Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center

Summary: Den här artikeln innehåller information om Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Dell Command | Integrationssviten för Microsoft System Center är en del av Dell Client Command Suite. Det ersätter Dells klientintegreringspaket för Microsoft System Center Configuration Manager.

Dell Command | Integration Suite ger mer flexibilitet till kunder som använder SCCM genom att integrera huvudkomponenter i Dell Command Suite.

Egenskaper

Obs! Om du vill använda Dell-konsoltillägg i Microsoft System Center Configuration Manager version 2103 eller senare måste du inaktivera inställningen för hierarkigodkända konsoltillägg. Information om hur du aktiverar eller inaktiverar hierarkigodkända konsoltillägg finns i aktivera eller inaktivera hierarkigodkända konsoltillägg på www.docs.microsoft.com.
Obs! KVM Connect-funktionen stöds inte i Dell Command | Integrationssvit för System Center 6.1.0 och Dell Command | Intel vPro out-of-band 4.1.0. Om du vill använda KVM-funktionen kan du använda Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) eller Mesh Commander (ett verktyg med öppen källkod från Intel).
Mer information finns i Intel Mesh Commander, bruksanvisningen för Mesh Commander, videohandledningar och Mesh Commander KVM-funktionsanvändning .
Obs! Så här använder du KVM Connect-funktionen i Dell Command | Integrationssvit för System Center 6.2.0, Dell Command | Intel vPro Out of Band 4.2.0 och senare versioner, installera MeshCommander-programmet (ett verktyg med öppen källkod från Intel). Mer information finns i MeshCommander.
Obs! Stödet för Intels installations- och konfigurationsprogramvara (Intel SCS) är inaktuellt från Dell Command | Integrationssvit för System Center 6.3.0 och Dell Command | Intel vPro utanför band 4.3.0.

Nedladdningar

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.5.1 (släpptes januari 2024)

Ladda ner

Dokumentation

 • Stöd för Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center | Dokumentation
Dokumentation

Korrigeringar och förbättringar:
 • Korrigeringar:
  • Åtgärdar problemet med att meddelandet om ingen ändring visas i fältet för energipaket i rapporten om out-of-band-hanterbarhet. Problemet uppstår när systemtypen är Löstagbar, Konverterbar, Stationär dator eller Allt-i-ett.
  • Åtgärdar problemet med att användargränssnittet i Software Gallery tappar fokus under programdistributionen.
 • Förbättringar:
  • Uppdaterar BIOS-inställningarna.
  • Lägger till stöd för programdistribution i Software Gallery för operativsystemet Windows 11.
  • Uppdaterar tredjepartskomponenterna.
  • Förbättrar programmets säkerhet.

Supportvideor

Dell Command | Integrationspaket för Systemcenter

Längd: 12:46
Undertexter: Endast på engelska

Uppdatera startavbildningar med hjälp av Dell Command | Integrationssvit för System Center

Längd: 05:23
Undertext: Endast på engelska

Skapa drivrutinspaket med hjälp av Dell Command | Integrationssvit för System Center

Längd: 08:20
Undertext: Endast på engelska

Dell Command | Intel vPro Out of Band-översikt för fjärrhantering

Längd: 13:15
Undertext: Endast på engelska

Tidigare versioner

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.5.0 (släpptes oktober 2023)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Förbättringar:
   • Uppdaterar BIOS-inställningarna.
   • Lägger till en funktion för att fästa Intel EMA-certifikatet för fjärrprovisionering i Dell Command | Integrationssvit för System Center.
   • Uppdaterar Intel Active Management Technology SDK-versionen till 16.0.5.1.
   • Stöd för Intel EMA 1.11.1-versionen.
   • Stöd för Microsoft Endpoint konfigurationshanterare 2303.
   • Förbättrar programmets säkerhet.

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.4.1 (släpptes mars 2023)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Den här versionen innehåller de säkerhetsuppdateringar som beskrivs i Dells säkerhetsrekommendation DSA-2023-115. Mer information finns i Dells säkerhetsrekommendationer och -meddelanden.
   • Åtgärdar problemet där felet vid bearbetning av drivrutinspaketet och inte ett Dell-kommando | Felmeddelanden om systemdrivrutinsbiblioteket visas. Det här problemet uppstår när du skapar ett drivrutinspaket för Dell-klienten.
   • Åtgärdar problemet med att du inte kan använda Dell Command | Garantiansökan i oförhöjt läge.

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.4.0 (släpptes januari 2023)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Åtgärdar problemet med att statusen lyckades visas i programmet. Det här problemet uppstår när åtgärden för att ange administratörs- eller systemlösenord misslyckas på grund av lösenordskonfigurationsreglerna.
   • Programuppdateringar som åtgärdar säkerhetsrisker, inklusive (vanliga säkerhetsproblem och exponeringar – CVE), till exempel CVE-2023-23696, CVE-2023-23697 och CVE-2023-24572.
  • Förbättringar:
   • Lägger till en funktion för att generera en ny Dell Command | Konfigurera SCE-filen och -paketet med Dell Command | Konfigurera.
   • Lägger till en funktion för att skapa en Dell Command | Konfigurera SCE-paketet från de tidigare genererade SCE-filerna.
   • Stöd för utförlig loggning för Dell Command | Import av WinPE-drivrutinsbibliotek och Dell Command | Import av systemdrivrutinsbibliotek.
   • Stöd för AMT Power On från modernt vänteläge.
   • Lade till kolumnen ProductLineDescription i Dell Command | Garantiutgång.
   • Förbättrar programsäkerheten.
   • Uppdaterar BIOS-inställningarna.

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.3.1 (släpptes november 2022)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Programuppdateringar som åtgärdar säkerhetsrisker, inklusive (vanliga säkerhetsproblem och exponeringar – CVE), till exempel CVE-2022-3602 och CVE-2022-3786.

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.3.0 (släpptes oktober 2022)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Åtgärdar ett problem där det inte går att skapa ett WinPE-drivrutinsbibliotekspaket.
  • Förbättringar:
   • Tog bort supporten för Intels installations- och konfigurationsprogramvara (Intel SCS).
   • Stöd för konfigurerbara UNC-målsökvägar (Universal Naming Convention) för Dell Command | Konfigurera och Dell Command | Övervaka paket.
   • Stöder vPro AMT EMA Config Package och vPro AMT EMA Discover Client-aktivitetssekvensen för att identifiera vPro AMT-kompatibla klienter i Configuration Manager.
   • Uppdaterar konfigurationsverktyget för Intel Endpoint Management Assistant (EMAConfigTool) till 1.0.3.83.
   • Uppdaterar Intel Active Management Technology SDK-versionen till 16.0.4.1.
   • Uppdaterar BIOS-inställningarna.
   • Uppdaterar .NET Framework version till 4.8.0.
   • Förbättrar programsäkerheten.

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.2.0 (släpptes juli 2022)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Programuppdateringar som åtgärdar säkerhetsrisker.
  • Förbättringar:
   • Lägger till KVM Connect-funktionen med MeshCommander (ett verktyg med öppen källkod från Intel).
   • Lägger till stöd för SHA-256- och SHA-384-hashalgoritmer för USB-provisioneringsfunktioner.
   • Lägger till säkert lösenordsgränssnitt för Dell Command | Garanti.
   • Lägger till icke-upphöjt användarstöd för Dell Command | Integrationssvit för System Center-plugin-program baserade på System Center Configuration Manager säkerhetsroller.
   • Felmeddelandet har uppdaterats från Ogiltig UNC-sökväg till Anroparen har inte sökvägsbehörighet. Det här felmeddelandet visas när användaren inte delar mappbehörighet för Dell Command | Bildskärm, Dell Command | Konfigurera, Programvarugalleri, Drivrutinsbibliotek och WinPE.
   • Stöd har lagts till för uppgiftskö för att visa rapporter för borttagna klienter.

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.1.0 (släpptes april 2022)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Åtgärdade ett problem i konfigurationshanterartillägget för programvarugalleriet som uppstår när du anger en ogiltig UNC-sökväg.
   • Åtgärdar ett problem där Intel Setup and Configuration Software (Intel SCS) visar ett felmeddelande när Intel Active Management Technology konfigureras med Active Directory.
   • Åtgärdar ett problem där Dell Command | Lanseringsdatumet visas inte i guiden för programvarubiblioteket i Integration Suite för System Center.
  • Förbättringar:
   • Uppdaterar BIOS-inställningarna.
   • Uppdaterar Intel Active Management Technology SDK till version 16.0.0.1.

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.0.1 (släpptes februari 2022)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Åtgärdar problemet med att hämta hyresgästinformation från Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) version 1.6.
   • Åtgärdar problemet med att Intel Setup and Configuration Software (Intel SCS) visar ett felmeddelande när Intel Active Management Technology konfigureras med Active Directory.
   • Åtgärdar problemet med att ett felmeddelande om att Intel AMT-klienten inte är tillgänglig visas och klienten slutar svara.
    Det här problemet uppstår vid återställning från strömsparläge, viloläge eller avstängningsläge (MOFF-läge) när du är ansluten till WLAN.

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 6.0 (släpptes oktober 2021)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Åtgärdar problemet med att BIOS-attributstatusen visas i aktivitetsvyn när flera BIOS-attribut väljs.
  • Förbättringar:
   • Uppdaterar BIOS-inställningarna
   • Stöd för Intel Endpoint Management Assistant (EMA) för provisionering av 12:e generationens Intel Core-processorer och senare

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 5.5 (släppt 06/2021)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Åtgärdar problemet med DCW-registerposter i HKEY_CURRENT_USER.
   • Åtgärdar DCW-problemet med att databaser eller tabeller inte hittas vid dumpning av garantiinformationen.
   • Åtgärdade problemet med Dell Command | Intel vPro Out of Band-problem med rekursiv visning av felmeddelande när mer än 300 tecken anges på kontoinställningsskärmen.
   • Åtgärdade problemet med Dell Command | Intel vPro Out of Band-problem där systemtypen visas felaktigt genom uppdatering av CIM-klassen från CIM_ComputerSystem till CIM_Chassis.
   • Åtgärdade problemet med Dell Command | Intel vPro Out of Band-problem där ett meddelande om att Intel AMT-klienten inte är tillgänglig visas när systemet provisioneras trådlöst. Felet uppstår när en BIOS-åtgärd utförs, med dödtid satt som 1 minut från BIOS och efter att ha väntat i 3 minuter.
  • Förbättringar:
   • Ändrar den lägsta versionen av Intels installations- och konfigurationsprogramvara, som kan anges under konfiguration eller uppgradering av fjärrprovisionering, från version 12.1 till 12.2. Det går inte att uppgradera från Intels installations- och konfigurationsprogramvara version 12.2.0.139 och 12.2.0.150 till 12.2.0.152. Dell rekommenderar att du installerar den senaste versionen av Intels installations- och konfigurationsprogramvara.
   • Stöd för provisionering av enheter med 11:e generationens Intel Core-processor när du använder Intels installations- och konfigurationsprogramvara version 12.2.0.152.
   • Importerar OMCI_SMS_DEF.mof-filen automatiskt medan Dell Command | Skärmpaket.
   • Stöder WinPE som Dell Update-paket i Dell Command | Import av WinPE-drivrutinsbibliotek.
   • Stöder drivrutinspaket som Dell Update-paket i Dell Command | Import av systemdrivrutinsbibliotek.
   • Uppdaterar tabellnamnet "EventBlackList" till "EventBlockList" i databasen Indications.

 • Dell Command | Integrationssvit för Microsoft System Center 5.4 (släppt 2021-02)

Ladda ner

 • Korrigeringar och förbättringar:
  • Korrigeringar:
   • Problemet med att operativsystemsarkitekturfältet saknas i Software Gallery har åtgärdats.
  • Förbättringar:
   • Alternativet Synkroniseringsfunktion har uppdaterats för att visa högre programversioner i Programvarugalleriet.
   • Nya BIOS-attribut har lagts till i BIOS-inställningarna.
   • Stöder fjärrprovisionering av system med hjälp av Intel Setup and Configuration Software version 150.

 • Dell Command | Integration Suite for System Center 5.3 (publicerat oktober 2020)

Ladda ner
versionskommentarerna


 • Dell Command | Integration Suite 5.2 (publicerat december 2019)
 • Förbättringar:
  • Uppdaterad Dell Command | Garantiverktyg som stöd för v5-version av serverdelsgaranti-API
  • Uppdaterade BIOS-inställningar

 • Dell Command | Integration Suite 5.1 (publicerat juni 2019)

Ladda ner

 • Förbättringar:
  • BIOS-inställningarna har uppdaterats.
  • Stöd för uppgradering av Intels SCS-programvara (Setup and Configuration Software) på fliken för konfiguration av fjärrprovisionering har lagts till.
  • Guiden Programvarugalleri tillagd under Configuration Manager-program för att hjälpa dig att skapa och hantera Dell-specifika program med hjälp av Dell Software Gallery-katalogen.
  • Samlingen med vPro-AMT-kompatibla enheter har uppdaterats så att icke-AMT-klientsystem kan filtreras bort.

 • Nya funktioner i version 5.0
  • Det är möjligt att utföra provisionering med Dell Command | Intel vPro Out of Band-konsol.
  • Serviceverktyg som integrerar med SCCM har rättats till.
  • Gräns för drivrutinspaket som kan installeras i guiden har tagits bort.

 • Nya funktioner i version 4.2
  • Förbättringar av katalog och drivrutins-CAB-filer för hämtning och bearbetning.
  • Förbättringar av operativsystem och databasbehörigheter.

 • Nya funktioner i version 4.1
  • Stöd för System Center 2012 R2.
  • Uppdaterade grafiska användargränssnitt.
  • Stöd för Windows 10 WinPE.
  • Stöd för Dell Command | Intel(c) vPro(tm) Out of Band 2.1.0.
  • Uppdaterat Dell Command | WinPE Driver Library Import.
  • Uppdaterat Dell Command | System Driver Library Import.
  • Stöd för Dell Command | Distributionskatalog (för WinPE-drivrutinsbibliotek och systemdrivrutinsbibliotek).

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar relaterade till detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Article Properties


Last Published Date

26 Mar 2024

Version

23

Article Type

How To