Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat pakietu Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla Microsoft System Center jest częścią pakietu Dell Client Command Suite. Zastępuje on pakiet Dell Client Integration Pack dla programu Microsoft System Center Configuration Manager.

Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite zapewnia klientom korzystającym z programu SCCM większą elastyczność poprzez integrację głównych składników pakietu Dell Command Suite.

Funkcje

UWAGA: Aby korzystać z rozszerzeń konsoli Dell w Microsoft System Center Configuration Manager w wersji 2103 lub nowszej, należy wyłączyć ustawienie rozszerzeń konsoli zatwierdzonych przez hierarchię. Aby włączyć lub wyłączyć rozszerzenia konsoli zatwierdzone przez hierarchię, zapoznaj się z sekcją poświęconej włączaniu i wyłączaniu zatwierdzonych rozszerzeń konsoli przez hierarchię na stronie www.docs.microsoft.com.
UWAGA: Funkcja KVM Connect nie jest obsługiwana w aplikacji Dell Command | Integration Suite for System Center w wersji 6.1.0 i Dell Command | Intel vPro Out of Band w wersji 4.1.0. Aby używać funkcji KVM, można skorzystać z asystenta Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) lub Mesh Cortan (narzędzia open source firmy Intel).
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematami Mesh Commander firmy Intel, Podręcznik użytkownika Mesh Commander, Samouczki wideo i Funkcja KVM Mesh Commander.
UWAGA: Aby skorzystać z funkcji KVM Connect w Dell Command | Integration Suite for System Center w wersji 6.2.0, Dell Command | Intel vPro Out of Band w wersji 4.2.0 i nowsze wersje, zainstaluj aplikację MeshCommander (narzędzie open source firmy Intel). Dodatkowe informacje są dostępne w sekcji MeshCommander.
UWAGA: obsługa oprogramowania Intel Setup and Configuration Software (Intel SCS) została wycofana z Dell Command | Integration Suite for System Center w wersji 6.3.0 i Dell Command | Intel vPro Out of Band w wersji 4.3.0.

Pliki do pobrania

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 6.5.1 (opublikowano w styczniu 2024 r.)

Pobierz

Dokumentacja

 • Obsługa aplikacji Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center | Dokumentacja
Dokumentacja

Poprawki i ulepszenia:
 • Poprawki:
  • Rozwiązano problem z wyświetlaniem komunikatu o braku zmian w polu pakietu zasilającego w raporcie zarządzania zewnątrzpasmowego. Ten problem występuje, gdy typem systemu jest komputer z odłączanym ekranem, komputer z obrotowym wyświetlaczem, komputer stacjonarny lub urządzenie wielofunkcyjne.
  • Rozwiązano problem polegający na tym, że interfejs użytkownika galerii oprogramowania traci fokus podczas wdrażania aplikacji.
 • Usprawnienia:
  • Zaktualizowano listę ustawień systemu BIOS.
  • Dodano obsługę wdrażania aplikacji Software Gallery dla systemu operacyjnego Windows 11.
  • Zaktualizowano elementy innych firm.
  • Zwiększono bezpieczeństwo aplikacji.

Filmy instruktażowe

Aplikacja Dell Command | Integration Suite for System Center

Czas trwania: 12:46
Napisy kodowane: Tylko język angielski

Aktualizowanie obrazów rozruchowych za pomocą Dell Command | Integration Suite for System Center

Czas trwania: 05:23
Napisy: Tylko język angielski

Tworzenie pakietów sterowników za pomocą Dell Command | Integration Suite for System Center

Czas trwania: 08:20
Napisy: Tylko język angielski

Przegląd konsoli Dell Command | Intel vPro Out of Band do zdalnego zarządzania

Czas trwania: 13:15
Napisy: Tylko język angielski

Poprzednie wersje

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 6.5.0 (opublikowano w październiku 2023 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Usprawnienia:
   • Zaktualizowano listę ustawień systemu BIOS.
   • Dodano funkcję przypinania certyfikatu Intel EMA do zdalnego przydzielania zasobów w Dell Command | Integration Suite for System Center.
   • Zaktualizowano pakiet Intel Active Management Technology SDK do wersji 16.0.5.1.
   • Obsługuje wersję Intel EMA 1.11.1.
   • Obsługuje Microsoft Endpoint Configuration Manager 2303.
   • Zwiększono bezpieczeństwo aplikacji.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite for Microsoft System Center 6.4.1 (opublikowano w marcu 2023 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Ta wersja zawiera aktualizacje zabezpieczeń zgodnie z informacjami w poradniku bezpieczeństwa firmy Dell DSA-2023-115. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poradnikami i powiadomieniami dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Dell.
   • Rozwiązano problem, który powodował wyświetlanie błędu przetwarzania pakietu sterowników, a nie komunikatu o błędzie aplikacji Dell Command | System Driver Library. Ten problem występuje podczas tworzenia pakietu sterowników klienckich Dell.
   • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał korzystanie z aplikacji Dell Command | Warranty w trybie bez podniesionych uprawnień.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 6.4.0 (opublikowano w styczniu 2023 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem z wyświetlaniem komunikatu powodzenia w aplikacji. Ten problem występuje w przypadku nieudanej operacji ustawienia hasła administratora lub systemowego z powodu reguł konfiguracji hasła.
   • Aktualizacje aplikacji eliminujące luki w zabezpieczeniach, w tym (typowe luki i zagrożenia CVE), takie jak CVE-2023-23696, CVE-2023-23697 i CVE-2023-24572.
  • Usprawnienia:
   • Dodano funkcję generowania nowego pliku i pakietu Dell Command | Configure SCE za pomocą Dell Command | Configure.
   • Dodano funkcję tworzenia pakietu Dell Command | Configure SCE z wcześniej wygenerowanych plików SCE.
   • Obsługuje szczegółowe rejestrowanie dla Dell Command | WinPE Driver Library Import i Dell Command | System Driver Library Import.
   • Obsługuje funkcję włączania AMT z nowoczesnego trybu gotowości.
   • Dodano kolumnę ProductLineDescription do narzędzia Dell Command | Warranty Output.
   • Zwiększono bezpieczeństwo aplikacji.
   • Zaktualizowano listę ustawień systemu BIOS.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 6.3.1 (opublikowano w listopadzie 2022 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Aktualizacje aplikacji w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach, w tym (typowe luki i zagrożenia CVE), takich jak CVE-2022-3602 i CVE-2022-3786.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 6.3.0 (opublikowano w październiku 2022 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem, w którym nie można utworzyć pakietu biblioteki sterowników WinPE.
  • Usprawnienia:
   • Usunięto obsługę oprogramowania Intel Setup and Configuration Software (Intel SCS).
   • Obsługuje konfigurowalne ścieżki docelowe UNC dla pakietów Dell Command | Configure i Dell Command | Monitor.
   • Obsługuje pakiet vPro AMT EMA Config i sekwencję zadań vPro AMT EMA Discover Client w celu zidentyfikowania klientów zgodnych z vPro AMT w programie Configuration Manager.
   • Zaktualizowano narzędzie Intel Endpoint Management Assistant Configuration Tool (EMAConfigTool) do wersji 1.0.3.83.
   • Zaktualizowano pakiet Intel Active Management Technology SDK do wersji 16.0.4.1.
   • Zaktualizowano listę ustawień systemu BIOS.
   • Zaktualizowano wersję środowiska .NET Framework do wersji 4.8.0.
   • Zwiększono bezpieczeństwo aplikacji.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 6.2.0 (opublikowano w lipcu 2022 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Aktualizacje aplikacji w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach.
  • Usprawnienia:
   • Dodano funkcję KVM Connect przy użyciu MeshCommander (narzędzia open source firmy Intel).
   • Dodano algorytmy haszujące SHA-256 i SHA-384 w celu uzyskania funkcji przydzielania USB.
   • Dodano interfejs bezpiecznego hasła do aplikacji Dell Command | Warranty.
   • Dodano obsługę użytkowników bez podwyższonych uprawnień dla wtyczek aplikacji Dell Command | Integration Suite for System Center opartych na rolach zabezpieczeń programu System Center Configuration Manager.
   • Zaktualizowano komunikat o błędzie z nieprawidłowej ścieżki UNC: osoba wywołująca nie ma uprawnień do ścieżki. Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy użytkownik nie udostępnia uprawnień do folderu Dell Command | Monitor, Dell Command | Configure, Software Gallery Driver library i WinPE.
   • Dodano obsługę funkcji kolejki zadań w celu wyświetlania raportów dla usuniętych klientów.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 6.1.0 (opublikowano w kwietniu 2022 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem z rozszerzeniem Software Gallery Configuration Manager, który występuje po wprowadzeniu nieprawidłowej ścieżki UNC.
   • Rozwiązano problem polegający na tym, że oprogramowanie Intel Setup and Configuration Software (Intel SCS) wyświetlało komunikat o błędzie podczas konfigurowania usługi Intel Active Management Technology za pomocą usługi Active Directory.
   • Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite for System Center nie wyświetla daty wydania w kreatorze biblioteki oprogramowania.
  • Usprawnienia:
   • Zaktualizowano listę ustawień systemu BIOS.
   • Zaktualizowano pakiet Intel Active Management Technology SDK do wersji 16.0.0.1.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 6.0.1 (opublikowano w lutym 2022 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem z pobieraniem informacji najemcy z programu Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) w wersji 1.6.
   • Rozwiązano problem polegający na tym, że oprogramowanie Intel Setup and Configuration Software (Intel SCS) wyświetlało komunikat o błędzie podczas konfigurowania usługi Intel Active Management Technology przy użyciu usługi Active Directory.
   • Rozwiązano problem z wyświetlaniem komunikatu o błędzie dotyczącym niedostępności klienta Intel AMT, a klient przestaje reagować.
    Ten problem występuje po wyjściu ze stanu uśpienia, hibernacji lub wyłączenia (stan MOFF) po podłączeniu do sieci WLAN.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 6.0 (opublikowano w październiku 2021 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem z wyświetlaniem stanu atrybutów systemu BIOS w widoku zadań po wybraniu wielu atrybutów systemu BIOS.
  • Usprawnienia:
   • Zaktualizowano listę ustawień systemu BIOS
   • Dodano obsługę procesorów Intel Core 12. generacji i nowszych przez asystenta Intel Endpoint Management Assistant (EMA).

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 5.5 (data wydania: 06/2021)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem z wpisem rejestru DCW w HKEY_CURRENT_USER.
   • Rozwiązano problem DCW bazy danych lub tabel, których nie znaleziono podczas gromadzenia informacji gwarancyjnych.
   • Naprawiono problem z konsolą Dell Command | Intel vPro Out of Band polegający na cyklicznym wyświetlaniu komunikatu o błędzie podczas wprowadzania 300 i więcej znaków na ekranie konfiguracji konta.
   • Naprawiono problem z konsolą Dell Command | Intel vPro Out of Band polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu typu systemu przez aktualizację klasy CIM z CIM_ComputerSystem to CIM_Chassis.
   • Naprawiono problem z konsolą Dell Command | Intel vPro Out of Band polegający na wyświetlaniu komunikatu informującego, że klient Intel AMT jest niedostępny, gdy system jest skonfigurowany bezprzewodowo. Ten problem występuje podczas wykonywania operacji systemu BIOS, a limit czasu bezczynności jest ustawiony na 1 minutę w systemie BIOS i po odczekaniu 3 minut.
  • Usprawnienia:
   • Zmieniono minimalną wersję oprogramowania Intel Setup and Configuration Software, którą można określić podczas konfiguracji lub aktualizacji zdalnego przydzielania, z wersji 12.1 do 12.2. Aktualizacja oprogramowania Intel Setup and Configuration Software z wersji 12.2.0.139 i 12.2.0.150 do 12.2.0.152 nie jest możliwa. Firma Dell zaleca zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania Intel Setup and Configuration Software.
   • Obsługa urządzeń z procesorem Intel Core 11. generacji podczas korzystania z oprogramowania Intel Setup and Configuration Software w wersji 12.2.0.152.
   • Automatyczne importowanie pliku OMCI_SMS_DEF.mof podczas tworzenia pakietu Dell Command | Monitor.
   • Obsługa WinPE jako pakietu Dell Update Package w aplikacji Dell Command | Import biblioteki sterowników WinPE.
   • Obsługa pakietów sterowników jako pakietu Dell Update w Dell Command | Import bibiloteki sterowników systemowych.
   • Zaktualizowano nazwę tabeli „EventBlackList” do „EventBlockList” w bazie danych wskazań.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla oprogramowania Microsoft System Center 5.4 (data wydania: 02.2021 r.)

Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem z brakującym polem architektury systemu operacyjnego w galerii oprogramowania.
  • Usprawnienia:
   • Zaktualizowano opcję funkcji synchronizacji, aby umożliwić wyświetlanie nowszych wersji aplikacji w galerii oprogramowania.
   • Dodano nowe atrybuty systemu BIOS w ustawieniach systemu BIOS.
   • Obsługa zdalnego przydzielania systemów przy użyciu oprogramowania Intel Setup and Configuration Software w wersji 150.

 • Dell Command | Integration Suite for System Center 5.3 (wydano 10/2020)

Pobierz
Informacje dotyczące wydania


 • Dell Command | Integration Suite 5.2 (wydano 12/2019)
 • Usprawnienia:
  • Zaktualizowano narzędzie Dell Command | Warranty do obsługi wersji 5 interfejsu API back-end Warranty
  • Zaktualizowano ustawienia systemu BIOS

 • Dell Command | Integration Suite 5.1 (wydano 06/2019)

Pobierz

 • Usprawnienia:
  • Zaktualizowano ustawienia systemu BIOS.
  • Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania oprogramowania Intel Setup and Configuration Software (SCS) na karcie Remote Provisioning Configuration.
  • Dodano kreator Software Gallery w programach Configuration Manager w celu wspomagania tworzenia konkretnych aplikacji firmy Dell oraz zarządzania nimi przy użyciu programu Dell Software Gallery Catalog.
  • Zaktualizowano kolekcję urządzeń zgodnych z vPRO-AMT w celu odfiltrowania systemów klienckich innych niż AMT.

 • Nowe funkcje w wersji 5.0
  • Możliwość zdalnego tworzenia kopii zapasowych za pomocą konsoli Dell Command | Intel vPro Out of Band.
  • Naprawiono narzędzie gwarancyjne, które integruje się z programem SCCM.
  • Limit pakietów sterowników, które można zaimportować w kreatorze, został usunięty.

 • Nowe funkcje w wersji 4.2
  • Ulepszenia katalogów i plików CAB sterowników w zakresie pobierania i przetwarzania.
  • Ulepszenia uprawnień systemu operacyjnego i bazy danych.

 • Nowe funkcje w wersji 4.1
  • Obsługa oprogramowania System Center 2012 R2.
  • Zaktualizowane graficzne interfejsy użytkownika.
  • Obsługa środowiska Windows 10 WinPE.
  • Obsługa programu Dell Command | Intel(c) vPro(tm) Out of Band 2.1.0.
  • Aktualizacja importu biblioteki sterowników Dell Command | WinPE.
  • Aktualizacja Dell Command | Import bibiloteki sterowników systemowych.
  • Obsługa aplikacji Dell Command | Deploy Catalog (dla bibliotek sterowników WinPE i bibliotek sterowników systemowych).

Additional Information

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.

Article Properties


Last Published Date

26 Mar 2024

Version

23

Article Type

How To