Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla Microsoft System Center

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat aplikacji Dell Command | Pakiet Integration Suite dla Microsoft System Center.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite for Microsoft System Center jest częścią pakietu Dell Client Command Suite. Zastępuje on pakiet Dell Client Integration Pack dla programu Microsoft System Center Configuration Manager.

Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite zapewnia większą elastyczność klientom korzystającym z programu SCCM poprzez integrację głównych elementów pakietu Dell Command Suite.

Funkcje

Uwaga: Oprogramowanie konfiguracji i konfiguracji firmy Intel (Intel SCS) nie jest dostępne do pobrania. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Intel, aby uzyskać oprogramowanie Intel SCS.
 
Uwaga: Aby korzystać z rozszerzeń konsoli Dell w programie Microsoft System Center Configuration Manager w wersji 2103 lub nowszej, należy wyłączyć ustawienie zatwierdzonych rozszerzeń konsoli w hierarchii. Aby włączyć lub wyłączyć rozszerzenia konsoli zatwierdzone przez hierarchię, zobacz www.docs.microsoft.com włączanie i wyłączanie zatwierdzonych rozszerzeń konsoli w hierarchii.
 
Uwaga: Funkcja KVM Connect nie jest obsługiwana w aplikacji Dell Command | Pakiet Integration Suite for System Center 6.1.0 i Dell Command | Intel vPro Out of Band 4.1.0. Aby korzystać z funkcji KVM, można użyć asystenta Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) lub Mesh Cortan (narzędzia open source firmy Intel).
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika Intel Mesh Mesh, podręcznikiem użytkownika Mesh,samouczkami wideo i korzystaniem z funkcji Mesh Mesh KVM .
 
Uwaga: Aby skorzystać z funkcji KVM Connect w aplikacji Dell Command | Pakiet Integration Suite for System Center 6.2.0, Dell Command | Intel vPro Out of Band 4.2.0 i nowsze wersje instalują aplikację MeshCommander (narzędzie open source firmy Intel). Aby uzyskać więcej informacji, patrz MeshCommander.

Cause

Pliki do pobrania

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla Microsoft System Center 6.2.0 (wydany w lipcu 2022 r.)

Pobierz

Dokumentacja

 • Obsługa aplikacji Dell Command | Pakiet Integration Suite dla Microsoft System Center | Dokumentacja
           Dokumentacja

Poprawki i ulepszenia:   
 • Poprawki:
  • Aktualizacje aplikacji w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach.
 • Usprawnienia:
  • Dodano funkcję KVM Connect przy użyciu meshcommander (narzędzia open source firmy Intel).
  • Dodano algorytmy haszujące SHA-256 i SHA-384 dla funkcji przydzielania USB.
  • Dodano interfejs bezpiecznego hasła do aplikacji Dell Command | Gwarancja.
  • Dodano obsługę użytkowników bez podwyższonych uprawnień dla aplikacji Dell Command | Pakiet Integration Suite dla wtyczek System Center oparty na rolach zabezpieczeń programu System Center Configuration Manager.
  • Zaktualizowano komunikat o błędzie z nieprawidłowej ścieżki UNC do wywoływania nie ma uprawnień do ścieżki. Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy użytkownik nie udostępnia uprawnień do folderu dell command | Monitor, Dell Command | Konfiguracja, biblioteka sterowników Software Gallery i WinPE.
  • Dodano obsługę kolejki zadań w celu wyświetlania raportów dla usuniętych klientów.

Resolution

Poprzednie wersje

 • Aplikacja Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.1.0 (wydany w kwietniu 2022 r.)

           Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia: 
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem z rozszerzeniem Software Gallery Configuration Manager, który występuje po wprowadzeniu nieprawidłowej ścieżki UNC.
   • Rozwiązano problem z wyświetlaniem przez firmę Intel instalatora i konfiguracji oprogramowania (Intel SCS) komunikatu o błędzie podczas konfigurowania technologii Intel Active Management Technology w usłudze Active Directory.
   • Rozwiązano problem polegający na | aplikacji Dell Command Pakiet Integration Suite for System Center nie wyświetla daty wydania w kreatorze biblioteki oprogramowania.
  • Usprawnienia:
   • Zaktualizowano listę ustawień systemu BIOS.
   • Zaktualizowano pakiet Intel Active Management Technology SDK do wersji 16.0.0.1.

 • Aplikacja Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.0.1 (wydany w lutym 2022 r.)

           Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia: 
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem z pobieraniem informacji dzierżawcy z programu Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) w wersji 1.6.
   • Rozwiązano problem, gdy program Intel Setup and Configuration Software (Intel SCS) wyświetla komunikat o błędzie podczas konfigurowania technologii Intel Active Management Technology w usłudze Active Directory.
   • Rozwiązano problem z wyświetlaniem komunikatu o błędzie dotyczącym niedostępności klienta Intel AMT, a klient przestaje reagować.
    Ten problem występuje po wyjęcie ze stanu uśpienia, hibernacji lub zamknięcia (stan MOFF) po podłączeniu do sieci WLAN.

 • Aplikacja Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.0 (wydany w październiku 2021 r.)

           Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia: 
  • Poprawki:
   • Rozwiązano problem z wyświetlaniem stanu atrybutów systemu BIOS w Widoku zadań po wybraniu wielu atrybutów systemu BIOS.
  • Usprawnienia:     
   • Zaktualizowano listę ustawień systemu BIOS
   • Obsługa asystenta Intel Endpoint Management Assistant (EMA) do obsługi procesorów Intel Core 12. generacji i nowszych

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla Microsoft System Center 5.5 (wydany 6.06.2021 r.)

           Pobierz

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:    
   • Rozwiązano problem z wpisem rejestru DCW w HKEY_CURRENT_USER.
   • Rozwiązano problem dcw bazy danych lub tabel, których nie znaleziono podczas korzystania z informacji gwarancyjnych.
   • Naprawiono | Dell Command Problem z funkcją Intel vPro Out of Band polegający na cyklicznym wyświetlaniu komunikatu o błędzie podczas wprowadzania 300 znaków plus na ekranie konfiguracji konta.
   • Naprawiono | Dell Command Problem Intel vPro Out of Band polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu typu systemu przez aktualizację klasy CIM z CIM_ComputerSystem do CIM_Chassis.
   • Naprawiono | Dell Command Problem intel vPro Out of Band, w którym wyświetlany jest komunikat informujący, że klient Intel AMT jest niedostępny, gdy system jest skonfigurowany bezprzewodowo. Ten problem występuje podczas wykonywania operacji systemu BIOS, a limit czasu bezczynności jest ustawiony na 1 minutę od systemu BIOS i po odczekaniu 3 minut.
  • Usprawnienia:         
   • Zmieniono minimalną wersję oprogramowania konfiguracji i konfiguracji firmy Intel, którą można określić podczas konfiguracji lub aktualizacji zdalnego przydzielania, z wersji 12.1 do 12.2. Aktualizacja oprogramowania konfiguracji i konfiguracji firmy Intel z wersji 12.2.0.139 i 12.2.0.150 do 12.2.0.152 nie jest możliwa. Firma Dell zaleca zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania konfiguracyjnego firmy Intel.
   • Obsługa urządzeń z procesorem Intel Core 11. generacji podczas korzystania z oprogramowania konfiguracji i konfiguracji firmy Intel w wersji 12.2.0.152.
   • Importowanie pliku OMCI_SMS_DEF.mof automatycznie podczas tworzenia programu Dell Command | Monitoruj paczkę.
   • Obsługa winpe jako pakietu Dell Update w aplikacji Dell Command | Import biblioteki sterowników WinPE.
   • Obsługa pakietów sterowników jako pakietu Dell Update w aplikacji Dell Command | Import biblioteki sterowników systemowych.
   • Zaktualizowano nazwę tabeli "EventBlackList" do "EventBlockList" w bazie danych wskazań.

 • Aplikacja Dell Command | Pakiet Integration Suite dla Microsoft System Center 5.4 (wydany 2.02.2021 r.)

           Pobierz          

 • Poprawki i usprawnienia:
  • Poprawki:     
   • Rozwiązano problem z brakującym polem architektury systemu operacyjnego w galerii oprogramowania.
  • Usprawnienia:     
   • Zaktualizowano opcje funkcji synchronizacji, aby wyświetlały nowsze wersje aplikacji w galerii oprogramowania.
   • Dodano nowe atrybuty systemu BIOS w ustawieniach systemu BIOS.
   • Obsługa zdalnego przydzielania systemów przy użyciu oprogramowania Intel Setup and Configuration Software w wersji 150.

 • Dell Command | Integration Suite for System Center 5.3 (wydano 10/2020)

Pobierz
Informacje dotyczące wydania


 • Dell Command | Integration Suite 5.2 (wydano 12/2019)
 • Usprawnienia:
  • Zaktualizowano program Dell Command | Narzędzie gwarancyjne do obsługi wersji 5 interfejsu API gwarancji zaplecza
  • Zaktualizowano ustawienia systemu BIOS

 • Dell Command | Integration Suite 5.1 (wydano 06/2019)

Pobierz

 • Usprawnienia:
  • Zaktualizowano ustawienia systemu BIOS.
  • Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania oprogramowania Intel Setup and Configuration Software (SCS) na karcie Remote Provisioning Configuration.
  • Dodano kreator Software Gallery w programie Configuration Manager Applications w celu tworzenia aplikacji specyficznych dla firmy Dell i zarządzania nimi przy użyciu katalogu Dell Software Gallery Catalog.
  • Zaktualizowano kolekcję urządzeń zgodnych z vPRO-AMT w celu odfiltrowania systemów klienckich innych niż AMT.

 • Nowe funkcje w wersji 5.0
  • Możliwość zdalnego tworzenia kopii zapasowych za pomocą konsoli Dell Command | Intel vPro Out of Band.
  • Naprawiono narzędzie gwarancyjne, które integruje się z programem SCCM.
  • Limit pakietów sterowników, które można zaimportować w kreatorze, został usunięty.

 • Nowe funkcje w wersji 4.2
  • Ulepszenia katalogów i plików CAB sterowników w zakresie pobierania i przetwarzania.
  • Udoskonalenia uprawnień systemu operacyjnego i bazy danych.

 • Nowe funkcje w wersji 4.1
  • Obsługa oprogramowania System Center 2012 R2.
  • Zaktualizowane graficzne interfejsy użytkownika.
  • Obsługa środowiska Windows 10 WinPE.
  • Obsługa programu Dell Command | Intel(c) vPro(tm) Out of Band 2.1.0.
  • Aktualizacja importu biblioteki sterowników Dell Command | WinPE.
  • Aktualizacja importu systemowej biblioteki sterowników Dell Command.
  • Obsługa aplikacji Dell Command | Deploy Catalog (dla bibliotek sterowników WinPE i systemowych).

Article Properties


Last Published Date

26 Jul 2022

Version

15

Article Type

Solution