• Dlaczego warto wybrać moduły Dell CSM

   Proste, spójne, zintegrowane i zautomatyzowane funkcje w zakresie pamięci masowej dla przedsiębiorstw i natywnych aplikacji stanowych w chmurze

  • Moduły pamięci masowej dla kontenerów

   Zapewnij platformie Kubernetes zaawansowane funkcje pamięci masowej klasy korporacyjnej, aby ułatwić obsługę obciążeń roboczych w chmurze, zwiększyć produktywność i skalować operacje. Wypełnij luki między programistami i zespołami IT takimi możliwościami konteneryzowanych obciążeń roboczych, jak przydzielanie zasobów, tworzenie migawek, replikacja, zauważalność, autoryzacja i odporność.

  • Moduł replikacji

   Łatwe rozszerzanie ochrony danych i planowania ich odzyskiwania na obciążenia robocze Kubernetes dzięki spójnemu egzekwowaniu zasad i środowisku użytkownika.

  • Moduł zauważalności

   Stwórz jedno okienko zarządzania dla programistów i administratorów Kubernetes, integrując narzędzia takie jak Prometheus i Grafana.

  • Moduł odporności

   Wydłużenie czasu działania aplikacji dzięki automatycznemu wykrywaniu awarii węzłów i odzyskiwaniu węzłów po awarii.

  • Moduł mobilności aplikacji1

   Klonowanie obciążeń roboczych aplikacji stanowych i danych aplikacji do innych klastrów Kubernetes (lokalnie lub w chmurze) za pomocą jednego polecenia.

  • Moduł migawek

   Wbudowana funkcja odzyskiwania danych z punktu w czasie w interfejsie kontenera pamięci masowej z dodatkowymi możliwościami, takimi jak migawki grupowe/awaryjne o referencyjnym stopniu integralności.

  • Moduł autoryzacji

   Zastosuj reguły limitów i kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), które natychmiast i automatycznie ograniczają wykorzystanie zasobów pamięci masowej przez dzierżawców klastrów.

  • Moduł szyfrowania1

   Transparentne dodawanie szyfrowania po stronie hosta do woluminu, umożliwiające szyfrowanie zarówno w spoczynku, jak i w ruchu (przy użyciu znanych zewnętrznych menedżerów kluczy, takich jak HashiCorp Vault).

  • UZNANIE W BRANŻY

   Firma Dell Technologies uznana za lidera w dziedzinie pamięci masowej Kubernetes klasy Enterprise przez firmę GigaOm

   „Moduły pamięci masowej kontenerów firmy Dell to czołowe w branży rozszerzenia CSI, umożliwiające korzystanie z zaawansowanych usług danych w środowiskach opartych na Kubernetes. Wysiłek, jaki firma Dell wkłada w dodawanie możliwości do swojej oferty, i tempo jej rozszerzania są znaczące”.

   Raport GigaOm Radar dotyczący pamięci masowej Kubernetes klasy Enterprise

  • Interfejs pamięci masowej kontenerów

   Nasze sterowniki interfejsu pamięci masowej kontenerów (CSI), dostępne dla całej oferty pamięci masowej firmy Dell, udostępniają bloki, pliki i nieustrukturyzowane systemy pamięci masowej konteneryzowanym obciążeniom w systemach aranżacji kontenerów (CO), takich jak Kubernetes.

  • 1 Obecnie w wersji Tech Preview, dostępnej na żądanie klienta