|

Zasilacz awaryjny UPS typu line interactive firmy Dell do montażu w szafie serwerowej

Windows 10 Pro 
intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Możliwość pracy nawet podczas awarii zasilania.

Łatwy w instalacji i zarządzaniu zasilacz awaryjny UPS firmy Dell™ w wersjach obsługujących środowiska serwerowe o poborze mocy 1000–2700 W oraz 5600 W chroni urządzenia przed typowymi problemami z zasilaniem.

Ten produkt jest aktualnie niedostępny. Poniżej podano informacje o zalecanym porównywalnym systemie.
 
Zasilacz awaryjny UPS typu line interactive firmy Dell do montażu w szafie serwerowej
Galeria

Galeria

Cechy

Cechy

 

Zasilacz awaryjny UPS typu line interactive firmy Dell do montażu w szafie serwerowej — łatwy wybór, prosta instalacja, przystępna cena

Łatwy wybór, prosta instalacja, przystępna cena

Dzięki precyzyjnie określonym parametrom mocy znamionowej, instalacji niewymagającej narzędzi oraz konstrukcji pomagającej zwiększyć wydajność energetyczną zasilacz awaryjny UPS firmy Dell można dobrać tak, aby idealnie sprawdził się w danym środowisku. Wyposażony w zaawansowaną technologię regulacji zasilania, a także funkcje obsługi sieci, monitorowania środowiska pracy oraz integracji wirtualizacji zasilacz awaryjny UPS firmy Dell stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne.

Dostosowany wybór zakresu

Zasilacze awaryjne UPS firmy Dell są skonfigurowane w watach, dzięki czemu można wybrać zasilacz dostosowany do rzeczywistego poboru mocy obsługiwanego środowiska.

Uproszczona instalacja

Urządzenie można błyskawicznie wdrożyć do pracy dzięki zestawowi do montowania Dell Ready Rails, umożliwiającemu instalację w szafie serwerowej w czasie krótszym niż 10 sekund, bez użycia narzędzi.

Wydajność energetyczna rzędu nawet 97%

Zużywając mniej energii, wydzielając mniej ciepła i obniżając koszty chłodzenia, ten zasilacz awaryjny zapewnia jednocześnie wysoki poziom efektywności energetycznej.
Zasilacz awaryjny UPS typu line interactive firmy Dell do montażu w szafie serwerowej — łatwa integracja z istniejącymi urządzeniami firmy Dell

Łatwa integracja z istniejącymi urządzeniami firmy Dell

Zapewniając ochronę danych w razie awarii zasilania, zasilacz awaryjny UPS firmy Dell łatwo integruje się z istniejącymi urządzeniami oraz serwerami firmy Dell.
 • Dopasowana stylistyka
  Elegancki, atrakcyjny wygląd świetnie pasuje do stylu istniejących serwerów firmy Dell.
 • Duży wbudowany wyświetlacz
  Duży, podświetlany panel LCD z systemem oznaczeń kolorystycznych znanym z serwerów firmy Dell umożliwia łatwą zmianę ustawień.
 • Wydłużony czas pracy baterii
  Podtrzymywanie przez maksymalnie 19 minut przy użyciu dostępnego zewnętrznego modułu baterii (EBM)*.
 • Gniazda zgodne z regionem
  Dostosowane gniazda oraz pokrywy tylne zapewniają zgodność z regionalnymi wymaganiami dotyczącymi sieci zasilania.
 • Łatwy wybór
  Konfigurator dostępny w witrynie www.dellups.com ułatwia wybranie odpowiedniego urządzenia UPS.
Zasilacz awaryjny UPS typu line interactive firmy Dell do montażu w szafie serwerowej — łatwe zarządzanie w każdym środowisku

Łatwe zarządzanie w każdym środowisku

 Bezpłatne oprogramowanie i szereg funkcji kontrolnych umożliwiają między innymi monitorowanie zużycia energii, zdarzeń dotyczących zasilania, pozostałego czasu pracy baterii oraz okoliczności powodujących alarmy.
 • Konsola zarządzania zasilaczami awaryjnymi UPS (Multi UPS Management Console, MUMC) — oprogramowanie
  Pojedynczy interfejs pozwala na monitorowanie i konfigurowanie wielu systemów UPS w sieci.
 • Oprogramowanie UPS Local Node Manager (ULNM) do zarządzania węzłami lokalnymi
  Możliwość dostosowania operacji wyłączania urządzeń w środowisku z jednym zasilaczem awaryjnym UPS za pomocą prostego interfejsu internetowego.
 • Integracja wirtualizacji
  Możliwość integracji ze środowiskami serwerów wirtualnych, obejmującymi popularne systemy firm VMware®, Microsoft®, Citrix® oraz Red Hat®, a także platformy Open Source.
Zewnętrzny moduł akumulatora

Zasilacze awaryjne firmy Dell (UPS) zapewniają podtrzymywanie bateryjne w czasie krótkich przerw w zasilaniu, co umożliwia bezpieczne wyłączenie podłączonych serwerów. Czas podtrzymania można wydłużyć dzięki opcjonalnym zewnętrznym modułom akumulatorów (EBM). Na przykład moduł EBM wydłuża czas zasilania akumulatorowego z 5 do 11 minut w przypadku zasilacza UPS 4200 W, do 14 minut w przypadku zasilacza UPS 3750 W oraz do 19 minut w przypadku zasilaczy UPS 1920 W, 2700 W lub 5600 W przy pełnym obciążeniu.*

Karta do zarządzania przez sieć

Karta do zarządzania przez sieć firmy Dell (NMC) może zostać zainstalowana w zasilaczu UPS firmy Dell podczas pracy urządzenia w celu połączenia go z siecią informatyczną. W przypadku użytkowników z systemem zarządzania infrastrukturą opartym na protokole SNMP karta NMC zapewnia również pułapki SNMP na potrzeby alarmów i zdarzeń dotyczących zasilania.

Ustawienia zasilacza UPS można wprowadzać za pośrednictwem interfejsu internetowego NMC (dostępnego w przeglądarce internetowej pod adresem IP urządzenia NMC) lub oprogramowania firmy Dell do zarządzania zasilaczami UPS. Zmiany wprowadzone w jednej z lokalizacji są synchronizowane z innymi urządzeniami w celu uniknięcia konfliktów.

Karta do zarządzania przez sieć oferuje dodatkowe funkcje za pośrednictwem interfejsu USB:
 • Pełna obsługa zwirtualizowanej infrastruktury informatycznej
 • Możliwość wysyłania alertów e-mail SMTP bezpośrednio z karty NMC bez korzystania z oprogramowania do zarządzania zasilaczami UPS
 • Obsługa alertów sieciowych SNMP (w tym baz MIB zgodnych ze standardem branżowym RFC-1628)
 • Możliwość tworzenia harmonogramów włączania i wyłączania zasilaczy UPS i powiązanych składników serwerowych
 • Uproszczone zarządzanie wieloma instalacjami zasilaczy awaryjnych UPS, w tym nadzór za pośrednictwem sieci rozległej (na przykład w zdalnych biurach)
Karta NMC jest wymagana w zwirtualizowanej infrastrukturze IT ze względu na ograniczenia technologii USB i monitorów maszyn wirtualnych.

Czujnik monitorowania środowiska

Opcjonalny czujnik monitorowania środowiska firmy Dell (EMP) pozwala na zdalne kontrolowanie temperatury, wilgotności i stanu dwóch urządzeń za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej, co zapewnia wiele możliwości monitorowania na poziomie całego środowiska i pojedynczych szaf serwerowych. Odczyty stanu o określonych wartościach progowych mogą generować alerty dla użytkowników i uruchamiać operacje bezpiecznego wyłączania serwerów.

Ustawienia wartości progowych i wyzwalane przez nie działania można ustawić w oprogramowaniu do zarządzania zasilaczami UPS firmy Dell lub za pośrednictwem interfejsu karty NMC. Zmienne są przekazywane bezpośrednio do oprogramowania UPS oraz (opcjonalnie) jako pułapki SNMP w sieci.

Czujniki EMP można instalować podczas pracy urządzenia w dowolnym miejscu 19-calowej szafy serwerowej oraz na każdej płaskiej powierzchni w ramach środowiska IT. Czujniki EMP są zgodne ze wszystkimi zasilaczami awaryjnymi UPS firmy wyposażonymi w kartę NMC firmy Dell. Do każdego zasilacza UPS można podłączyć maksymalnie jeden czujnik EMP.

Zestawy okablowania zasilającego

Zestawy okablowania zasilającego upraszczają instalację modeli zasilaczy UPS z okablowaniem stałym dzięki przekształceniu ich w jednostki zasilane z gniazda ściennego, co pozwala umieścić je w pobliżu odpowiedniego źródła energii oraz przenosić do nowych lokalizacji bez udziału elektryka. Zestawy kabli są dostępne w przypadku większości modeli zasilaczy UPS z okablowaniem stałym i muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel.

Opomiarowane i zarządzane jednostki dystrybucji zasilania (PDU)

W połączeniu z jednostkami dystrybucji zasilania firmy Dell (PDU) zasilacze awaryjne UPS umożliwiają wdrożenie elastycznej, skutecznej strategii ochrony i dystrybucji zasilania. Urządzenia UPS firmy Dell umożliwiają nadzór nad opomiarowanymi i zarządzanymi jednostkami PDU firmy Dell za pośrednictwem wbudowanego portu sieciowego. Oprogramowanie Dell UPS MUMC może wykrywać i monitorować jednostki dystrybucji zasilania firmy Dell połączone z siecią. Urządzenia UPS i PDU mogą następnie przekazywać dane SNMP przez sieć Ethernet do rozwiązania OpenManage™ Power Center, które agreguje i wyświetla te informacje.
Oprogramowanie firmy Dell do zarządzania zasilaniem zapewnia połączenie tradycyjnych funkcji bezpiecznego wyłączania serwerów i rozszerzonej obsługi dużej lub rozproszonej infrastruktury informatycznej, a ponadto umożliwia integrację z systemami zwirtualizowanymi i chmurami prywatnymi.

Oprogramowanie Dell Multi-UPS Management Console (MUMC) pozwala na zarządzanie wieloma zasilaczami awaryjnymi UPS i powiązanymi serwerami z centralnej lokalizacji. Konsola MUMC umożliwia także bezpośrednie zarządzanie systemami zwirtualizowanymi, często bez konieczności instalacji agentów w lokalnych monitorach maszyn wirtualnych. Oprogramowanie ułatwia obniżenie złożoności i czasu wymaganych do zarządzania profilami wyłączania systemu oraz ustawieniami zasilaczy UPS w całej sieci. W przypadku środowisk wirtualizacji konsola MUMC może wyeliminować potrzebę programowania za pomocą interfejsu wiersza poleceń oraz konieczność złożonej integracji monitorów maszyn wirtualnych dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze systemów zarządzania tymi monitorami.

Oprogramowanie MUMC oferuje pełny zestaw funkcji. Zaliczają się do nich:
 • Możliwość monitorowania i obsługi wielu urządzeń zasilających i technicznych za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub konsoli rozwiązania vCenter.
 • Definiowana przez użytkownika struktura drzewa pozwalająca na grupowanie i uzyskiwanie dostępu do wielu urządzeń w różnych lokalizacjach oraz zarządzanie nimi.
 • Możliwość wyświetlania grup podobnych urządzeń i wszystkich alertów w ramach jednego interfejsu.
 • Automatyczne wykrywanie na potrzeby szybkiej instalacji dzięki automatycznemu rozpoznawaniu urządzeń w sieci.
 • Zarządzanie urządzeniami zasilającymi wraz z monitorowaniem przenoszonego, dodawanego i modyfikowanego sprzętu.
 • Widoczne urządzenia SNMP oraz interfejsy WWW dostępne w celu edytowania konfiguracji.
 • Wiele poziomów dostępu chronionych hasłem i obsługa bezpiecznej komunikacji.
Oprogramowanie Dell UPS Local Node Manager (ULNM) umożliwia bezpieczne, automatyczne wyłączanie serwerów podczas dłuższych przerw w zasilaniu, co pozwala uniknąć utraty danych i zapisać dotychczasowe wyniki pracy. W przypadku systemów zwirtualizowanych bez centralnego interfejsu zarządzania monitorami maszyn wirtualnych (takich jak VMware vCenter) program ULNM działa również jako agent wyłączania poszczególnych monitorów.

Oprogramowanie Dell ULNM:
 • Pozwala uniknąć utraty danych dzięki automatycznemu wyłączaniu komputerów i maszyn lub serwerów wirtualnych zasilanych za pomocą urządzenia UPS firmy Dell podczas dłuższych przerw w zasilaniu.
 • Umożliwia dostęp za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu na dowolnym komputerze z przeglądarką internetową.
 • Pobiera informacje o zasilacza UPS lokalnie lub za pośrednictwem sieci i umożliwia wdrożenie na wielu komputerach.
 • Umożliwia zdalne zarządzanie, konfigurowanie i aktualizowanie za pomocą oprogramowania Dell Multi UPS Management.
 • Komunikuje się z chronionym urządzeniem bezpośrednio (przez złącze USB) lub za pośrednictwem karty do zarządzania przez sieć.
Oprogramowanie Dell UPS obsługuje środowiska serwerów zwirtualizowanych.
 • Integracja z popularnymi platformami wirtualizacji VMware®, Microsoft®, Citrix® i Red Hat® oraz rozwiązaniami Open Source w celu zarządzania zasilaniem w środowisku zwirtualizowanym
 • Pełna integracja z konsolą oprogramowania VMware® vCenter, obsługa zdalnego wyłączania serwerów w klastrach i możliwość wyłączania maszyn wirtualnych w klastrach VMware® o wysokiej dostępności
 • Możliwość uruchamiania aplikacji vCenter vMotion™ i SCVMM Live Migration™ w celu niewidocznego przenoszenia maszyn wirtualnych z serwera objętego awarią zasilania na prawidłowo działający serwer w sieci, co zapewnia integralność danych bez przestojów
 • Dodatek plug-in XenCenter™
 • Obsługa zarządzanych i opomiarowanych jednostek dystrybucji zasilania (PDU) firmy Dell
 • Obsługa wielu nadmiarowych zasilaczy UPS dostarczających energię do tych samych urządzeń
 • Obsługa unikatowych wskaźników firmy Dell (zapas w szczycie i zużycie w szczycie)
 • Obsługa czujników monitorowania środowiska firmy Dell (EMP) na potrzeby kontrolowania temperatury, wilgotności i statusu styków bezprądowych
 • Ulepszona diagnostyka i narzędzia raportowania
 • Poprawiona, przetłumaczona dokumentacja
close
 
 
P61-CS05