• NA CZELE ZRÓWNOWAŻONYCH PRZEMIAN

  Fundament naszych działań

  • Promowanie zrównoważonego rozwoju

   Nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju koncentrują się na zmianach klimatu i gospodarce o obiegu zamkniętym. Ma to zapewnić lepsze wyniki dla biznesu, ludzi i planety

   • Działania w zakresie klimatu

   • Do roku 2050 osiągniemy zerową emisję netto gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i 3.

    Kluczowe cele

    • Do roku 2030 ograniczymy emisję gazów cieplarnianych o 50% w zakresach 1 i 2.
    • Do roku 2030 we wszystkich obiektach firmy Dell Technologies 75% energii elektrycznej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych — a do roku 2040 wskaźnik ten wyniesie 100%.
    • Do roku 2030 ograniczymy całkowitą emisję gazów cieplarnianych w zakresie 3 związaną z zakupionymi towarami i usługami o 45%.
    • Do roku 2030 ograniczymy całkowitą emisję gazów cieplarnianych w zakresie 3 związaną z wykorzystaniem sprzedanych produktów o 30%.

   • Gospodarka obiegowa

   • Do roku 2030 na każdą tonę naszych produktów kupowanych przez klienta będzie przypadać tona produktów z materiałów użytych ponownie lub z recyklingu.

   • Do roku 2030 wszystkie nasze opakowania będą wykonane z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu albo będą to opakowania użyte ponownie.

   • Do roku 2030 ponad połowa elementów naszych produktów będzie wykonana z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub generujących mniejszą emisję dwutlenku węgla.

  • Obszary, na które wywieramy wpływ

  • Działania w zakresie klimatu

   Tworzymy innowacyjne, zrównoważone technologie i rozwiązania, aby pomagać klientom poprawiać wyniki biznesowe i ograniczać emisje, a jednocześnie podejmujemy działania na rzecz realizacji ambitnych celów związanych z klimatem, które przynoszą korzyści społeczności i naszej planecie.

  • Gospodarka obiegowa

   Stymulujemy innowacje o obiegu zamkniętym w zakresie projektowania, produkcji, zrównoważonych materiałów i usług, a także współpracujemy w celu jak największego ograniczenia ilości globalnych odpadów i ich wpływu na środowisko. Wykorzystujemy nasz rozmiar i zasięg do przeprojektowywania, ponownego wykorzystywania i recyklingu, myśląc o przyszłości, w której nic nie trafia na wysypiska.

  • Łańcuch dostaw

   Dzięki swoim globalnym łańcuchom dostaw działamy w odpowiedniej skali i mamy zdolności do stymulowania odpowiedzialnej produkcji. Dbamy o etyczne praktyki, zachowujemy szacunek dla wszystkich osób tworzących nasze produkty i uznajemy godność tych osób. Wprowadzamy w życie odpowiedzialnie zaprojektowane procesy pozwalające zminimalizować wpływ na środowisko.

  • Wspólny nacisk na zrównoważony rozwój

   Wspólnie z firmą Intel dbamy o zrównoważony rozwój w całym cyklu życia naszych technologii i pracujemy wspólnie z naszymi społecznościami i w ramach branży, aby chronić naszą planetę. Rozwijamy zrównoważone systemy obliczeniowe, aby pomóc Ci przekształcić Twoją organizację w gospodarkach o niskiej emisji dwutlenku węgla. Pracujemy nad zmniejszeniem wpływu na środowisko z myślą o bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich — od rozwiązań w zakresie zielonych centrów przetwarzania danych opartych na skalowalnych procesorach Intel® Xeon®, z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie chłodzenia i zarządzania energią, po technologię Intel® Active Management Technology na platformie Intel vPro®. Rozwiązania te umożliwiają zdalny dostęp do urządzeń, co zmniejsza liczbę energochłonnych wizyt przy biurkach i wysyłek środków trwałych*.

  • Zasoby związane ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju

  • RAPORT ESG ZA ROK FINANSOWY 2023

   W naszym corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak nasze zobowiązania motywują nas do działań w zakresie ochrony klimatu, przyspieszają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawiają cyfrową inkluzywność społeczności i przyczyniają się do integracji naszych pracowników.

  • ZRÓWNOWAŻONE URZĄDZENIA

   Zrównoważone z natury

   Tworzymy produkty i opakowania z myślą o zrównoważonym rozwoju na każdym etapie w celu zmniejszenia naszego i Twojego wpływu na środowisko.

  • SERWERY I PAMIĘĆ MASOWA

   Połączenie energooszczędności i zrównoważonego rozwoju

   Projektujemy nasze rozwiązania w zakresie infrastruktury, aby zoptymalizować zasilanie i zwiększyć energooszczędność dzięki zaawansowanemu chłodzeniu i odprowadzaniu ciepła. Firma Dell może pomóc ograniczyć emisję dwutlenku węgla w centrum przetwarzania danych.

  • ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY

   Ślad węglowy produktów

   Ślad węglowy produktu (PCF) pomaga nam zrozumieć jego wpływ na środowisko, co zapewnia przydatne informacje, które umożliwiają projektowanie produktów w bardziej zrównoważony sposób.

  • GOSPODARKA OBIEGOWA

   Usługi odpowiedzialnego odzyskiwania zasobów i recyklingu

   Odpowiedzialny recykling ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszej planety. Oferujemy szereg wygodnych usług, które ułatwiają firmom, organizacjom i konsumentom bezpieczne wycofywanie lub recykling używanych technologii.


  • Dowiedz się więcej

  • Pamiętaj o recyklingu. Zadbaj o przyszłość.

   Firma Dell Technologies dba o ochronę klientów i naszej planety. Dlatego oferujemy bezpieczne i odpowiedzialne opcje recyklingu zarówno dla konsumentów, jak i firm na całym świecie. Już dziś znajdź usługę odpowiednią dla siebie.

  • Coraz większe ambicje na drodze do zera netto

   Zmiana klimatu to jeden z najpilniejszych problemów naszych czasów. John Pflueger, główny strateg ochrony środowiska, opisuje działania firmy Dell zmierzające do osiągnięcia naukowo uzasadnionych celów w zakresie emisji.