Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Nástroj Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center

Summary: Tento článek obsahuje informace o aplikaci Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Nástroj Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center je součástí sady Dell Client Command Suite. Nahrazuje balíček Dell Client Integration Pack pro nástroj Microsoft System Center Configuration Manager.

Nástroj Dell Command | Sada Integration Suite poskytuje větší flexibilitu zákazníkům, kteří používají nástroj SCCM integrací hlavních komponent sady Dell Command Suite.

Funkce

POZNÁMKA: Software Intel Setup and Configuration (Intel SCS) není k dispozici ke stažení. Kontaktujte tým podpory společnosti Intel a získejte systém Intel SCS.
 
POZNÁMKA: Chcete-li použít rozšíření konzole Dell v nástroji Microsoft System Center Configuration Manager verze 2103 nebo vyšší, je nutné zakázat nastavení rozšíření konzole schválené hierarchií. Chcete-li povolit nebo zakázat rozšíření konzole schválená hierarchií, podívejte se do části povolení nebo zakázání rozšíření konzole schválených hierarchií na www.docs.microsoft.com.
 
POZNÁMKA: Funkce KVM Connect není podporována v aplikaci Dell Command | Integration Suite for System Center 6.1.0 a Dell Command | Intel vPro Out of Band 4.1.0. Chcete-li používat funkci KVM, můžete použít nástroj Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) nebo Mesh Mesh (open source nástroj od společnosti Intel).
Další informace naleznete v části Intel Mesh Mesh, Uživatelská příručka pro uživatele mesh, videonávody a funkce Mesh KVM .
 
POZNÁMKA: Použití funkce KVM Connect v aplikaci Dell Command | Integration Suite for System Center 6.2.0, Dell Command | Verze Intel vPro Out of Band 4.2.0 a vyšší nainstalujte aplikaci MeshCommander (open source nástroj od společnosti Intel). Další informace naleznete v části MeshCommander.

Cause

Soubory ke stažení

 • Nástroj Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.2.0 (vydáno v červenci 2022)

Stáhnout

Dokumentace

 • Podpora nástroje Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center | Dokumentace
           Dokumentace

Opravy a vylepšení:   
 • Opravy:
  • Aktualizace aplikací, které řeší chyby zabezpečení.
 • Vylepšení:
  • Byla přidána funkce KVM Connect pomocí příkazu MeshCommander (open source nástroj od společnosti Intel).
  • Byly přidány hashovací algoritmy SHA-256 a SHA-384, které podporují funkci zřizování ROZHRANÍ USB.
  • Přidáno rozhraní zabezpečeného hesla pro nástroj Dell Command | Záruka.
  • Byla přidána uživatelská podpora nástroje Dell Command | bez zvýšených oprávnění. Sada integrace pro moduly plug-in System Center na základě rolí zabezpečení nástroje System Center Configuration Manager.
  • Došlo k aktualizaci chybové zprávy z neplatné cesty UNC na volajícího, který nemá oprávnění k cestě. Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud uživatel nesdílí oprávnění ke složce pro aplikaci Dell Command | Monitor, Dell Command | Konfigurace, knihovna ovladačů Software Gallery a prostředí WinPE.
  • Byla přidána podpora fronty úloh pro zobrazení hlášení pro odebrané klienty.

Resolution

Dřívější vydání

 • Nástroj Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.1.0 (vydáno v dubnu 2022)

           Stáhnout

 • Opravy a vylepšení: 
  • Opravy:
   • Byl vyřešen problém s rozšířením software Gallery Configuration Manager, ke kterému dochází, když zadáte neplatnou cestu UNC.
   • Byl vyřešen problém, při kterém software Intel Setup and Configuration (Intel SCS) zobrazoval chybovou zprávu při konfiguraci technologie Intel Active Management Technology se službou Active Directory.
   • Byl vyřešen problém, při kterém aplikace Dell Command | Sada Integration Suite for System Center nezobrazuje datum vydání v průvodci softwarovou knihovnou.
  • Vylepšení:
   • Seznam nastavení systému BIOS byl aktualizován.
   • Byla aktualizována sada Intel Active Management Technology SDK na verzi 16.0.0.1.

 • Nástroj Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.0.1 (vydáno v únoru 2022)

           Stáhnout

 • Opravy a vylepšení: 
  • Opravy:
   • Byl vyřešen problém s načítáním informací klienta z aplikace Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) verze 1.6.
   • Byl vyřešen problém, při kterém software Intel Setup and Configuration (Intel SCS) zobrazuje při konfiguraci technologie Intel Active Management Technology se službou Active Directory chybovou zprávu.
   • Byl vyřešen problém, kdy se zobrazila chybová zpráva klienta Intel AMT" a klient přestal reagovat.
    K tomuto problému dochází při obnovení ze stavu spánku, hibernace nebo vypnutí (stav MOFF) při připojení k síti WLAN.

 • Nástroj Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.0 (vydáno v říjnu 2021)

           Stáhnout

 • Opravy a vylepšení: 
  • Opravy:
   • Byl vyřešen problém, při kterém se stav atributů systému BIOS zobrazován v zobrazení úkolů, když bylo vybráno více atributů systému BIOS.
  • Vylepšení:     
   • Aktualizace seznamu nastavení systému BIOS
   • Podporuje nástroj Intel Endpoint Management Assistant (EMA) pro zřizování procesorů Intel Core 12. generace a novějších.

 • Nástroj Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 5.5 (vydáno 6. 6. 2021)

           Stáhnout

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:    
   • Byl vyřešen problém se záznamem registru DCW v HKEY_CURRENT_USER.
   • Byl vyřešen problém DCW databáze nebo tabulek, které nebyly nalezeny při zjištění informací o záruce.
   • Byl vyřešen problém s nástrojem Dell Command | Problém s rekurzivním zobrazením chybových zpráv intel vPro Out of Band při zadávání 300 znaků plus na obrazovku nastavení účtu.
   • Byl vyřešen problém s nástrojem Dell Command | Problém s výstupem Intel vPro Out of Band, při kterém se typ systému zobrazuje nesprávně aktualizací třídy CIM z CIM_ComputerSystem na CIM_Chassis.
   • Byl vyřešen problém s nástrojem Dell Command | Problém s technologií Intel vPro Out of Band, kdy se po bezdrátovém přidělování systému zobrazí zpráva o tom, že klient Intel AMT není k dispozici. K tomuto problému dochází při provádění operace systému BIOS, přičemž časový limit nečinnosti je nastaven na 1 minutu od systému BIOS a po čekání na 3 minuty.
  • Vylepšení:         
   • Byla změněna minimální verze instalačního a konfiguračního softwaru Intel, kterou lze specifikovat během konfigurace nebo upgradu služby Remote Provisioning z verze 12.1 na verzi 12.2. Upgrade softwaru Intel Setup and Configuration verze 12.2.0.139 a 12.2.0.150 na verzi 12.2.0.152 není možný. Společnost Dell doporučuje nainstalovat nejnovější verzi softwaru Intel Setup and Configuration.
   • Podporuje poskytovatelská zařízení s procesorem Intel Core 11. generace, pokud používáte software Intel Setup and Configuration verze 12.2.0.152.
   • Importuje soubor OMCI_SMS_DEF.mof automaticky při vytváření nástroje Dell Command | Balení monitoru.
   • Podporuje prostředí WinPE jako balíček Dell Update Package v aplikaci Dell Command | Import knihovny ovladačů WinPE.
   • Podporuje balíčky ovladačů v nástroji Dell Command | jako balíček Dell Update Package Import knihovny systémových ovladačů.
   • V databázi Indications byl aktualizován název tabulky "EventBlackList" na "EventBlockList".

 • Nástroj Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 5.4 (vydáno 2. 2021)

           Stáhnout          

 • Opravy a vylepšení:
  • Opravy:     
   • Byl opraven problém s chybějícím polem architektury operačních systémů v části Software Gallery.
  • Vylepšení:     
   • Byla aktualizována možnost funkce Sync pro zobrazení vyšších verzí aplikací v části Software Gallery.
   • Do nastavení systému BIOS byly přidány nové atributy.
   • Podporuje vzdálené zřizování systémů pomocí softwaru Intel Setup and Configuration Software verze 150.

 • Dell Command | Integration Suite for System Center 5.3 (vydáno v říjnu 2020)

Stáhnout
Poznámky k verzi


 • Dell Command | Integration Suite 5.2 (vydáno v prosinci 2019)
 • Vylepšení:
  • Aktualizace nástroje Dell Command | Nástroj záruky na podporu verze v5 backendového rozhraní Warranty API
  • Aktualizace nastavení systému BIOS

 • Dell Command | Integration Suite 5.1 (vydáno v červnu 2019)

Stáhnout

 • Vylepšení:
  • Aktualizovaná nastavení systému BIOS.
  • Podpora upgradu softwaru SCS (Setup and Configuration Software) společnosti Intel na kartě Remote Provisioning Configuration.
  • V části Configuration Manager Applications byl přidán průvodce Software Gallery, který pomáhá vytvářet a spravovat softwarové aplikace dell pomocí katalogu Dell Software Gallery.
  • Aktualizovaná kolekce zařízení s podporou technologie vPro-AMT k odfiltrování klientských systémů bez technologie AMT.

 • Nové funkce verze 5.0
  • Možnost zavádění na dálku díky konzoli Dell Command | Intel vPro Out of Band.
  • Oprava nástroje záruky pro integraci s nástrojem SCCM.
  • Zrušení maximálního počtu sad ovladačů, které lze importovat v průvodci.

 • Nové funkce verze 4.2
  • Vylepšené stahování a zpracování katalogu a ovladačů CAB.
  • Vylepšení oprávnění operačního systému a databáze.

 • Nové funkce verze 4.1
  • Podpora nástroje pro správu System Center 2012 R2.
  • Aktualizované grafické uživatelské rozhraní.
  • Podpora prostředí Windows 10 WinPE.
  • Podpora nástroje Dell Command | Intel(c) vPro(tm) Out of Band 2.1.0.
  • Aktualizovaný nástroj Dell Command | WinPE Driver Library Import.
  • Aktualizovaný nástroj Dell Command | System Driver Library Import.
  • Podpora nástroje Dell Command | Deploy Catalog (pro knihovnu ovladačů WinPE a knihovnu ovladačů systému).

Article Properties


Last Published Date

26 Jul 2022

Version

15

Article Type

Solution