Gå til hovedindhold
 • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
 • Se ordrer og spor status for din forsendelse
 • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
 • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

Řešení problémů s počítačem Dell, které se týkají ztráty napájení, případů, kdy neproběhne test POST, neproběhlo spuštění nebo chybí obraz

Oversigt: Tento článek slouží jako příručka k identifikaci a odstraňování problémů se spouštěním či napájením vašeho počítače Dell. (Patří sem problémy: chybí napájení – počítač nereaguje, chybí test POST – diagnostické kontrolky LED nebo zvukové signály, počítač se nespouští – nenačte se operační systém a chybí obraz – počítač se spustí, ale na displeji není nic vidět.) ...

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Symptomer

Toto video je skvělým výchozím bodem, který vám pomůže identifikovat, ve které z následujících částí byste měli pokračovat s odstraňováním problémů:

Počítač se nespustí

Délka: 1:21
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Årsag

POZNÁMKA: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.
 
POZNÁMKA: Další informace o různých příznacích a způsobu, jak problém izolovat, naleznete v článku znalostní databáze Dell Počítač Dell se nezapne nebo se nespustí systém Windows s chybami jako např. No Bootable Device.
 
POZNÁMKA: Informace o odstraňování problémů s počítači Dell Alienware najdete v článku znalostní databáze Dell Počítač Alienware se nezapne nebo nespustí systém Windows.
 

Ztráta napájení u stolních počítačů a počítačů All-In-One:

Počítače mají kontrolku LED napájení, která svítí, když je počítač napájen elektrickým proudem.

Na stolních počítačích je kontrolka LED na předním panelu počítače poblíž tlačítka napájení.

VyzkoušejteRychlý postup k obnovení počítače Dell při problémech s napájením.

Zkuste problém nefunkčního napájení počítače vyřešit pomocí následujících kroků (Podrobnější pokyny viz níže uvedený odkaz pro odstraňování potíží.):

Popis problému Doporučené řešení
Počítač je vypnutý nebo není napájen.
 • Znovu zapojte napájecí kabel do konektoru na zadní straně počítače a do elektrické zásuvky.
 • Vynechejte prodlužovací kabely a jiná zařízení ochrany napájení, abyste zajistili, že se počítač správně zapne.
 • Zajistěte, aby byly všechny použité prodlužovací kabely zapojeny do elektrické zásuvky a zapnuty.
 • Zapojte do elektrické zásuvky jiné zařízení a ověřte, že je zásuvka funkční.
 • Použijte zaručeně funkční napájecí kabel.
 • Zajistěte, aby byl hlavní napájecí kabel a kabel čelního panelu řádně připojen k základní desce.
 • Všechny napájecí zdroje umožňují v izolovaném režimu provádět automatický test. Testovací tlačítko a kontrolka LED jsou umístěny na straně jednotky, na které se nachází zásuvka napájení střídavého proudu. Ujistěte se, že je ke zdroji připojen napájecí kabel a otestujte napájecí zdroj stisknutím testovacího tlačítka.
 • Pokud se nerozsvítí kontrolka LED na napájecím zdroji, odpojte kabely napájecího zdroje od systémové desky a test opakujte. Pokud se po stisku testovacího tlačítka stále nerozsvěcuje kontrolka LED, je napájecí zdroj pravděpodobně vadný.
 • Pokud se kontrolka LED rozsvítí po odpojení kabelů od systémové desky a napájecího zdroje, může být vadné jedno z připojených zařízení nebo součástí. Odpojte všechny připojené součásti, připojte zpět kabely napájecího zdroje a postupně otestujte jednotlivé součásti pomocí testovacího tlačítka napájecího zdroje.
 • Nainstalujte zaručeně funkční napájecí zdroj.
 
POZNÁMKA: Některé počítače Dell All-in-One mohou mít samostatný napájecí adaptér.

Když rozpoznáte problém se ztrátou napájení, můžete získat mnoho dalších informací a pomoc při jeho odstraňování v článku na následujícím odkazu:

Zde je stručné video, v němž jsou uvedeny všechny příčiny nefunkčního spouštění stolního počítače.

Problémy s napájením stolních počítačů

Délka: 1:15
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

 
POZNÁMKA: Monitory jiných výrobců mohou mít jiné napájecí kabely. Napájecí kabely monitorů Dell jsou zaměnitelné s napájecími kabely stolních počítačů Dell.

Notebook není napájen:

U notebooků může mít kontrolka napájení počítače podobu LED podsvícení tlačítka napájení. Případně se může jednat o LED diodu umístěnou v horní části klávesnice nebo podél předního okraje samotného počítače.

VyzkoušejteRychlý postup k obnovení počítače Dell při problémech s napájením.

Problém chybějícího napájení notebooku zkuste vyřešit pomocí následujících kroků:

POZNÁMKA: Některé modely notebooků, jako modely Ultrabook, nemusejí mít vyjímatelnou baterii. Pokud z příručky zjistíte, že baterie není vyjímatelná, přejděte přímo ke kroku 5.
 1. Ujistěte se, že je baterie úplně nabita.

 2. Vyjměte baterii a odpojte napájecí adaptér. Po dobu 15–20 sekund přidržte tlačítko napájení, aby došlo k vybití statické elektřiny.

 3. Vraťte baterii do notebooku a zkuste jej znovu zapnout.

 4. Vyjměte baterii z notebooku a zkuste jej zapnout, když je napájený pouze adaptérem střídavého proudu.

 5. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení na napájecím adaptéru. Tím ověříte funkčnost napájecího adaptéru; zkuste také jiný funkční napájecí adaptér, je-li k dispozici.

Poznámka: Vlastníte notebook Dell? Pokud se notebook nezapne, odešlete jej k opravě. My problém rozpoznáme a vyřešíme. Tato služba je aktuálně dostupná v Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Velké Británii a Spojených státech amerických.

Zde je stručné video, v němž jsou uvedeny příčiny, proč nelze spustit notebook.

Můj Dell v 99 sekundách: Notebook nelze zapnout

Délka: 1:46
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Jakmile rozpoznáte problém se ztrátou napájení, můžete získat mnoho dalších informací a pomoc při jeho odstraňování v článcích na následujícím odkazu:

POZNÁMKA: Test M-BIST byl integrován do řady notebooků Dell počínaje řadou počítačů Latitude XX90.
 
M-BIST – Vestavěný nástroj pro samočinný test základní desky
Vyhodnocuje stav základní desky
Nástroj M-BIST je určen k provozu i v případě, že není k dispozici žádný obraz, chybí ventilátor nebo nedochází k otáčení pevného disku (nová diagnostika základní desky). Tyto příznaky jsou obvykle popsány jako Bez napájení, Chybí obraz nebo Mrtvý systém.
Současně stiskněte a podržte klávesu M a tlačítko napájení:
 • Pokud je zjištěna chyba, kontrolka LED stavu baterie se rozsvítí žlutě a bude potřeba nás kontaktovat.
 • Pokud se kontrolka LED stavu baterie nerozsvítí, není zjištěna žádná porucha základní desky.

Termín POST je zkratkou pro Power-On Self-Test, což je řada kontrol, které probíhají při každém zapnutí počítače. Pokud počítač některou z těchto kontrol neprojde, přeruší se proces zapínání počítače a zobrazí se chyba. Odstraňování problémů u stolních počítačů, počítačů All-In-One i notebooků využívá stejný postup, ale jiný referenční materiál.

VyzkoušejteRychlý postup k obnovení počítače při problémech s testem POST nebo spouštěním.

Poznámka: Vlastníte notebook Dell? Pokud se notebook nezapne, odešlete jej k opravě. My problém rozpoznáme a vyřešíme. Tato služba je aktuálně dostupná v Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Velké Británii a Spojených státech amerických.

Neproběhne test POST u stolních počítačů a počítačů All-In-One:

Mezi příznaky neúspěšného testu POST patří:

 • Je-li na obrazovce logo Dell a nic se neděje, jde pravděpodobně o selhání testu POST.
 • Rozsvítí-li se kontrolka napájení žlutě nebo oranžově, obvykle jde o selhání testu POST. Pokud uvidíte určité sekvence pípání nebo blikání, poznamenejte si je.
 • Když je na obrazovce text na černém pozadí, v počítači probíhá test POST. Pokud počítač zůstane v takovém stavu a nic dalšího se neděje, jde pravděpodobně o selhání testu POST.
 • Pokud se po startu na obrazovce něco zobrazilo a potom obrazovka zčernala, jde pravděpodobně o selhání testu POST.
POZNÁMKY:
 • Pokud počítač nepípá ani neblikají či nesvítí diagnostické kontrolky LED: Odpojte všechna připojení a odeberte všechna komunikační zařízení (např. externí monitory). Pak je připojujte jedno po druhém a sledujte, zda počítač funguje.
 • U stolního počítače s logem společnosti Dell klepněte na klávesu F12. Přejděte do jednorázové spouštěcí nabídky a pomocí kláves se šipkami vyberte položku Diagnostics a stiskněte Enter. Některé stolní počítače nemají klávesu F12, proto je nutné pro vstup do nabídky spuštění stisknout při zobrazení loga Dell klávesu <0> (nula).

Informace o spouštění a používání diagnostiky ePSA naleznete zde:

U notebooku neproběhl test POST:

Mezi příznaky neúspěšného testu POST patří:

 • Je-li na obrazovce logo Dell a nic se neděje, jde pravděpodobně o selhání testu POST.
 • Pokud počítač pípá nebo blikají diagnostické kontrolky LED či kontrolky LED kláves Caps/Num/Scroll Lock: Pokud uvidíte určité sekvence pípání nebo blikání, poznamenejte si je. Toto obvykle indikuje selhání testu POST.
 • Když je na obrazovce text na černém pozadí, v počítači probíhá test POST. Pokud počítač zůstane v takovém stavu a nic dalšího se neděje, jde pravděpodobně o selhání testu POST.
 • Pokud se po startu na obrazovce něco zobrazilo a potom obrazovka zčernala, jde pravděpodobně o selhání testu POST.
POZNÁMKY:
 • Pokud počítač nepípá ani neblikají nebo nesvítí diagnostické kontrolky LED a kontrolky Caps/Num/Scroll Lock: Odpojte všechna připojení a odeberte všechna komunikační zařízení (např. externí monitory). Pak je připojujte jedno po druhém a sledujte, zda počítač funguje.
 • U notebooku stiskněte zároveň klávesu <Fn> a tlačítko napájení. Spustí se test systému před spuštěním a diagnostika ePSA.
POZNÁMKA: Pokud používáte notebook Dell Latitude, můžete zkusit obnovit osobní počítač pomocí vynucené diagnostiky ePSA. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak použít vynucené ePSA k obnovení z testu při spuštění počítače (POST) nebo chyby spuštění.

Informace o spouštění a používání diagnostiky ePSA naleznete zde:

Další informace o tomto problému a pomoc při jeho řešení naleznete na následujícím odkazu na článek:

Po dokončení testů POST (Power-On Self-Test) se počítač pokusí o spuštění operačního systému.

Pokud počítač zobrazí logo Dell a potom se zasekne při pokusu o spuštění operačního systému, pravděpodobně jde o problém Neproběhlo spuštění. Odstraňování tohoto problému se řídí stejným postupem u stolních počítačů, počítačů All-In-One i notebooků.

VyzkoušejteRychlý postup k obnovení počítače při problémech se spouštěním.

Poznámka: Vlastníte notebook Dell? Pokud se vám nedaří spustit systém Windows, odešlete notebook k opravě. My problém identifikujeme a vyřešíme. Tato služba je aktuálně dostupná v Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Velké Británii a Spojených státech amerických.

Postupujte podle videonávodu uvedeného níže.

Můj Dell v 99 sekundách: Systém přestal odpovídat na obrazovce s logem Dell

Délka: 1:46
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Chcete-li vyloučit jakékoli problémy s hardwarem, měli byste spustit vestavěnou diagnostiku ePSA.

POZNÁMKA: Pokud používáte notebook Dell Latitude, můžete zkusit obnovit osobní počítač pomocí vynucené diagnostiky ePSA. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Jak použít vynucenou diagnostiku ePSA k obnovení z testu POST nebo chyby spuštění.

Většina problémů s nefunkčním spouštěním souvisí s operačním systémem. Vyberte článek podle svého operačního systému a pokračujte dále v odstraňování problémů:

Pokud počítač hlásí na obrazovce specifickou chybu týkající se pevného disku, můžete pokračovat v odstraňování problémů pomocí jednoho z níže uvedených odkazů:

Poznámka: Vlastníte notebook Dell? Pokud se vám nedaří spustit systém Windows, odešlete notebook k opravě. My problém identifikujeme a vyřešíme. Tato služba je aktuálně dostupná v Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Velké Británii a Spojených státech amerických.

Pokud se kontrolky napájení chovají normálně, ale na obrazovce se během spouštění počítače nezobrazí žádný obraz, jde pravděpodobně o problém Žádný obraz.

POZNÁMKA: U stolních počítačů pamatujte na to, že monitor má samostatný napájecí zdroj. Zkontrolujte, zda je monitor vybaven kontrolkou LED napájení, která signalizuje, že je zapnutý.
 
POZNÁMKA: Některé počítače Dell All-in-One mohou být připojeny k externímu monitoru pomocí konektorů VGA, HDMI nebo DisplayPort. Tato funkce se může u různých modelů lišit. Viz uživatelská příručka k osobnímu počítači Dell.

Vyzkoušejte tento rychlý postup k vyřešení problémů s obrazem na počítači Dell.

Řešení problému Žádný obraz:

Popis problému Doporučené řešení
Stolní počítač je v normálním stavu zapnuto.
Po úspěšném spuštění operačního systému nesvítí diagnostické kontrolky, ale obrazovka je prázdná.
 • Zkontrolujte, zda je displej připojen ke správnému portu a zda je zapnutý.
 • Ujistěte se, že není poškozený datový kabel displeje, a v případě potřeby jej vyměňte.
 • Ujistěte se, že je na displeji vybrán správný vstupní zdroj.
 • Odpojte datový kabel od počítače. Na displeji by se mělo zobrazit pole Self-Test.
 • Pokud se na displeji nezobrazí pole Self-Test, vyměňte displej za zaručeně funkční jednotku.
 • Pokud je obrazovka stále prázdná, zkontrolujte, zda se zobrazuje grafika při testu POST.
 • Pokud se grafika při testu POST zobrazuje, důvodem závady může být ovladač displeje nebo grafiky.
 • Restartujte počítač do nouzového režimu. Pro spuštění nouzového režimu stiskněte a podržte při restartu počítače klávesu F8.
 • Zobrazí se nabídka Rozšířené možnosti spuštění. Zvolte Nouzový režim. Nainstalujte aktuální verze ovladačů displeje a grafické karty. Restartujte počítač a zkontrolujte funkci zobrazení.
 • Pokud je to možné, vyměňte grafickou kartu za zaručeně funkční kartu.
 • Pokud grafická karta i monitor fungují v jiném osobním počítači, kontaktujte pro řešení problému technickou podporu.
Poznámka: Vlastníte notebook Dell? Pokud problémy s displejem přetrvávají, odešlete notebook k opravě. My problém identifikujeme a vyřešíme. Tato služba je aktuálně dostupná v Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Velké Británii a Spojených státech amerických.
POZNÁMKA: U notebooků stiskněte zároveň klávesu <Fn> a tlačítko napájení. Zahájí se test systému před spuštěním a diagnostika ePSA. Diagnostika ePSA otestuje obraz pomocí řady obrazových vzorců.

Displej notebooku se nezapíná

Délka: 1:46
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Pokud tyto vzorce vypadají dobře, avšak vy chcete testovat dál, můžete na test videa reagovat stisknutím klávesy <N>. Diagnostika ePSA poté spustí integrovaný samočinný test (BIST) LCD monitoru. Máte-li problém typu Není obraz, můžete použít kombinaci kláves <Fn + napájení> ke spuštění diagnostiky ePSA nebo <D + napájení> ke spuštění testu BIST LCD monitoru při testu POST.

Jak otestovat obrazovku notebooku Dell

Délka: 0:24
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

 
POZNÁMKA: Dva nové diagnostické testy BIST byly integrovány do notebooků Dell počínaje generací počítačů Latitude XX90.
 
M-BIST – Vestavěný nástroj pro samočinný test základní desky L-BIST – Vestavěný nástroj pro samočinný test napájecí sběrnice LCD
Vyhodnocuje stav základní desky Zkontroluje, zda základní deska napájí displej LCD.
Nástroj M-BIST je určen k provozu i v případě, že není k dispozici žádný obraz, chybí ventilátor nebo nedochází k otáčení pevného disku (nová diagnostika základní desky). Tyto příznaky jsou obvykle popsány jako Bez napájení, Chybí obraz nebo Mrtvý systém. Test L-BIST je určen k testování příznaků stavu Chybí obraz.
Současně stiskněte a podržte klávesu M a tlačítko napájení:
 • Pokud je zjištěna chyba, kontrolka LED stavu baterie se rozsvítí žlutě a bude potřeba nás kontaktovat.
 • Pokud se kontrolka LED stavu baterie nerozsvítí, není zjištěna žádná porucha základní desky.
Stiskněte a podržte tlačítko napájení:
 • Pokud se nezobrazí žádný obraz a je zjištěna chyba, kontrolka stavu baterie zabliká 2x žlutě a 8x bíle a bude nutné nás kontaktovat.
 • Pokud se nezobrazí žádný obraz a kontrolka LED stavu baterie se nerozsvítí, není zjištěna žádná chyba základní desky.

Løsning

Další informace

Vymazání paměti CMOS/NVRAM v osobním počítači:

Jumper RTCRST umožňuje vymazat paměť NVRAM. Paměť NVRAM se vymaže po uzavření jumperu. (Můžete použít propojku z můstku pro heslo.) Před otevřením krytu nebo přístupového panelu a prací uvnitř počítače doporučujeme od osobního počítače odpojit napájecí kabel. K vymazání paměti CMOS je potřeba, aby byl v době, kdy je obvod jumperu uzavřen, počítač po dobu asi 10 sekund napájen střídavým proudem. (Není kvůli tomu nutné zapínat počítač, stačí připojit napájení k základní desce.) Vizuální průvodce tímto postupem najdete v článku Vymazání paměti CMOS vyjmutím a opakovaným vložením baterie CMOS.

Propojením kolíků 1-2 vymažete paměť NVRAM.

Varování: Při vymazání nastavení CMOS se u většiny platform vymažou také nastavení Management Engine BIOS Extension (MEBx), včetně hesla MEBx a všech nastavení.
 1. Odpojte od osobního počítače externí napájecí kabel.

 2. Sejměte kryt skříně počítače.

 3. Vyhledejte 2kolíkový konektor hesla (PSWD) na systémové desce.

 4. Sejměte 2kolíkovou propojku.

 5. Vyhledejte 2kolíkovou propojku CMOS (RTCRST) na systémové desce.

 6. Umístěte přibližně na 5 sekund 2kolíkovou propojku z kolíků PSWD na kolíky RTCRST.

 7. Vraťte 2kolíkový jumper na kolíky PSWD.

 8. Vraťte kryt počítače na místo.

 9. Připojte napájecí kabel znovu k počítači a zapněte jej.

Běžné problémy:

Tyto 4 problémy jsou nejčastějším důvodem, proč řešit problém mimo operační systém.

Dělí se na 3 výsledky:

 1. Zjistíte problém hardwaru, který nevyřeší vyjmutí a opětovné zasunutí kabelů, a obrátíte se na nás s žádostí o opravu.

 2. Zjistíte problém softwaru, který buď vyřešíte, nebo se obrátíte na nás s žádostí o vyřešení.

  • Postup zjištění stavu záruky naleznete v článku znalostní databáze Dell Kde zjistit stav záruky a potřebné informace.

  • Můžete nás kontaktovat online přes různé kanály na Twitteru:

  • Jak kontaktovat společnost Dell na Twitteru

   Délka: 1:36
   Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

    
  • Naše nejnovější kontaktní informace naleznete na následujícím odkazu: Kontaktujte podporu.

  • Jak získat pomoc od technické podpory společnosti Dell

   Délka: 2:22
   Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

    
  • Další informace o možnostech obnovení systému BIOS naleznete v článku znalostní databáze Dell Možnosti obnovení systému BIOS v počítačích a tabletech Dell.

  • Na webu podpory společnosti Dell máte k dispozici diagnostické a protokolovací nástroje nebo nás můžete kontaktovat.

 1. Procházíte výsledky odstraňování problémů a příčina není jasná.

Flere oplysninger

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Baterie Napájení Další zdroje a informace naleznete na naší stránce Baterie a napájení.

Monitory Další informace a podporu pro monitor, notebook nebo tablet Dell naleznete na stránkách podpory monitorů Dell.
 

Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Neplatí pro servery ani úložiště.
 

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations

Sidste udgivelsesdato

01 apr. 2024

Version

22

Artikeltype

Solution