• Działania w zakresie klimatu

  Działania w sprawie zmiany klimatu dla biznesu, ludzi i całej planety

  • Nasza droga do zera netto

   Firma Dell Technologies dąży do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1, 2 i 3 do 2050 r. Ale nie czekamy na 2050 rok — podejmujemy działania już teraz. Osiągnięcie tego ambitnego celu wymaga wyznaczenia istotnych celów pośrednich, które zrealizujemy w ciągu dekady.

   • Zakresy 1 i 2

    50%

   • Do roku 2030 ograniczymy emisję gazów cieplarnianych o 50% w zakresie 1 i 2.

   • Zakres 2

    100%

   • Do roku 2040 we wszystkich obiektach firmy Dell Technologies 100% energii elektrycznej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.

   • Zakres 3

    45%

   • Do roku 2030 ograniczymy całkowitą emisję gazów cieplarnianych w zakresie 3 związaną z zakupionymi towarami i usługami o 45%.

   • Zakres 3

    30%

   • Do roku 2030 ograniczymy całkowitą emisję gazów cieplarnianych w zakresie 3 związaną z wykorzystaniem sprzedanych produktów o 30%.

  • Zrealizujemy nasz cel dotyczący zerowej emisji dzięki odpowiednim działaniom, pomiarom, partnerstwom i ludziom

   Realizacja naszych celów w zakresie emisji jest tylko częścią naszego zaangażowania w działania w zakresie klimatu. Największą okazją do ograniczenia globalnej emisji i ochrony zasobów naturalnych na dużą skalę jest dla nas technologia. Dziś stawiamy czoła największym światowym wyzwaniom związanym z klimatem. Technologia może w tym pomóc — nam, naszym klientom i społecznościom.

  • Pomagamy naszym klientom i partnerom osiągać cele w zakresie emisji

  • Podejmowanie działań w zakresie zmian klimatycznych wymaga wysiłku od nas wszystkich. Technologia daje doskonałą okazję do zmniejszenia emisji na skalę globalną. Dlatego właśnie wprowadzamy innowacje oraz rozwijamy produkty i rozwiązania, aby pomagać naszym klientom i partnerom osiągać cele w zakresie emisji.

   Projektując nasze produkty, bierzemy pod uwagę cały cykl ich życia — zmniejszamy emisję na każdym etapie w celu zredukowania ilości odpadów, zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia śladu węglowego produktów.


  • Działania na rzecz klimatu dla ludzi i planety

   Jeśli chcemy zrobić postępy w skali globalnej, musimy współpracować z innymi oraz korzystać z naszych technologii i wiedzy eksperckiej, aby pomóc rozwiązać systemowe problemy klimatyczne i wywrzeć jeszcze większy wpływ.

  • Przykład wdrożenia

   Wdrażanie technologii brzegowej na ratunek Wielkiej Rafie Koralowej

  • Perspektywy

   Wsparcie w zakresie opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań do ochrony środowiska w amazońskich lasach deszczowych

  • Dowiedz się więcej o naszych postępach i zasadach

  • RAPORT ESG ZA ROK FINANSOWY 2023

   W naszym corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak nasze zobowiązania motywują nas do działań w zakresie ochrony klimatu, przyspieszają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawiają cyfrową inkluzywność społeczności i przyczyniają się do integracji naszych pracowników.

  • Technologia wywiera wpływ — w Dniu Ziemi i każdego innego dnia.

   Jeff Clarke dzieli się tym, w jaki sposób firma Dell Technologies dąży do bardziej zrównoważonej przyszłości — w Dniu Ziemi i każdego innego dnia.