Ett steg mot jämställdhet på Dell Technologies Forum

Jämställdhet i IT-branschen borde vara en självklarhet, men självklart är det inte så enkelt – tvärtom är det fortfarande en på många sätt mansdominerad värld. Inom Dell Technologies-familjen har vi höga ambitioner, vilket innebär att vi ser gott om saker att förändra inom många olika områden.

Förra året var mitt första som ansvarig för vårt årliga Dell Technologies Forum – ett av landets största IT-event. När jag tittade på förra årets anmälningslista var det bara att konstatera – besökarna var övervägande män. Bara omkring 5 procent var kvinnor.

Det är lätt att se den typen av utmaningar som en naturlig konsekvens av hur fördelningen i branschen ser ut, och inte som en effekt av det egna arbetet. Eller så bestämmer man sig för att göra något åt det. Vi valde det sistnämnda och satte ihop en arbetsgrupp bestående av Mia Fredga, Partner Account Manager, Marie Berner-Moberg, Sales Director, public sector och mig.

På förra årets upplaga av Dell Technologies Forum – det första i nya lokaler på Annexet i Stockholm, med större ytor och bättre möjligheter att ta ut svängarna – valde vi att ta ett helhetsgrepp för att skapa ett mer inkluderande event.

För oss var det tydligt – den bristande mångfalden på vårt event handlade inte om att det inte finns kvinnor i branschen. Det gör det. Det handlade inte om att kvinnor inte är intresserade av den här typen av evenemang. Det är vi. Det handlade om att vi inte erbjöd något tillräckligt tilltalande, inte var tillräckligt inkluderande i vår kommunikation och att vi kanske körde vidare i gamla invanda hjulspår.

Vi la till programpunkter i agendan. Vi skapade ett mikro-event inuti det stora med en nätverkslunch på temat Women in Tech.

Resultatet? De 150 platserna fylldes snabbt upp och det blev kö på väntelistan. Fler än 150 kvinnor som inte besökt Dell Technologies Forum tidigare fick möjligheten att ta del av våra nyheter och våra tankar inom bland annat digitalisering, företags sociala ansvar, jämställdhet och miljötänk.

Initiativet gav eko internt på företaget och från och med i år kommer andra Dell Technologies Forum-event världen över att ha liknande nätverksluncher och aktivt arbeta med jämställdhet och kvinnlig representation – såväl bland deltagare som besökare.

Det var också en bärande del av motiveringen när Dell Technologies Forum vann silver på Gyllene Hjulet-galan.

Vi är självklart jätteglada över utfallet, men det här är bara början på resan. I år växlar vi upp satsningen ytterligare.

Nätverkslunchen kommer att bli ännu vassare, med bland annat Eva Trouin, tillträdande privatmarknadschef på Swedbank som talare. Vi har en paneldiskussion med flera kunder och partners om mångfald i branschen. Och vi har sett till att inkludera männen i arbetet.

Under de senaste åren har vi arbetat ingående enligt MARC-modellen (Men Advocating Real Change), som syftar till att göra just detta – säkerställa att jämställdhetsarbetet genomsyrar hela organisationen och inte landar i något som bara drivs på från ledningshåll eller av enskilda eldsjälar. Modellen innebär att man arbetar med att synliggöra omedvetna fördomar och blottlägga omedvetna beteendemönster.

Här har vår Sverige-chef Stefan Alariksson varit en drivande kraft, och det kommer han att berätta mer om på scenen – om varför det är viktigt, inte bara för medarbetarna och kulturen på arbetsplatsen utan även för affären.

Varmt välkommen på Dell Technologies Forum 2018. Anmäl dig till nätverkslunchen här!

//Elina Helmer, Nordic Marketing Manager, Dell EMC

About the Author: Dell Technologies