Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center

Summary: Den här artikeln innehåller information om Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center ingår i Dell Client Command Suite. Den ersätter Dell Client Integration Pack för Microsoft System Center Configuration Manager.

Dell Command | Integrationssviten ger större flexibilitet för kunder som använder SCCM genom att integrera huvudkomponenter i Dell Command Suite.

Egenskaper

OBS! Intel Setup and Configuration Software (Intel SCS) är inte tillgängligt för hämtning. Kontakta Intels supportteam för att få Intel SCS.
 
OBS! Om du vill använda Dell-konsoltilläggen i Microsoft System Center Configuration Manager version 2103 eller senare måste du inaktivera hierarkins godkända konsoltilläggsinställning. Om du vill aktivera eller inaktivera hierarki-godkända konsoltillägg läser du aktivera eller inaktivera hierarki-godkända konsoltillägg vid www.docs.microsoft.com.
 
OBS! KVM Connect-funktionen stöds inte i Dell Command | Integration Suite for System Center 6.1.0 och Dell Command | Intel vPro Out of Band 4.1.0. Om du vill använda KVM-funktionen kan du använda Intel Endpoint Management Assistant (Intel) eller Mesh Engn (ett verktyg med öppen källkod från Intel).
Mer information finns i användarhandboken för Intel Mesh- ochMesh- och Mesh- och KVM-funktionsfunktionerna.
 
OBS! Så här använder du funktionen KVM Connect i Dell Command | Integrationssvit för System Center 6.2.0, Dell Command | Intel vPro Out of Band 4.2.0 och senare versioner, installera MeshCommander-programmet (ett verktyg med öppen källkod från Intel). Mer information finns i MeshCommander.

Cause

Nedladdningar

 • Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.2.0 (släpptes i juli 2022)

Ladda ner

Dokumentation

 • Stöd för Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center | Dokumentation
           Dokumentation

Korrigeringar och förbättringar:   
 • Korrigeringar:
  • Programuppdateringar för att åtgärda säkerhetsproblem.
 • Förbättringar:
  • KVM Connect-funktionen har lagts till med hjälp av MeshCommander (ett verktyg med öppen källkod från Intel).
  • Stöd för SHA-256- och SHA-384-hashalgoritmer har lagts till för USB-provisioneringsfunktioner.
  • Ett säkert lösenordsgränssnitt har lagts till för Dell Command | Garanti.
  • Tillagt icke-förhöjt användarstöd för Dell Command | Integreringssvit för System Center-insticksprogram baserat på säkerhetsroller i System Center Configuration Manager.
  • Uppdaterade felmeddelandet från ogiltig UNC-sökväg till The caller does not have path permission. Det här felmeddelandet visas när användaren inte delar mappbehörighet för Dell Command | Skärm, Dell Command | Konfigurera, Software Gallery-drivrutinsbibliotek och WinPE.
  • Lagt till stöd för aktivitetskön för att visa rapporter för borttagna klienter.

Resolution

Tidigare versioner

 • Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.1.0 (släpptes i april 2022)

           Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar: 
  • Korrigeringar:
   • Åtgärdade ett problem i tillägget för konfigurationshanteraren i Software Gallery som inträffar när du anger en ogiltig UNC-sökväg.
   • Åtgärdade ett problem där Intels konfigurations- (Intel SCS) visar ett felmeddelande vid konfiguration av Intel Active Management Technology med Active Directory.
   • Åtgärdade ett problem där Dell Command | Lanseringsdatum visas inte i programvarubiblioteksguiden i Integration Suite for System Center.
  • Förbättringar:
   • Bios-inställningslistan har uppdaterats.
   • Uppdaterat Intel Active Management Technology SDK till version 16.0.0.1.

 • Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.0.1 (släpptes i februari 2022)

           Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar: 
  • Korrigeringar:
   • Åtgärdade problemet med att hämta information om klientorganisationen från Intel Endpoint Management Assistant (Intel HDMI) version 1.6.
   • Åtgärdade problemet där Intels konfigurations- (Intel SCS) visar ett felmeddelande när du konfigurerar Intel Active Management Technology med Active Directory.
   • Åtgärdade problemet med att ett felmeddelande om att Intel AMT-klienten inte är tillgängligt visas och klienten slutar svara.
    Det här problemet uppstår när datorn återgår från strömsparläge, viloläge eller avstängningsläge (MOFF-läge) när den är ansluten till WLAN.

 • Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 6.0 (släpptes oktober 2021)

           Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar: 
  • Korrigeringar:
   • Åtgärdade problemet med att BIOS-attributstatus visades i aktivitetsvyn när flera BIOS-attribut valdes.
  • Förbättringar:     
   • Uppdaterat BIOS-inställningslistan
   • Stöd för Intel Endpoint Management Assistant () för provisionering av 12:e generationens Intel Core-processorer och senare

 • Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 5.5 (lanserad 2021-06-06)

           Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:    
   • Åtgärdade problemet med DCW-registerposten i HKEY_CURRENT_USER.
   • Åtgärdade DCW-problemet med databaser eller tabeller som inte hittades medan garantiinformationen fanns.
   • Åtgärdade | för Dell Command Intel vPro Out of Band-problem med rekursiv visning av felmeddelande när 300 plus tecken anges på kontoinställningsskärmen.
   • Åtgärdade | för Dell Command Intel vPro Out of Band-problem där systemtypen visas felaktigt genom att uppdatera CIM-klassen från CIM_ComputerSystem till CIM_Chassis.
   • Åtgärdade | för Dell Command Intel vPro Out of Band-problem där ett meddelande som anger att Intel AMT Client inte är tillgängligt visas när systemet provisioneras trådlöst. Det här problemet uppstår när du utför en BIOS-åtgärd, när tidsgränsen för inaktivitet är inställd på 1 minut från BIOS och efter att ha väntat i 3 minuter.
  • Förbättringar:         
   • Ändrade den lägsta versionen av Intel Setup and Configuration Software, som kan anges under fjärrprovisioneringskonfiguration eller -uppgradering, från version 12.1 till 12.2. Det går inte att uppgradera från version 12.2.0.139 och 12.2.0.150 till 12.2.0.152 från Intel Setup and Configuration Software. Dell rekommenderar att du installerar den senaste versionen av programvaran Intel Setup and Configuration.
   • Stöder provisionering av enheter med 11:e generationens Intel Core processor när du använder Intel Setup and Configuration Software version 12.2.0.152.
   • Importerar filen OMCI_SMS_DEF.mof automatiskt när Dell Command | Bildskärmspaket.
   • Stöd för WinPE som Dell Update Package i Dell Command | Import av drivrutinsbibliotek för WinPE.
   • Stöd för drivrutinspaket som Dell Update Package i Dell Command | Import av systemdrivrutinsbibliotek.
   • Uppdaterade tabellnamnet "EventBlistan" till "EventBlockList" i databaserna Indications.

 • Dell Command | Integration Suite for Microsoft System Center 5.4 (lanserad 2021-02)

           Ladda ner          

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:     
   • Problemet med att operativsystemsarkitekturfältet saknas i Software Gallery har åtgärdats.
  • Förbättringar:     
   • Synkroniseringsfunktionsalternativet har uppdaterats så att senare programversioner visas i Software Gallery.
   • Nya BIOS-attribut har lagts till i BIOS-inställningarna.
   • Stöder fjärrprovisionering av system med hjälp av Intel Setup and Configuration Software version 150.

 • Dell Command | Integration Suite for System Center 5.3 (publicerat oktober 2020)

Ladda ner
versionskommentarerna


 • Dell Command | Integration Suite 5.2 (publicerat december 2019)
 • Förbättringar:
  • Uppdaterat Dell Command | Garantiverktyg för att stödja v5-version av Warranty API för backend
  • BIOS-inställningarna har uppdaterats

 • Dell Command | Integration Suite 5.1 (publicerat juni 2019)

Ladda ner

 • Förbättringar:
  • BIOS-inställningarna har uppdaterats.
  • Stöd för uppgradering av Intels SCS-programvara (Setup and Configuration Software) på fliken för konfiguration av fjärrprovisionering har lagts till.
  • Guiden Software Gallery har lagts till under Configuration Manager-program för att hjälpa till att skapa och hantera Dell-specifika program med hjälp av katalogen Dell Software Gallery.
  • Samlingen med vPro-AMT-kompatibla enheter har uppdaterats så att icke-AMT-klientsystem kan filtreras bort.

 • Nya funktioner i version 5.0
  • Det är möjligt att utföra provisionering med Dell Command | Intel vPro Out of Band-konsol.
  • Serviceverktyg som integrerar med SCCM har rättats till.
  • Gräns för drivrutinspaket som kan installeras i guiden har tagits bort.

 • Nya funktioner i version 4.2
  • Förbättringar av katalog och drivrutins-CAB-filer för hämtning och bearbetning.
  • Förbättringar av operativsystem och databasbehörigheter.

 • Nya funktioner i version 4.1
  • Stöd för System Center 2012 R2.
  • Uppdaterade grafiska användargränssnitt.
  • Stöd för Windows 10 WinPE.
  • Stöd för Dell Command | Intel(c) vPro(tm) Out of Band 2.1.0.
  • Uppdaterat Dell Command | WinPE Driver Library Import.
  • Uppdaterat Dell Command | System Driver Library Import.
  • Stöd för Dell Command | Driftsättningskatalog (för WinPE-drivrutinsbibliotek och systemdrivrutinsbibliotek).

Article Properties


Last Published Date

26 Jul 2022

Version

15

Article Type

Solution