• Ślad węglowy produktów

    Ślad węglowy produktów

    Zmniejszanie wywieranego przez nas wpływu, napędzanie postępu

    Ślad węglowy produktu (PCF) pomaga nam zrozumieć jego wpływ na środowisko, co zapewnia przydatne informacje, które umożliwiają projektowanie produktów w bardziej zrównoważony sposób. Informuje również o całkowitym śladzie węglowym produktu, co jest ważne dla klientów, ponieważ dążą oni do ograniczenia emisji. Nasze opracowanie zawiera informacje na temat sposobu obliczania PCF.