• gospodarka obiegowa

  Przyspieszenie gospodarki obiegowej w celu zmniejszenia ilości odpadów i ochrony planety

  • Co roku 53,6 mln ton sprzętu elektronicznego zmienia się w elektrośmieci

   To znaczy, że na każdego mieszkańca naszej planety co roku przypada 16 funtów odpadów. Jest to najszybszy przyrost ilości odpadów domowych. Na całym świecie tylko 17,4% z nich jest poddawanych recyklingowi. Aby ograniczyć ilość odpadów, musimy przyspieszyć wdrożenie gospodarki obiegowej, utrzymując produkty i materiały w obiegu jak najdłużej.

   • ZWROTY PRODUKTÓW

    1:1

   • EKOLOGICZNE OPAKOWANIE

    100%

   • Do roku 2030 wszystkie nasze opakowania będą wykonane z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu albo będą to opakowania użyte ponownie.

   • EKOLOGICZNE MATERIAŁY

    >50%

   • Do roku 2030 ponad połowa elementów naszych produktów będzie wykonana z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub generujących mniejszą emisję dwutlenku węgla

  • Każda podjęta przez nas decyzja projektowa umożliwia ponowne użycie

   • Trwałość

   • Projektujemy nasze produkty z myślą o niezrównanej trwałości i wysokiej jakości.

   • Naprawa/odnowa

   • Nasze produkty można łatwo naprawić, aby w razie awarii nie stawały się odpadami.

   • Ograniczenie liczby materiałów / optymalizacja

   • Upraszczając konstrukcję produktów, od samego początku używamy mniejszej liczby materiałów, tym samym zmniejszając zużycie zasobów.

   • Ekologiczne materiały

   • Używanie materiałów pochodzących z recyklingu, odnawialnych lub generujących mniejszą emisję dwutlenku węgla zmniejsza wpływ na środowisko i pozwala przekształcić odpady w cenne zasoby.

   • Materiały do ponownego wykorzystania

   • Projektujemy nasze produkty tak, aby ułatwić pozyskiwanie z nich elementów i materiałów do recyklingu.

   • Nowe modele biznesowe

   • Modele takie jak rozwiązania w postaci usług (aaS) umożliwiają zautomatyzowane odzyskiwanie wycofanych systemów IT w celu ich ponownego użycia i recyklingu.


  • Wspólny nacisk na zrównoważony rozwój

   Wspólnie z firmą Intel dbamy o zrównoważony rozwój w całym cyklu życia naszych technologii i pracujemy wspólnie z naszymi społecznościami i w ramach branży, aby chronić naszą planetę. Rozwijamy zrównoważone systemy obliczeniowe, aby pomóc Ci przekształcić Twoją organizację w gospodarkach o niskiej emisji dwutlenku węgla. Pracujemy nad zmniejszeniem wpływu na środowisko z myślą o bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich — od rozwiązań w zakresie zielonych centrów przetwarzania danych opartych na skalowalnych procesorach Intel® Xeon®, z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie chłodzenia i zarządzania energią, po technologię Intel® Active Management Technology na platformie Intel vPro®. Rozwiązania te umożliwiają zdalny dostęp do urządzeń, co zmniejsza liczbę energochłonnych wizyt przy biurkach i wysyłek środków trwałych*.

  • Uważamy, że nic nie powinno się marnować

   Oferujemy szereg usług naprawy, odzyskiwania i ponownego użycia oraz zasoby zaprojektowane tak, aby produkty i materiały pozostały w użyciu jak najdłużej.

  • Projektowanie z myślą o gospodarce obiegowej

  • Usługi odzyskiwania zasobów i recyklingu

  • Oferta odnowionych produktów do ponownego użycia

  • Skupiamy się na gospodarce obiegowej w każdym aspekcie naszej firmy i łańcucha dostaw

  • Od sposobu budowania naszych produktów po strategię prowadzenia działalności i współpracy z dostawcami — gospodarka obiegowa jest kluczem do zmniejszenia użycia zasobów i ochrony planety.

   Poniżej przedstawiamy trzy przykłady tego, jak wywiązujemy się z naszego zobowiązania.

   • Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych

   • Do 2040 roku chcemy korzystać w 100% z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ramach naszej działalności globalnej, a naszym celem pośrednim jest osiągnięcie progu 75% do roku 2030. Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami również w celu zidentyfikowania możliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii w obszarach, w których źródła te są ograniczone. W ramach naszego zobowiązania pomagamy też naszym partnerom zmniejszyć ich emisję gazów cieplarnianych.

   • Woda

   • Przesyłamy raporty do organizacji CDP w ramach jej programu w zakresie wody i prosimy o to samo naszych dostawców. Wprowadziliśmy systemy o obiegu zamkniętym i systemy gromadzenia wody deszczowej w naszych obiektach, a ponadto współpracujemy z dostawcami w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z wodą na obszarach lokalnych. Obiekty dostawców w regionach o ograniczonym dostępie do wody lub te korzystające z procesów wymagających jej intensywnego zużycia są proszone o przedstawienie planów dotyczących ograniczenia ryzyka związanego z wodą, co ma na celu pomóc zarządzać zasobami wody.

   • Odpady

   • Stosujemy niezwykle wydajne procesy produkcyjne i operacyjne, które ograniczają ilość odpadów i umożliwiają unikanie ich powstawania w naszym łańcuchu dostaw. Nasze wytyczne dotyczące niemarnowania zasobów i strategie, które stosujemy w celu ich przestrzegania, przybliżają nas do wdrożenia całkowicie bezodpadowego procesu i gospodarki obiegowej.


  • Szeroka współpraca w celu wdrożenia modelu gospodarki obiegowej w społeczeństwie

   Żadna pojedyncza firma nie jest w stanie samodzielnie obsługiwać obiegu zamkniętego. Współpracujemy z klientami, dostawcami, podobnymi firmami, a nawet konkurencją (za pośrednictwem grup przedkonkurencyjnych), aby identyfikować najlepsze praktyki, usuwać bariery i wspierać inicjatywy w całej branży — wszystko to robimy, mając na uwadze ambitne zadania, takie jak projektowanie na nowo, ponowne wykorzystywanie i poddawanie recyklingowi naszej kompleksowej technologii.

  • W 2017 roku firma Dell Technologies połączyła siły z organizacją non profit Lonely Whale, aby wdrożyć międzybranżową, opartą na współpracy publiczną inicjatywę NextWave Plastics mającą na celu stworzenie i rozszerzenie pierwszego w historii komercyjnego łańcucha dostaw plastiku zebranego z terenów przybrzeżnych.

  • Circular Electronics Partnership (CEP) to platforma koordynacyjna przeznaczona dla jej partnerów, członków branży i szerszej sieci interesariuszy prowadzących wspólne i zbieżne działania w zakresie globalnych inicjatyw dotyczących wykorzystania sprzętu elektronicznego w obiegu zamkniętym.

  • Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) to globalna platforma współpracy dla kluczowych decydentów z sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego, umożliwiająca dzielenie się wizjami i najlepszymi praktykami oraz wspólne skalowanie gospodarki obiegowej.

  • Dowiedz się, w jaki sposób przyspieszamy gospodarkę obiegową

  • RAPORT ESG ZA ROK FINANSOWY 2023

   W naszym corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak nasze zobowiązania motywują nas do działań w zakresie ochrony klimatu, przyspieszają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawiają cyfrową inkluzywność społeczności i przyczyniają się do integracji naszych pracowników.

  • Concept Luna

   Nasz przełomowy prototyp ekologicznego komputera przyszłości, w którym wdrożyliśmy rewolucyjne pomysły na redukcję odpadów i emisji, ponowne wykorzystanie materiałów i osiągnięcie wyższego poziomu innowacji.