Jak rozwiązywać problemy z wyświetlaczem lub problemy dotyczące grafiki na panelu LCD komputera przenośnego firmy Dell

Jak rozwiązywać problemy z wyświetlaczem lub problemy dotyczące grafiki na panelu LCD komputera przenośnego firmy Dell
Komputer przenośny firmy Dell może doświadczać problemów z wyświetlaczem LCD lub obrazem spowodowanych zazwyczaj przez panel LCD, kartę graficzną lub ustawienia wideo. Poniższa procedura może pomóc w rozwiązaniu najczęściej występujących problemów. Niektóre objawy wskazujące na problem z wyświetlaczem LCD lub kartą graficzną to pusty lub czarny ekran, zanikanie koloru, rozmycie obrazu, jego zniekształcenie, rozciągnięcie, zniekształcenia geometryczne, wyciek lub zacieki, migotanie, poziome lub pionowe linie, jasne lub ciemne plamy, martwe piksele, jasne piksele i problemy związane z obsługą dotykową. Aby dowiedzieć się więcej, rozwiń i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem z wyświetlaczem LCD lub kartą graficzną w komputerze przenośnym firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z wyświetlaczem lub z obrazem na monitorach firmy Dell

 

Rozwiązywanie problemów

Należy koniecznie sprawdzić, czy problem jest nieodłącznie związany z ekranem LCD laptopa, kartą graficzną (GPU) lub ustawieniami wideo na komputerze. Prostym sposobem na zidentyfikowanie tego jest podłączenie laptopa do zewnętrznego monitora lub telewizora.

Aby dowiedzieć się więcej na temat podłączania komputera przenośnego firmy Dell do zewnętrznego monitora lub telewizora, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak podłączyć monitor do komputera PC?

Jeśli problem utrzymuje się na monitorze zewnętrznym, może być to spowodowane ustawieniem karty graficznej (GPU) lub wideo, a nie przez wyświetlacz LCD laptopa. Przejdź do kroku Weryfikacja problemu z kartą a graficzną lub obrazem w trybie awaryjnym systemu Windows. W innych przypadkach przejdź do następnego kroku.

Wystąpienie jakichkolwiek uszkodzeń ekranu LCD może spowodować problemy z wydajnością. W przypadku uszkodzenia ekranu LCD, będzie on wykazywać objawy takie jak zaprzestanie działania, przerywane działanie, migotanie, wyświetlanie poziomych lub pionowych linii itp.

W przypadku zauważenia uszkodzeń fizycznych skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby dowiedzieć się więcej o opcjach naprawy dostępnych w Twoim regionie. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, przejdź do następnego kroku.

Laptopy firmy Dell posiadają wbudowane narzędzie diagnostyczne, które pomaga ustalić, czy odbiegające od normy działanie ekranu jest wynikiem problemu z ekranem LCD laptopa, czy też ustawieniami karty graficznej (GPU) i komputera.

W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości na ekranie (np. migotania, zniekształcenia obrazu, jasności, niewyraźnego lub zamazanego obrazu, poziomych lub pionowych linii, zanikania kolorów), zawsze dobrym nawykiem jest odizolowanie problemów z ekranem LCD przez uruchomienie wbudowanej diagnostyki (BIST).

Metoda 1

 1. Wyłącz zasilanie komputera przenośnego firmy Dell.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera i podłącz zasilacz (ładowarkę) do komputera.
 3. Upewnij się, że ekran LCD jest czysty (brak cząsteczek kurzu na powierzchni ekranu).
 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz D i włącz komputer w celu wejścia do wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD (BIST).
  Trzymaj nadal naciśnięty klawisz D do zmiany koloru całego ekranu.
 5. Ekran zmieni kolor na czarny, biały, czerwony, zielony i niebieski.
 6. Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
 7. Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć.

Metoda 2

 1. Wyłącz zasilanie komputera przenośnego firmy Dell.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera i podłącz zasilacz (ładowarkę) do komputera.
 3. Upewnij się, że ekran LCD jest czysty (brak cząsteczek kurzu na powierzchni ekranu).
 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn i włącz komputer, aby wejść do trybu diagnostycznego ePSA lub PSA.
  Trzymaj nadal naciśnięty klawisz Fn aż do momentu wyświetlenia ekranu testu diagnostycznego ePSA lub PSA.
 5. ePSA lub PSA przeprowadzi serię testów na komputerze.
 6. Naciśnij klawisz N, aby wejść do wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD po wyświetleniu komunikatu „Czy widzisz kolorowe paski? Tak/Nie”.
  Uwaga: jeśli nie odpowiesz w ciągu 30 sekund, program diagnostyczny automatycznie uzna, że wybrano odpowiedź „Nie” i przejdzie do wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD.
 7. Na ekranie pojawi się wiele kolorowych pasków, a kolor na całym ekranie zmieni się na czarny, biały, czerwony, zielony i niebieski.
 8. Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
 9. Komputer uruchomi się ponownie po zakończeniu pozostałych testów.

Jeśli wbudowany autotest (BIST) nie wykrył żadnych nieprawidłowości ekranu, wyświetlacz LCD komputera przenośnego działa poprawnie. Przejdź do następnego kroku, Aktualizacja sterownika karty graficznej (GPU), sterownika monitora oraz systemu BIOS.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas autotestu, ekran LCD komputera przenośnego można naprawić/wymienić, jeśli jest objęty gwarancją, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Dell.

Test ekranu komputera przenośnego – (1:44) tylko w języku angielskim

Naprawa ekranu komputera przenośnego (Oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube – (01:44), tylko w języku angielskim

Tryb awaryjny systemu Windows pozwala określić, czy problem jest związany z systemem operacyjnym, ustawieniami karty graficznej, sterownikami urządzeń czy też z oprogramowaniem innych producentów. Aby dowiedzieć się więcej na temat uruchamiania komputera firmy Dell w trybie awaryjnym, skorzystaj z poniższych artykułów bazy wiedzy odpowiadających systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze.

Jeśli problem nadal istnieje w trybie awaryjnym, przejdź do następnego kroku. W przeciwnym razie, przejdź do sekcji Przywracanie systemu Windows).

Uruchamianie systemu Windows 10 w trybie awaryjnym (Oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) – (1:16) tylko w języku angielskim

Firma Dell zaleca aktualizowanie sterowników urządzeń i systemu BIOS w ramach planowanego cyklu aktualizacji. Aktualizacje sterowników urządzeń i systemu BIOS zawierają usprawnienia lub zmiany, które pomogą utrzymać aktualność i zgodność oprogramowania komputera z innymi elementami (podzespołami i oprogramowaniem), a także zmiany zwiększające stabilność.

Ważne jest, aby zaktualizować następujące sterowniki urządzeń w celu uzyskania optymalnej wydajności wideo oraz rozwiązania najczęściej występujących problemów:

 • BIOS
 • Sterownik do chipsetu
 • Sterownik karty graficznej (GPU)
 • Sterownik ekranu

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i instalowania sterowników urządzeń na komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacja sterowników urządzeń na komputerze firmy Dell.

Aktualizacje systemu Windows mogą na wiele sposobów poprawić działanie systemu operacyjnego Windows. Aktualizacje systemu Windows mogą rozwiązywać niektóre problemy, zapewniają ochronę przed złośliwymi atakami, a nawet mogą dodawać do systemu operacyjnego nowe funkcje.

Jak wyłączyć Aktualizacje systemu Windows w systemie Microsoft Windows 10

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie opcję Ustawienia.
 2. W panelu Ustawienia kliknij przycisk Aktualizacja i zabezpieczenia.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz pozycję Windows Update.
 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
 5. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.

Ustawienia wyświetlania, takie jak jasność, szybkość odświeżania, rozdzielczość i zarządzanie energią mogą mieć wpływ na wydajność ekranu LCD komputera przenośnego firmy Dell. Zmiana ustawień wyświetlania może pomóc rozwiązać różne rodzaje problemów z obrazem.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zmiany jasności, częstotliwości odświeżania i rozdzielczości w komputerze przenośnym firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak zmienić podstawowe ustawienia obrazu w systemie Microsoft Windows?

Uwaga: w zależności od modelu komputera przenośnego firmy Dell, klawisze skrótów do regulacji lub zmiany jasności mogą być różne. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika lub w instrukcji obsługi komputera przenośnego firmy Dell.

Jeśli stwierdzisz, że komputer przenośny firmy Dell nie reaguje na dotyk lub całkowicie przestaje działać, można spróbować typowych czynności z zakresu rozwiązywania problemów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązywania problemów z ekranem dotykowym, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów związanych z ekranem dotykowym w komputerze firmy Dell.

Uwaga: przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów związanych z ekranem dotykowym, upewnij się, czy posiadany komputer przenośny firmy Dell ma funkcję ekranu dotykowego.

Rozwiązywanie problemów z ekranem dotykowym w systemie Windows 10 – (1:45) tylko w języku angielskim

Test obciążenia pozwala dokładnie zdiagnozować kartę graficzną (GPU) komputera i wykryć wszelkie potencjalne problemy sprzętowe. Przeprowadzenie testu obciążenia na komputerze pozwala sprawdzić, czy składniki sprzętowe pracują stabilnie, a tym samym niezawodnie.

Jak uruchomić test obciążenia?

 1. Kliknij przycisk Start i otwórz aplikację Dell SupportAssist.
 2. W programie Dell SupportAssist, kliknij opcję Hardware Checkup (Diagnostyka sprzętu).
 3. Kliknij przycisk Stress (15 mins) Obciążenie (15 min), aby rozpocząć test obciążenia.

Testy diagnostyczne programu Dell SupportAssist (Oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube – (01:30) tylko w języku angielskim

Przywracanie systemu jest narzędziem systemu Windows wbudowanym w system i zaprojektowanym, aby chronić i naprawiać system operacyjny. W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy zastosować narzędzie przywracania systemu.

Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze, aby znaleźć więcej informacji o tym, jak wykonać przywracanie systemu.

Jeśli test diagnostyczny nie wykryły problemów z ekranem LCD lub kartą graficzną (GPU), to prawdopodobnie problem powoduje oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Jeśli powyższe instrukcje nie rozwiązały problemu, można spróbować przywrócić ustawienia fabryczne komputera, jako ostatniej opcji.

Dyski twarde w komputerach firmy Dell mają zarezerwowaną niewielką ilość miejsca na dysku twardym na potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Jest to najprostsza metoda przywrócenia ustawień fabrycznych komputera. Proces przywracania ustawień fabrycznych usuwa z komputera wszystkie dane użytkownika, należy więc utworzyć kopię zapasową przed rozpoczęciem procesu

Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze, aby znaleźć więcej informacji o tym, jak przywrócić ustawienia fabryczne komputera.

Ponowne uruchamianie systemu Windows 10 – (1:36) tylko w języku angielskim


Informacje ogólne

Aby dowiedzieć się więcej na temat różnych rodzajów portów wideo lub złącz w komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Przewodnik po portach, złączach i przewodach w komputerze firmy Dell lub Jak podłączyć monitor do komputera?Article ID: SLN127964

Last Date Modified: 21.09.2019 09:05


Related Articles

Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.