning som levereras med ett krypterat ”ursprungligt byggd”-certifikat som du kan validera
   • Utnyttja befintliga arbetsflöden för serverhantering för att införliva verifiering av serverkomponenter i dina driftsättningsprocesser
   • Anpassa dina serversäkerhetsstandarder med nya branschriktlinjer för att uppfylla de hårdaste kraven för säker IT-infrastruktur
  • Serverkomponenter som validerats på ett säkert sätt av dig

   I den här digitala eran är säkerheten för teknikens leverantörskedja under ständig granskning. Även om Dell redan från början har etablerat omfattande säkerhetsrutiner och fortsätter att göra betydande förbättringar finns det vissa kunder som har högre säkerhetskrav för komponenter. Dessa kunder behöver tryggt kunna driftsätta nya servrar i vetskap om att kritiska komponenter exakt matchar den konfiguration som lämnade fabriken. Det gör det möjligt för dem att tryggt skapa nya program i datacentret och hålla jämna steg med verksamhetens digitala krav.

  • Lita på serverhårdvaran från början

   Med Dell Technologies Secured Component Verification vet du utan minsta tvivel att hårdvarukonfigurationen på din server är exakt som när den lämnade fabriken

   Förbättra IT-säkerheten

   Att lägga till en säker komponentvalidering i standardprocedurerna för ny serverdriftsättning är en enkel förbättring med låg risk som i slutänden skyddar dina övergripande IT-säkerhetsåtgärder.

   Snabba upp IT-innovationen

   Att ha validerade servrar ger trygghet och förbättrad säkerhet som gör att IT-avdelningen kan fokusera mer på affärsrelaterade innovationer


  • Trygg driftsättning av nya PowerEdge-servrar

   I takt med att säkerhetslandskapet fortsätter att utvecklas och angreppsvektorerna på hårdvara och fast programvara ökar blir det alltmer nödvändigt att uppmärksamma frågan om förbättrad säkerhet i leverantörskedjan. En pusselbit har varit en säker verifiering av den ”ursprungligt byggda” hårdvarukonfigurationen när den fraktas från fabriken till datacentret. Med den här funktionen kan server- och säkerhetsteam tryggt driftsätta servrar i högsäkerhetsmiljöer med verifierade komponenter direkt från fabriken.


  • Börja med en betrodd grund

   Dell Technologies säkerhetsrutiner och teknik för leverantörskedjan garanterar integriteten hos PowerEdge-servrar från fabrik till rack. Detta sätter ribban högre för den moderna teknologins leverantörskedja. Genom att utnyttja den här funktionen med befintliga PowerEdge-funktioner, till exempel Hardware Root of Trust och iDRAC System Lockdown, kan server- och säkerhetsteam bygga ut sin IT-infrastruktur på en betrodd grund.


  • Viktiga resurser

   Börja med dessa viktiga säkerhetsresurser

  • Lösningsöversikt över Dell Technologies Secured Component Verification

   Granska funktionerna i lösningsöversikten.

  • Cybertålig säkerhet i Dell EMC PowerEdge-servrar

   Dell EMC PowerEdge-servrar levererar en förtroendekedja och kombinerar den med omfattande hanteringsverktyg för att tillhandahålla robusta säkerhetslager för hårdvara och fast programvara.

  • Dell Technologies trygghet inom leverantörskedjan

   Dell Technologies använder ett helhetsperspektiv och ett heltäckande tillvägagångssätt för att skydda sin leverantörskedja och leverera lösningar som kunder kan lita på.

  • Dokument om Dell Technologies syn på säkerhet

   Så här kan du snabba upp innovationen med heltäckande inbyggd säkerhet från Dell Technologies.

  • Dell Technologies Secured Component Verification – direkt från utveckling

   Läs den tekniska anmärkningen från vårt utvecklingsteam

  • Cyber Resilient Architecture 2.0

   Lär dig hur du effektivt kan skydda din infrastruktur, tillförlitligt upptäcka hot och snabbt återhämta dig från angrepp.

  • Cyber Resilient Architecture 2.0

   Förstå hur Dell erbjuder en robust metod med lager för att skydda dina data och din immateriella egendom.

  • Manual för säkerhetskonfiguration för iDRAC9

   Vår konfigurationsguide är utformad för att hjälpa systemadministratörer att förstå de rekommenderade säkerhetsinställningarna för iDRAC9.  • Relaterade erbjudanden