Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center

Summary: Tento článek obsahuje informace o nástroji Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for Microsoft System Center je součástí sady Dell Client Command Suite. Nahrazuje sadu Dell Client Integration Pack pro nástroj Microsoft System Center Configuration Manager.

Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite poskytuje zákazníkům, kteří používají nástroj SCCM, větší flexibilitu díky integraci hlavních komponent sady Dell Command Suite.

Funkce

POZNÁMKA: Chcete-li použít rozšíření konzole Dell v nástroji Microsoft System Center Configuration Manager verze 2103 nebo vyšší, je nutné zakázat nastavení rozšíření konzole schválená hierarchií. Chcete-li povolit nebo zakázat rozšíření konzole schválená hierarchií, podívejte se do článku k povolení nebo zakázání rozšíření konzole schválených hierarchií na webu www.docs.microsoft.com.
POZNÁMKA: Funkce KVM Connect není podporována v nástroji Dell Command | Integration Suite for System Center 6.1.0 a Dell Command | Intel vPro Out of Band 4.1.0. Chcete-li používat funkci KVM, můžete použít nástroj Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) nebo Mesh Commander (open source nástroj od společnosti Intel).
Další informace naleznete na webu Intel Mesh Commander, v uživatelské příručce k nástroji Mesh Commander, videonávodech a videu o funkcích Mesh Commander KVM.
POZNÁMKA: Chcete-li použít funkci KVM Connect v nástroji Dell Command | Integration Suite for System Center 6.2.0, Dell Command | Intel vPro Out of Band 4.2.0vyšších verzích, nainstalujte aplikaci MeshCommander (open source nástroj od společnosti Intel). Další informace najdete na webu MeshCommander.
POZNÁMKA: Podpora softwaru Intel Setup and Configuration (Intel SCS) je odebrána z nástroje Dell Command | Integration Suite for System Center 6.3.0 a Dell Command | Intel vPro Out of Band 4.3.0.

Soubory ke stažení

 • Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for Microsoft System Center 6.5.1 (vydáno v lednu 2024)

Stáhnout

Dokumentace

 • Podpora pro nástroj Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center | Dokumentace
Dokumentace

Opravy a vylepšení:
 • Opravy:
  • Opraven problém, kdy se v poli Napájecí balíček v hlášení o možnosti správy mimo pásmo zobrazuje zpráva "Beze změny". K tomuto problému dochází, pokud je typ systému odnímatelné, konvertibilní, stolní počítače nebo zařízení All-in-One.
  • Opraven problém, kdy během nasazování aplikace ztrácí fokus uživatelské rozhraní Software Gallery.
 • Vylepšení:
  • Byl aktualizován seznam nastavení systému BIOS.
  • Přidána podpora nasazení aplikace Software Gallery pro operační systém Windows 11.
  • Aktualizace komponent třetích stran.
  • Došlo k vylepšení zabezpečení aplikace.

Videa podpory

Dell Command | Integration Suite for System Center

Délka: 12:46
Titulky: Pouze v angličtině

Aktualizace spouštěcích bitových kopií pomocí nástroje Dell Command | Integration Suite for System Center

Délka: 5:23
Titulky: Pouze v angličtině

Vytváření balíčků ovladačů pomocí nástroje Dell Command | Integration Suite for System Center

Délka: 8:20
Titulky: Pouze v angličtině

Přehled nástroje Dell Command | Intel vPro Out of Band pro vzdálenou správu

Délka: 13:15
Titulky: Pouze v angličtině

Dřívější vydání

 • Aplikace Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.5.0 (vydáno v říjnu 2023)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Vylepšení:
   • Byl aktualizován seznam nastavení systému BIOS.
   • Byla přidána funkce připnutí certifikátu Intel EMA pro vzdálené zřizování v aplikaci Dell Command | Integration Suite for System Center.
   • Byla aktualizována technologie Intel Active Management Technology SDK na verzi 16.0.5.1.
   • Podporuje verzi Intel EMA 1.11.1.
   • Podporuje nástroj Microsoft Endpoint Configuration Manager 2303.
   • Došlo k vylepšení zabezpečení aplikace.

 • Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for Microsoft System Center 6.4.1 (vydáno v březnu 2023)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Toto vydání obsahuje aktualizace zabezpečení zveřejněné v bezpečnostním doporučení společnosti Dell DSA-2023-115. Další informace naleznete v části Bezpečnostní zpravodaje a oznámení společnosti Dell.
   • Byl opraven problém se zobrazením chybových zpráv „Error processing the driver package“ a „Not a Dell Command | System Driver Library“. K tomuto problému dochází, když vytvoříte balíček klientských ovladačů Dell.
   • Byl vyřešen problém, při kterém nebylo možné používat aplikaci Dell Command | Warranty v režimu bez zvýšených oprávnění.

 • Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for Microsoft System Center 6.4.0 (vydáno v lednu 2023)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Byl vyřešen problém se zobrazením stavu úspěšného provedení v aplikaci. K tomuto problému dochází, když selže operace nastavení hesla správce nebo systémového hesla kvůli pravidlům konfigurace hesla.
   • Aktualizace aplikací, které řeší chyby zabezpečení, včetně chyb CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) jako CVE-2023-23696, CVE-2023-23697 a CVE-2023-24572.
  • Vylepšení:
   • Byla přidána funkce pro vygenerování nového souboru a balíčku SCE v nástroji Dell Command | Configure.
   • Byla přidána funkce pro vytvoření balíčku SCE nástroje Dell Command | Configure z dříve vytvořených souborů SCE.
   • Podpora podrobného protokolování v nástroji Dell Command | WinPE Driver Library Import a Dell Command | System Driver Library Import.
   • Podporuje zapnutí technologie AMT z moderního úsporného režimu.
   • Do výstupního souboru nástroje Dell Command | Warranty byl přidán sloupec ProductLineDescription.
   • Došlo k vylepšení zabezpečení aplikace.
   • Byl aktualizován seznam nastavení systému BIOS.

 • Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for Microsoft System Center 6.3.1 (vydáno v listopadu 2022)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Aktualizace aplikací, které řeší chyby zabezpečení, včetně chyb CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) jako CVE-2022-3602 a CVE-2022-3786.

 • Aplikace Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.3.0 (vydáno v říjnu 2022)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Byl vyřešen problém, při kterém nebylo možné vytvořit balíček knihovny ovladačů WinPE.
  • Vylepšení:
   • Byla odebrána podpora softwaru Intel Setup and Configuration (Intel SCS).
   • Podporuje konfigurovatelné cílové cesty UNC (Universal Naming Convention) pro balíčky Dell Command | Configure a Dell Command | Monitor.
   • Podporuje konfigurační balíček vPro AMT EMA a pořadí úkolů vPro AMT EMA Discover Client, které pomáhají identifikovat klienty s podporou technologie vPro AMT v nástroji Configuration Manager.
   • Byl aktualizován nástroj Intel Endpoint Management Assistant Configuration Tool (EMAConfigTool) na verzi 1.0.3.83.
   • Byla aktualizována technologie Intel Active Management Technology SDK na verzi 16.0.4.1.
   • Byl aktualizován seznam nastavení systému BIOS.
   • Bylo aktualizováno rozhraní .NET Framework na verzi 4.8.0.
   • Došlo k vylepšení zabezpečení aplikace.

 • Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for Microsoft System Center 6.2.0 (vydáno v červenci 2022)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Aktualizace aplikace, které řeší chyby zabezpečení.
  • Vylepšení:
   • Byla přidána funkce KVM Connect pomocí MeshCommander (open source nástroj od společnosti Intel).
   • Byly přidány hashovací algoritmy SHA-256 a SHA-384, které podporují funkci zřizování rozhraní USB.
   • Přidáno zabezpečené rozhraní hesla pro nástroj Dell Command | Warranty.
   • Byla přidána uživatelská podpora nástroje Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center bez zvýšených oprávnění na základě rolí zabezpečení nástroje System Center Configuration Manager.
   • Došlo k aktualizaci chybové zprávy z „Invalid UNC Path“ na „The caller does not have path permission“. Tato chybová zpráva se zobrazí, když uživatel nesdílí oprávnění ke složce pro nástroj Dell Command | Monitor, Dell Command | Configure, knihovnu ovladačů Software Gallery a prostředí WinPE.
   • Byla přidána podpora fronty úloh pro zobrazení reportů ohledně odebraných klientů.

 • Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for Microsoft System Center 6.1.0 (vydáno v dubnu 2022)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Byl vyřešen problém s rozšířením Software Gallery Configuration Manager, ke kterému dochází, když zadáte neplatnou cestu UNC.
   • Byl vyřešen problém, při kterém software Intel Setup and Configuration (Intel SCS) zobrazoval chybovou zprávu při konfiguraci technologie Intel Active Management Technology pomocí služby Active Directory.
   • Byl vyřešen problém, při kterém aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for System Center nezobrazuje datum vydání v průvodci knihovnou softwaru.
  • Vylepšení:
   • Byl aktualizován seznam nastavení systému BIOS.
   • Byla aktualizována sada Intel Active Management Technology SDK na verzi 16.0.0.1.

 • Aplikace Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.0.1 (vydáno v únoru 2022)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Byl vyřešen problém s načítáním informací nájemce z nástroje Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) verze 1.6.
   • Byl vyřešen problém, při kterém software Intel Setup and Configuration (Intel SCS) zobrazoval chybovou zprávu při konfiguraci technologie Intel Active Management Technology pomocí služby Active Directory.
   • Byl vyřešen problém, kdy se zobrazovala chybová zpráva „Intel AMT Client Unavailable“ a klient přestal reagovat.
    K tomuto problému dochází při obnovení z režimu spánku, hibernace nebo vypnutí (stav MOFF), když jste připojeni k síti WLAN.

 • Aplikace Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.0 (vydáno v říjnu 2021)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Byl vyřešen problém, při kterém se v části Task View zobrazoval stav atributů systému BIOS, když bylo vybráno více atributů systému BIOS.
  • Vylepšení:
   • Byl aktualizován seznam nastavení systému BIOS.
   • Podpora nástroje Intel Endpoint Management Assistant (EMA) pro zřizování procesorů Intel Core 12. generace a novějších.

 • Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for Microsoft System Center 5.5 (vydáno v červnu 2021)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Byl vyřešen problém s položkou registru DCW v části HKEY_CURRENT_USER.
   • Byl vyřešen problém s registrem DCW databáze nebo tabulek, které nebyly nalezeny při výpisu informací o záruce.
   • Byl vyřešen problém s opakujícím se zobrazováním chybových zpráv v nástroji Dell Command | Intel vPro Out of Band při zadání více než 300 znaků na obrazovce nastavení účtu.
   • Byl vyřešen problém v nástroji Dell Command | Intel vPro Out of Band, při kterém se typ systému zobrazoval nesprávně při aktualizaci třídy CIM z CIM_ComputerSystem na CIM_Chassis.
   • Byl vyřešen problém v nástroji Dell Command | Intel vPro Out of Band, kdy se po bezdrátovém zřízení systému zobrazovala zpráva „Intel AMT Client Not Available“. K tomuto problému dochází při provádění operace systému BIOS s nastaveným časovým limitem nečinnosti na 1 minutu a po čekání po dobu 3 minut.
  • Vylepšení:
   • Byla změněna minimální verze softwaru Intel Setup and Configuration Software, kterou lze specifikovat během konfigurace nebo upgradu služby Remote Provisioning, z verze 12.1 na verzi 12.2. Upgrade softwaru Intel Setup and Configuration Software z verze 12.2.0.139 a 12.2.0.150 na verzi 12.2.0.152 není možný. Společnost Dell doporučuje nainstalovat nejnovější verzi softwaru Intel Setup and Configuration Software.
   • Podpora zřizování zařízení s procesorem Intel Core 11. generace, pokud používáte software Intel Setup and Configuration Software verze 12.2.0.152.
   • Automatický import souboru OMCI_SMS_DEF.mof při vytváření balíčku Dell Command | Monitor.
   • Podpora prostředí WinPE jako balíčku Dell Update Package v nástroji Dell Command | WinPE Driver Library Import.
   • Podpora balíčků ovladačů jako balíčku Dell Update Package v nástroji Dell Command | System Driver Library Import.
   • V databázi Indications byl aktualizován název tabulky „EventBlackList“ na „EventBlockList“.

 • Aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for Microsoft System Center 5.4 (vydáno v únoru 2021)

Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:
   • Byl opraven problém s chybějícím polem architektury operačních systémů v části Software Gallery.
  • Vylepšení:
   • Aktualizace možnosti funkce Synchronizace, aby se v galerii softwaru zobrazovaly vyšší verze aplikací.
   • Do nastavení systému BIOS byly přidány nové atributy.
   • Podporuje vzdálené zřizování systémů pomocí softwaru Intel Setup and Configuration Software verze 150.

 • Dell Command | Integration Suite for System Center 5.3 (vydáno v říjnu 2020)

Stáhnout
Poznámky k verzi


 • Dell Command | Integration Suite 5.2 (vydáno v prosinci 2019)
 • Vylepšení:
  • Aktualizovaný nástroj Dell Command | Warranty na podporu verze v5 backendového rozhraní Warranty API
  • Aktualizované nastavení systému BIOS

 • Dell Command | Integration Suite 5.1 (vydáno v červnu 2019)

Stáhnout

 • Vylepšení:
  • Aktualizovaná nastavení systému BIOS.
  • Podpora upgradu softwaru SCS (Setup and Configuration Software) společnosti Intel na kartě Remote Provisioning Configuration.
  • V části Configuration Manager Applications byl přidán průvodce Software Gallery, který pomáhá vytvářet a spravovat softwarové aplikace Dell pomocí katalogu Dell Software Gallery.
  • Aktualizovaná kolekce zařízení s podporou technologie vPro-AMT k odfiltrování klientských systémů bez technologie AMT.

 • Nové funkce verze 5.0
  • Možnost zavádění na dálku díky konzoli Dell Command | Intel vPro Out of Band.
  • Oprava nástroje záruky pro integraci s nástrojem SCCM.
  • Zrušení maximálního počtu sad ovladačů, které lze importovat v průvodci.

 • Nové funkce verze 4.2
  • Vylepšené stahování a zpracování katalogu a ovladačů CAB.
  • Vylepšení oprávnění operačního systému a databází.

 • Nové funkce verze 4.1
  • Podpora nástroje pro správu System Center 2012 R2.
  • Aktualizované grafické uživatelské rozhraní.
  • Podpora prostředí Windows 10 WinPE.
  • Podpora nástroje Dell Command | Intel(c) vPro(tm) Out of Band 2.1.0.
  • Aktualizovaný nástroj Dell Command | WinPE Driver Library Import.
  • Aktualizovaný nástroj Dell Command | System Driver Library Import.
  • Podpora pro nástroj Dell Command | Nasaďte katalog (pro knihovny ovladačů WinPE a knihovny systémových ovladačů).

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.

Article Properties


Last Published Date

26 Mar 2024

Version

23

Article Type

How To