• WSPIERANIE PRACOWNIKÓW

  Podejmujemy duże kroki, aby zapewnić wszystkim lepsze możliwości

  • Tworzenie innowacyjnych produktów umożliwiających rozwiązanie problemów ze zmianami klimatycznymi i ograniczających wpływ na środowisko wymaga globalnej sieci ludzi pracujących w ramach naszego łańcucha dostaw. W naszych wewnętrznych fabrykach, a także w obiektach naszych partnerów i innych bezpośrednich dostawców materiałów, dążymy do zgodności z najwyższymi standardami odpowiedzialnych praktyk biznesowych w celu ochrony praw człowieka i zapewnienia wszystkim nowych możliwości. Jest to warunek współpracy z naszą firmą. Współpracujemy też z dostawcami, aby pomóc im w zdobyciu niezbędnej wiedzy i rozwinięciu kompetencji w celu przyspieszenia i utrzymania innowacji.

  • Wspieranie osób tworzących nasze produkty

   Zaangażowanie firmy Dell w kwestie przestrzegania praw człowieka, etycznego zachowania i odpowiedzialności za środowisko mówi wiele o tym, w jaki sposób wpieramy wszystkie osoby w naszym łańcuchu dostaw.

  • Odpowiedzialne działanie i zwiększanie odpowiedzialności

   Od naszych partnerów z łańcucha dostaw oczekujemy uczciwości, stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wysokich standardów etycznych. Przejrzystość i odpowiedzialność są najważniejszymi cechami naszego podejścia.

  • Zwiększanie zróżnicowania dostawców

   W ramach naszego podejścia do kwestii inkluzywności firma Dell szuka możliwości zwiększenia zróżnicowania łańcucha dostaw.

  • Dowiedz się więcej o naszych postępach i zasadach

  • Raport ESG za rok finansowy 2022

   W corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak wywieramy pozytywny wpływ na ludzi i planetę z myślą o roku 2030 i późniejszych latach.

  • Zasady firmy Dell dotyczące dostawców

   Od naszych dostawców oczekujemy wdrożenia odpowiedzialnych praktyk biznesowych w zakresie kwestii społeczno-środowiskowych. Praktyki te określono w naszych zasadach dotyczących dostawców, których przestrzeganie jest warunkiem współpracy z firmą Dell.