• Łańcuch dostaw

  W całym łańcuchu dostaw działamy na rzecz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej

  • Dzięki swoim globalnym łańcuchom dostaw mamy możliwości w zakresie skalowania i zdolności do stymulowania odpowiedzialnej produkcji. Dbamy o etyczne praktyki, zachowujemy szacunek dla wszystkich osób tworzących nasze produkty i uznajemy godność tych osób. Wprowadzamy w życie odpowiedzialnie zaprojektowane procesy pozwalające zminimalizować wpływ na środowisko. Wielu naszym dostawcom pomagamy uzyskać niezbędną wiedzę i możliwości. W tym celu wdrożyliśmy kompleksowy program wsparcia, obejmujący m.in audyty, który przyspiesza wprowadzanie zmian i zapewnia ich trwałość.

  • Poprawa życia ludzi w łańcuchu dostaw

   Do tworzenia naszych produktów potrzeba setek tysięcy ludzi na całym świecie. Razem z dostawcami dbamy o ochronę praw człowieka na każdym etapie naszego łańcucha dostaw.

  • Zmniejszanie wpływu naszych łańcuchów dostaw na planetę

   Firma Dell dba o ochronę naszej planety i współpracę z interesariuszami w całym łańcuchu wartości w celu wyeliminowania skutków zmian klimatu. Wspieramy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach naszej działalności i utrzymujemy naszych dostawców na takim samym poziomie odpowiedzialności.

  • Zwiększanie zróżnicowania dostawców

   Firma Dell Technologies poszukuje możliwości zwiększenia różnorodności w łańcuchu dostaw — tak realizujemy nasze zobowiązanie do prowadzenia odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Dysponujemy sprawdzonymi inicjatywami, które pozwalają identyfikować i wspierać wykwalifikowane firmy należące do osób ze zróżnicowanych środowisk, aby dostarczać produkty spełniające potrzeby naszej globalnej bazy klientów.

  • Odpowiedzialne działanie i zwiększanie odpowiedzialności

   Od naszych partnerów z łańcucha dostaw oczekujemy uczciwości, stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wysokich standardów etycznych. Przejrzystość i odpowiedzialność są najważniejszymi cechami naszego podejścia.

  • Dowiedz się więcej o naszych postępach i zasadach

  • RAPORT ESG ZA ROK FINANSOWY 2023

   W naszym corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak nasze zobowiązania motywują nas do działań w zakresie ochrony klimatu, przyspieszają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawiają cyfrową inkluzywność społeczności i przyczyniają się do integracji naszych pracowników.

  • Zasady firmy Dell dotyczące dostawców

   Od naszych dostawców oczekujemy wdrożenia odpowiedzialnych praktyk biznesowych w zakresie kwestii społeczno-środowiskowych. Praktyki te określono w naszych zasadach dotyczących dostawców, których przestrzeganie jest warunkiem współpracy z firmą Dell.