Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Postup odstraňování problémů s napájecím adaptérem na notebooku Dell

Summary: Zjistěte, jak odstranit a vyřešit potíže s napájecím adaptérem u notebooku Dell. Vyhledejte informace o používání napájecího adaptéru a odstraňování souvisejících problémů.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Kontrola zapnutí počítače pouze s napájecím adaptérem

Délka: 02:34
Je-li k dispozici, lze nastavení jazyka titulků (titulky) vybrat pomocí ikony Settings nebo CC v tomto přehrávači videa.

Napájecí adaptér, běžně označovaný jako nabíječka pro notebook, se používá k zajištění dostatečného napájení pro dlouhodobé používání notebooku a k nabíjení jeho baterie. Pokud napájecí adaptér nefunguje, baterie notebooku se nebude nabíjet, a pokud baterie není dostatečně nabitá, notebook se nezapne ani nebude fungovat.

Pokud zaznamenáte následující příznaky, postupujte podle pokynů v tomto článku a vyřešte problémy s napájecím adaptérem:

 • Napájecí adaptér nedokáže nabíjet baterii.
 • Napájecí adaptér nedokáže zapnout notebook Dell.
 • Kontrolka LED napájecího adaptéru nesvítí.
 • Kontrolka LED napájecího adaptéru zhasne po připojení k notebooku.
 • Chybová zpráva – The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal computer performance.

Cause

K problémům s napájecím adaptérem může dojít z důvodu vadného napájecího adaptéru, vadného napájecího kabelu, poškození napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, vadného napájecího konektoru na notebooku atd.

Pokud se notebook Dell zapne pouze pomocí napájecího adaptéru a zaznamenáte-li níže uvedené příznaky baterie, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Jak odstraňovat problémy s baterií notebooku Dell.

 • Baterie se samovolně vybijí.
 • Kontrolka LED baterie vůbec nesvítí ani nebliká.
 • Notebook nerozpozná baterii.
 • Notebook se nezapne, pokud není připojen napájecí adaptér.
 • Úroveň nabití baterie se od určité procentní hodnoty přestane zvyšovat.
VAROVÁNÍ: Používání nekompatibilní baterie nebo baterie jiné značky než Dell může zvýšit riziko požáru či výbuchu. Baterii nahraďte pouze kompatibilní baterií zakoupenou u společnosti Dell, která je určena pro použití ve vašem notebooku Dell. Nepoužívejte ve svém notebooku Dell baterii z jiných notebooků.
VAROVÁNÍ: Pokud je napájecí adaptér Dell příliš horký na dotyk, přestaňte jej používat a obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
POZNÁMKA: Notebooky Dell používají stejně jako většina ostatních notebooků lithium-iontové baterie, které se mohou vyboulit z různých důvodů, jako je stáří, počet cyklů nabíjení nebo vystavení velmi vysokým teplotám. Přestože vyboulená baterie nepředstavuje bezpečnostní riziko, poškozené ani vyboulené součásti byste neměli používat. Pokud se vyskytne problém s vyboulením baterie, doporučujeme tuto baterii přestat používat a nahradit ji baterií schválenou společností Dell.

Resolution

Odstraňování problémů s napájecím adaptérem


Odstraňování problémů s napájecím adaptérem

Rozbalením níže uvedených částí získáte další informace pro odstraňování problémů s napájecím adaptérem.

Může dojít k roztřepení nebo proříznutí kabelu napájecího adaptéru a napájecího kabelu a k odkrytí vodičů na jeho koncích. Příčinou může být způsob omotávání kabelu okolo napájecího adaptéru nebo jeho vystavení přílišnému namáhání. Pokud je poškození natolik závažné, že jsou odkryty vodiče, přestaňte napájecí adaptér používat. Při kontrole, zda nedošlo k poškození napájecího adaptéru, kabelů a portu adaptéru na notebooku, postupujte následovně:

VAROVÁNÍ: Společnost Dell doporučuje používat pouze napájecí adaptéry značky Dell, které jsou kompatibilní s vaším notebookem Dell. Společnost Dell nedoporučuje s notebooky Dell používat napájecí adaptéry a baterie třetích stran.
 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
 2. Odpojte napájecí adaptér od počítače.
 3. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér a kabely (včetně napájecího kabelu) nevykazují známky fyzického poškození nebo přehřívání.
 4. Zkontrolujte, zda nejsou v zástrčce nebo portu adaptéru ohnuté, zlomené nebo poškozené kolíky.
VÝSTRAHA: Při odpojování napájecího adaptéru od počítače uchopte nebo držte zástrčku kabelu, a nikoli samotný kabel.
VÝSTRAHA: Napájecí adaptér Dell lze připojit do elektrických zásuvek v libovolné části světa. V různých zemích však mohou být používány odlišné napájecí konektory nebo vícenásobné zásuvky.
VAROVÁNÍ: Pokud je napájecí adaptér Dell příliš horký na dotyk, přestaňte jej používat a obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.
VAROVÁNÍ: Pokud je napájecí adaptér nebo napájecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte napájecí adaptér používat.

Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Rozpoznání poškození napájecího adaptéru na systémech Dell.

Napájecí adaptér s roztřepeným kabelem
Obrázek 1: Roztřepené kabely
Odhalené vodiče napájecího adaptéru
Obrázek 2: Odhalené vodiče
Kabel adaptéru střídavého proudu je proříznutý
Obrázek 3: Proříznutý kabel
Ohnutý nebo zlomený pin
Obrázek 4: Ohnutý nebo zlomený kolík

Pokud zjistíte poškození, informujte se u technické podpory společnosti Dell o možnostech opravy. Pokud poškození nezjistíte, pokračujte dalším krokem.

 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
 2. Připojte do elektrické zásuvky jiné zařízení a ověřte správnou funkci elektrické zásuvky.
 3. Zapojte napájecí adaptér do ověřené funkční elektrické zásuvky.
 4. Připojte napájecí adaptér přímo do elektrické zásuvky. Vynechejte veškeré regulátory napájení, jako jsou přepěťové ochrany, zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) a rozdělovače napájení. To pomáhá izolovat problémy s regulátory napájení.
POZNÁMKA: Pokud je napájecí adaptér připojen k dokovací stanici, ověřte funkčnost adaptéru jeho připojením přímo k notebooku.

Pokud napájecí adaptér funguje správně při vynechání regulátoru napájení nebo dokovací stanice, problém se týká tohoto konkrétního zařízení.

Pokud napájecí adaptér stále nedokáže notebook zapnout, pokračujte dalším krokem.

 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
 2. Odpojte veškerá zařízení připojená k notebooku.
 3. Vyjměte baterii. Pokyny pro vyjmutí baterie najdete v uživatelské příručce notebooku. Pokud je notebook Dell vybaven nevyjímatelnou baterií, tuto část přeskočte.
 4. Stiskněte tlačítko napájení na 30 sekund, abyste z notebooku odstranili zbytkový náboj.
 5. Připojte baterii.
 6. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a do notebooku.
 7. Zapněte počítač.

Pokud není notebook po odstranění zbytkové energie napájen z napájecího adaptéru, pokračujte dalším krokem.

Rozhraní USB-C je multiplatformní standard konektoru pro nabíjení, připojení zařízení a přenos dat. Vybrané notebooky Dell používají k napájení a nabíjení notebooku port USB-C. Je nezbytné zajistit, aby byla nabíječka s konektorem USB-C připojena ke správnému portu USB-C, který umožňuje nabíjení, zejména u notebooků vybavených více než jedním portem USB-C.

 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
 2. Odpojte napájecí adaptér od notebooku.
 3. Odpojte napájecí kabel od napájecího adaptéru.
 4. Připojte napájecí kabel pevně k napájecímu adaptéru.
 5. Ověřte, zda svítí kontrolka LED na napájecím adaptéru. Pokud se kontrolka LED nerozsvítí, vyzkoušejte kompatibilní a ověřený funkční napájecí adaptér.

Pokud se notebook po opětovném připojení napájecího kabelu a napájecího adaptéru nedaří zapnout pomocí napájecího adaptéru, pokračujte dalším krokem.

Resetujte napájecí adaptér provedením těchto kroků:

 1. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky na dobu 15 sekund.
 2. Odpojte napájecí adaptér od notebooku.
 3. Zapojte napájecí adaptér do ověřené funkční elektrické zásuvky.
 4. Připojte napájecí adaptér k notebooku.
 5. Zkontrolujte indikátor LED na napájecím adaptéru.
POZNÁMKA: Kontrolka LED se může nacházet na těle napájecího adaptéru nebo na zástrčce (DC) adaptéru.

Pokud se kontrolka LED napájecího adaptéru rozsvítí, pokračujte dalším krokem.

Pokud kontrolka LED na napájecím adaptéru nesvítí nebo zhasne, když jej připojíte k notebooku, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell, kde se dozvíte více o možnostech oprav, které jsou ve vašem regionu dostupné.

Použití napájecího adaptéru s nižším příkonem může způsobit jeden nebo více následujících problémů:

 • V notebooku se může zobrazit chybová zpráva „The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance“ nebo „Unknown or incorrect AC adapter detected“.
 • Notebook může snížit rychlost procesoru (CPU), aby šetřil energii.
 • Baterie notebooku se nemusí nabíjet rychle nebo vůbec.
 • Napájecí adaptér se může zahřívat.

Každý notebook Dell používá napájecí adaptér s různým příkonem. To může záviset na hardwarové konfiguraci notebooku. Notebooky Dell používají napájecí adaptér s příkonem 45 W, 65 W, 90 W, 130 W, 180 W nebo 240 W. K zajištění optimálního výkonu společnost Dell doporučuje používat originální napájecí adaptér dodaný s notebookem Dell. Informace o příkonu napájecího adaptéru jsou vytištěny na spodní straně adaptéru.

Postup ověření, zda notebook řádně rozpozná napájecí adaptér:

 1. Restartujte počítač.
 2. Jakmile se zobrazí logo Dell, podržte stisknutou klávesu F2, dokud se neobjeví zpráva Entering Setup.
 3. V možnostech systému BIOS ověřte položku AC Adapter Type. Informace o napájecím adaptéru se nejčastěji nacházejí na hlavní obrazovce systému BIOS.
  • Je-li u položky AC Adapter Type uvedena hodnota None – Ověřte, zda je napájecí adaptér připojen k notebooku, zda kontrolka LED na napájecím adaptéru svítí a zda je k notebooku připojen správný napájecí adaptér.
  • Pokud je u položky AC Adapter Type uvedena hodnota Unknown – Zkuste použít jiný funkční napájecí adaptér. Pokud problém přetrvává nebo stejný napájecí adaptér funguje správně s jiným notebookem, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell, kde se dozvíte více o možnostech oprav, které jsou ve vašem regionu dostupné.
  • Pokud je typ napájecího adaptéru rozpoznán správně, pokračujte dalším krokem.

Spuštění diagnostického testu hardwaru může pomoci rozpoznat možný problém a poskytnout kroky vedoucí k odstranění tohoto problému. Společnost Dell nabízí integrovanou i online diagnostiku. Diagnostický test Dell Preboot System Assessment zkontroluje, zda základní deska dokáže správně rozpoznat napájecí adaptér.

Postup spuštění diagnostického testu Dell SupportAssist Preboot System Assessment nebo ePSA:

 1. Zapněte počítač.
 2. Po zobrazení obrazovky s logem Dell opakovaným stisknutím klávesy F12 otevřete jednorázovou spouštěcí nabídku.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Diagnostics a stiskněte klávesu Enter.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete diagnostický test.
 5. Pokud diagnostický test hlásí chybu, poznamenejte si chybový kód a ověřovací kód a obraťte se na technickou podporu společnosti Dell, kde se dozvíte více o možnostech oprav, které jsou ve vašem regionu dostupné.
 6. Pokud diagnostický test proběhne úspěšně, znamená to, že nebyly nalezeny žádné chyby hardwaru.

Systém BIOS (také nazývaný nastavení systému) je firmware, který je integrován v základní desce počítače. Aktualizace systému BIOS na nejnovější verzi může počítači pomoci správně rozpoznat napájecí adaptér.

VÝSTRAHA: Před zahájením aktualizace systému BIOS musí být v notebooku Dell nainstalovaná baterie a notebook musí být připojen k napájecímu adaptéru. U některých notebooků Dell musí být baterie nabita alespoň z 10 %, aby bylo možné zahájit aktualizaci systému BIOS.

Další informace o aktualizacích systému Dell BIOS.

Pokud notebook nerozpozná typ napájecího adaptéru, prostudujte si článek znalostní databáze Dell Vynucení aktualizace systému BIOS v notebooku Dell bez připojeného napájecího adaptéru. Před pokusem o vynucení aktualizace systému BIOS si přečtěte níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti.

VAROVÁNÍ: Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, můžete vynutit aktualizaci systému BIOS z prostředí systému DOS. Selhání tohoto procesu způsobí trvalé poškození základní desky počítače. Uživatelé provádí postup na vlastní riziko. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádnou ztrátu, zejména za ztrátu dat, zisku nebo příjmů, která může zákazníkům vzniknout v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v tomto článku.

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Ikona baterie Ikona napájecího konektoru Další zdroje a informace naleznete na naší stránce Baterie a napájení.

Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product

Laptops, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Last Published Date

21 Jul 2023

Version

12

Article Type

Solution