Gå til hovedindhold
 • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
 • Se ordrer og spor status for din forsendelse
 • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
 • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

Problemy z brakiem zasilania, brakiem testu POST, brakiem możliwości uruchomienia komputera lub brakiem obrazu w komputerze firmy Dell

Oversigt: Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z uruchamianiem i zasilaniem komputerów stacjonarnych firmy Dell. (Są to między innymi: brak zasilania; urządzenie nie włącza się, brak testu POST; diody diagnostyczne i sygnały dźwiękowe, problemy z rozruchem; nie można uruchomić systemu operacyjnego, brak obrazu; komputer uruchamia się, jednak na wyświetlaczu nic nie widać). ...

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Symptomer

Ten film jest doskonałym punktem startowym, pomagającym wybrać sekcje, z którymi należy zapoznać się, aby rozwiązać problem:

Komputer nie uruchamia się

Czas trwania: 01:21
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Årsag

UWAGA: Kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
 
UWAGA: więcej informacji na temat symptomów i znajdowania przyczyny problemu można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Komputer firmy Dell nie włącza się lub uruchamia system Windows z błędami takimi jak No Bootable Device.
 
UWAGA: Aby rozwiązać problemy z komputerami Dell Alienware, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Komputer Alienware nie włącza się lub nie uruchamia systemu Windows.
 

Brak zasilania w komputerach stacjonarnych lub komputerach stacjonarnych typu All-in-One:

Komputery wyposażone są we wskaźniki LED, które świeceniem informują, czy urządzenie jest zasilane.

W komputerach stacjonarnych jest to dioda LED na panelu przednim, w pobliżu przycisku zasilania.

Wypróbuj te szybkie kroki, aby odzyskać komputer z problemu z zasilaniem.

Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problemy z brakiem zasilania komputera stacjonarnego (bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji rozwiązywania problemów dostępnej po kliknięciu poniższego łącza):

Opis problemu Sugerowane rozwiązanie
Komputer jest wyłączony lub nie jest podłączony do zasilania.
 • Sprawdź i popraw osadzenie kabla zasilania w złączu zasilania z tyłu komputera oraz w gniazdku elektrycznym.
 • Sprawdź, czy można włączyć komputer bez pośrednictwa listew zasilania, przedłużaczy i wszelkich urządzeń zabezpieczających.
 • Jeśli używasz listwy zasilania, upewnij się, że jest podłączona do źródła zasilania i włączona.
 • Sprawdź działanie gniazdka elektrycznego, podłączając do niego inne urządzenie.
 • Użyj sprawdzonego, działającego kabla zasilającego.
 • Sprawdź, czy główny kabel zasilania i kabel panelu przedniego są dobrze podłączone do płyty systemowej.
 • Wszystkie zasilacze są wyposażone we wbudowany autotest, wykonywany w trybie izolacji. Przycisk testu i dioda LED znajduje się z boku jednostki w miejscu podłączania wtyczki zasilacza. Sprawdź, czy kabel zasilania jest podłączony do zasilacza i naciśnij przycisk testu, aby sprawdzić zasilacz.
 • Jeśli dioda LED zasilacza nie świeci, odłącz kable zasilacza od płyty systemowej i powtórz test. Jeśli dioda LED nadal nie świeci po naciśnięciu przycisku testu, zasilacz jest prawdopodobnie uszkodzony.
 • Jeśli po odłączeniu kabli od płyty systemowej zapala się dioda LED zasilacza, może to oznaczać awarię jednego z podłączonych urządzeń lub komponentów. Odłącz wszystkie podłączone komponenty, podłącz ponownie kable zasilacza i używając przycisku testu zasilacza zainstaluj indywidualnie każdy komponent, aby go przetestować.
 • Zainstaluj sprawdzony, działający zasilacz.
 
UWAGA: Niektóre komputery stacjonarne typu All-in-One firmy Dell mogą mieć osobny zasilacz.

Czy stwierdzono problem dotyczący braku zasilania? Więcej informacji na ten temat i pomoc w rozwiązywaniu tego problemu można znaleźć w artykule, do którego łącze podano poniżej:

Oto krótki film na temat wszystkich przyczyn powodujących niewłączanie się komputera stacjonarnego.

Problemy z zasilaniem w komputerach stacjonarnych

Czas trwania: 01:15
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

 
UWAGA: W zależności od dostawcy przewody zasilające monitora mogą różnić się od przewodu zasilającego komputera. Przewody zasilające firmy Dell można stosować zamiennie do monitorów i komputerów stacjonarnych Dell.

Brak zasilania w przypadku notebooków:

W przypadku notebooków wskaźnikiem informującym o zasilaniu komputera może być świecący przycisk zasilania LED. Może to też być dioda LED znajdująca się w górnej części klawiatury lub wzdłuż przedniej krawędzi samego komputera.

Wypróbuj te szybkie kroki, aby odzyskać komputer z problemu z zasilaniem.

Aby wyeliminować problem z brakiem zasilania notebooka, wypróbuj następujące rozwiązania:

UWAGA: Niektóre modele notebooków, takie jak Ultrabooki, mogą mieć baterię zamontowaną na stałe. Jeżeli w instrukcji obsługi nie jest napisane, że bateria jest wymienna, przejdź bezpośrednio do kroku 5.
 1. Sprawdź, czy akumulator jest całkowicie naładowany.

 2. Wyjmij akumulator i odłącz od komputera zasilacz sieciowy; przytrzymaj przycisk zasilania przez 15–20 sekund, aby rozładować pozostały ładunek elektryczny.

 3. Włóż ponownie akumulator i włącz notebooka.

 4. Wyjmij akumulator i włącz notebooka, używając wyłącznie zasilacza sieciowego.

 5. Sprawdź, czy świeci dioda LED zasilania na zasilaczu sieciowym. Zapewnia to funkcjonalność zasilacza sieciowego. Użyj też innego działającego zasilacza sieciowego, jeśli jest dostępny.

Uwaga: czy masz notebooka firmy Dell? jeśli notebook nie włącza się, prześlij notebooka do naprawy, a my zidentyfikujemy i rozwiążemy problem. Niniejsza usługa jest obecnie dostępna w Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Oto krótki film na temat przyczyn powodujących niewłączanie się notebooka.

Mój Dell w 99 sekund: Nie można włączyć notebooka

Czas trwania: 01:46
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Po zidentyfikowaniu problemu braku zasilania więcej informacji oraz pomoc w zakresie rozwiązywania problemów można uzyskać, zapoznając się z artykułami, do których łącza zamieszczono poniżej:

UWAGA: W notebooki firmy Dell wbudowano test M-BIST, począwszy od serii Latitude XX90.
 
M-BIST – wbudowane narzędzie autodiagnostyki płyty głównej
Ocena stanu płyty głównej
M-BIST jest przeznaczony do pracy nawet w przypadku braku wideo, wentylatora lub obrotów dysku twardego (nowa diagnostyka płyty głównej). Te symptomy są zwykle opisywane jako Brak zasilania, Brak obrazu lub Nieaktywny system.
Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj klawisz M oraz przycisk zasilania:
 • W przypadku wykrycia błędu dioda LED stanu akumulatora zapali się na pomarańczowo, a użytkownik powinien skontaktować się z nami.
 • Jeśli dioda LED stanu akumulatora nie zaświeci się, oznacza to, że nie wykryto żadnej usterki płyty głównej.

Termin POST (Power-On Self-Test) odnosi się do autotestu po włączeniu zasilania, który składa się z szeregu czynności kontrolnych wykonywanych przez komputer przy każdym uruchomieniu. Jeżeli wynik któregoś z testów będzie niepomyślny, procedura uruchomienia zostanie zatrzymana i zgłosi błąd. Rozwiązywanie problemów na komputerach stacjonarnych, komputerach typu All-in-One i notebookach wykorzystuje te same procedury, ale inne materiały referencyjne.

Wypróbuj te szybkie kroki, aby odzyskać komputer z problemu z tekstem POST lub rozruchem.

Uwaga: czy masz notebooka firmy Dell? jeśli notebook nie włącza się, prześlij notebooka do naprawy, a my zidentyfikujemy i rozwiążemy problem. Niniejsza usługa jest obecnie dostępna w Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Brak testu POST w komputerach stacjonarnych lub komputerach stacjonarnych typu All-in-One:

Przykłady wskazań dotyczących niezaliczenia testu POST:

 • Jeżeli komputer wyświetla logo firmy Dell i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Jeżeli lampka zasilania zapala się i jest bursztynowa lub pomarańczowa, zazwyczaj oznacza to niezaliczenie testu POST. Zwróć uwagę, czy te sygnały lub błyśnięcia układają się w określony wzór.
 • Jeżeli widzisz tekst na czarnym ekranie, komputer wykonuje test POST. Jeżeli komputer pozostaje w tym stanie i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Jeżeli podczas procedury uruchamiania został wyświetlony jakikolwiek obraz, ale teraz ekran jest czarny, prawdopodobnie oznacza to, że test POST nie został zaliczony.
UWAGI:
 • Komputer nie emituje sygnału dźwiękowego, diody diagnostyczne LED nie migoczą lub nie świecą się? Odłącz wszystkie połączenia oraz odłącz wszystkie urządzenia komunikacyjne (np. monitory zewnętrzne). Podłącz je ponownie pojedynczo i sprawdź, czy komputer działa.
 • W przypadku komputera stacjonarnego na ekranie logo Dell naciśnij klawisz F12. Wejdź do menu One Time Boot i użyj klawiszy strzałki, aby podświetlić opcję Diagnostics, a następnie naciśnij klawisz enter. Niektóre komputery stacjonarne nie mają klawisza F12, z tego względu, aby uzyskać dostęp do opcji rozruchu, należy po wyświetleniu ekranu z logo firmy Dell naciskać klawisz <0> (zero).

Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania i korzystania z diagnostyki ePSA, zapoznaj się z:

Brak testu POST w przypadku notebooków:

Przykłady wskazań dotyczących niezaliczenia testu POST:

 • Jeżeli komputer wyświetla logo firmy Dell i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Komputer emituje sygnał dźwiękowy lub migają diody LED diagnostyki albo klawiszy Caps/Num/Scroll Lock? Zwróć uwagę, czy te sygnały lub błyśnięcia układają się w określony wzór. Zwykle wskazuje to, że komputer nie przeszedł testu POST.
 • Jeżeli widzisz tekst na czarnym ekranie, komputer wykonuje test POST. Jeżeli komputer pozostaje w tym stanie i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Jeżeli podczas procedury uruchamiania został wyświetlony jakikolwiek obraz, ale teraz ekran jest czarny, prawdopodobnie oznacza to, że test POST nie został zaliczony.
UWAGI:
 • Komputer nie wydaje sygnału dźwiękowego, a diody diagnostyczne LED i diody LED Caps/Num/Scroll Lock nie migają lub nie świecą? Odłącz wszystkie połączenia oraz odłącz wszystkie urządzenia komunikacyjne (np. monitory zewnętrzne). Podłącz je ponownie pojedynczo i sprawdź, czy komputer działa.
 • W przypadku notebooka naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn>, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Spowoduje to włączenie testów wstępnych i uruchomienie diagnostyki ePSA.
UWAGA: W przypadku notebooków Dell Latitude można spróbować przywrócić działanie komputera osobistego przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Przywracanie działania po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.

Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania i korzystania z diagnostyki ePSA, zapoznaj się z:

Jeśli szukasz dodatkowych informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów w celu wyeliminowania tego problemu, zapoznaj się z artykułem, do którego łącze zamieszczono poniżej:

Po zakończeniu testu POST komputer rozpocznie uruchamianie systemu operacyjnego.

Komputer nie zatrzymuje się na ekranie z logo firmy Dell, ale przestaje odpowiadać podczas wczytywania systemu operacyjnego? Problem prawdopodobnie dotyczy rozruchu. Podczas rozwiązywania tego problemu na komputerach stacjonarnych, typu All-In-One i notebookach wykorzystywane są te same procedury.

Wypróbuj te szybkie kroki, aby odzyskać komputer z problemu z rozruchem.

Uwaga: czy masz notebooka firmy Dell? Jeśli system Windows się nie uruchamia, prześlij notebooka w celu przeprowadzenia naprawy, a my zidentyfikujemy i rozwiążemy problem. Niniejsza usługa jest obecnie dostępna w Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem wideo.

Mój Dell w 99 sekund: System zawiesza się na ekranie logo Dell

Czas trwania: 01:46
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Aby wykluczyć jakiekolwiek problemy ze sprzętem, uruchom wbudowaną diagnostykę ePSA.

UWAGA: W przypadku notebooków Dell Latitude można spróbować przywrócić działanie komputera osobistego przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Przywracanie działania po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.

Większość problemów z uruchamianiem jest związana z systemem operacyjnym. Wybierz artykuł właściwy dla systemu operacyjnego i rozwiąż problem:

Jeśli komputer zgłasza określoną awarię na ekranie, która jest związana z dyskiem twardym, rozwiąż problem za pomocą jednego z artykułów, do których łącza zamieszczono poniżej:

Uwaga: czy masz notebooka firmy Dell? Jeśli system Windows się nie uruchamia, prześlij notebooka w celu przeprowadzenia naprawy, a my zidentyfikujemy i rozwiążemy problem. Niniejsza usługa jest obecnie dostępna w Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Wskaźniki zasilania działają normalnie, ale podczas całej procedury uruchomienia na ekranie komputera nie pojawia się żaden obraz? Prawdopodobnie oznacza to problem dotyczący braku obrazu.

UWAGA: Dotyczy komputerów stacjonarnych — Pamiętaj, że monitor ma osobne zasilanie. Sprawdź, czy monitor ma wskaźnik LED informujący o włączeniu zasilania.
 
UWAGA: Niektóre komputery All-in-One firmy Dell można podłączyć do zewnętrznego monitora za pomocą złącza VGA, HDMI lub DisplayPort. Zakres funkcji zależy od modelu urządzenia. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika komputera firmy Dell.

Wypróbuj te szybkie kroki, aby rozwiązać problemy z kartą graficzną na komputerze firmy Dell.

Rozwiązywanie problemu dotyczącego braku obrazu:

Opis problemu Sugerowane rozwiązanie
Komputer stacjonarny jest włączony i działa prawidłowo.
Lampki diagnostyczne nie zapalają się po pomyślnym rozruchu komputera i przejściu do systemu operacyjnego, ale nie jest wyświetlany obraz.
 • Sprawdź, czy monitor jest podłączony do poprawnego gniazda i włączony.
 • Upewnij się, że kabel danych monitora nie jest uszkodzony, a w razie potrzeby wymień go.
 • Upewnij się, że wybrano poprawnie właściwe źródło sygnału wejściowego na monitorze.
 • Odłącz kabel danych od komputera. Na ekranie powinien zostać wyświetlony autotest.
 • Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pole autotestu, wymień wyświetlacz na sprawdzony i działający.
 • Jeśli nadal nie jest wyświetlany obraz, sprawdź czy obraz był wyświetlany podczas procedury POST.
 • Jeśli podczas procedury POST obraz był wyświetlany, przyczyną problemu może być wyświetlacz lub sterownik karty graficznej.
 • Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym. Aby uruchomić tryb awaryjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera.
 • Powoduje to załadowanie menu zaawansowanego uruchamiania. Wybierz opcję trybu awaryjnego. Zainstaluj aktualne wersje sterowników karty graficznej i wyświetlacza. Uruchom ponownie komputer i sprawdź obecność obrazu.
 • Jeśli to możliwe, wymień kartę graficzną na sprawdzoną i działającą.
 • Jeśli karta graficzna i monitor działają poprawnie na innym komputerze stacjonarnym, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu.
Uwaga: czy masz notebooka firmy Dell? Jeśli problem z wyświetlaczem nadal występuje, prześlij notebooka do naprawy, a my zidentyfikujemy i rozwiążemy problem. Niniejsza usługa jest obecnie dostępna w Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
UWAGA: w przypadku notebooka naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn>, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Spowoduje to włączenie testów wstępnych i uruchomienie diagnostyki ePSA. Funkcja diagnostyki ePSA sprawdzi wyświetlanie obrazu z użyciem szeregu różnych wzorów.

Ekran notebooka nie włącza się

Czas trwania: 01:46
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Wyniki testów są pozytywne, ale chcesz dokładniej sprawdzić funkcję wyświetlania obrazu? Możesz odpowiedzieć na test wideo, naciskając literę <N>, po czym ePSA uruchomi test LCD BIST. Masz problem dotyczący braku obrazu? Możesz nacisnąć skrót klawiaturowy <Fn+przycisk zasilania> w celu włączenia diagnostyki ePSA lub skrót klawiaturowy <D+przycisk zasilania> w celu włączenia testu LCD BIST z poziomu POST.

Jak przetestować ekran notebooka Dell

Czas trwania: 00:24
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

 
UWAGA: W notebookach firmy Dell wbudowano dwa nowe diagnostyczne testy BIST, począwszy od generacji komputerów Latitude XX90.
 
M-BIST – wbudowane narzędzie autodiagnostyki płyty głównej L-BIST – wbudowane narzędzie autodiagnostyki szyny zasilania panelu LCD
Ocena stanu płyty głównej Sprawdzenie zasilania panelu LCD przez płytę główną.
M-BIST jest przeznaczony do pracy nawet w przypadku braku wideo, wentylatora lub obrotów dysku twardego (nowa diagnostyka płyty głównej). Te symptomy są zwykle opisywane jako Brak zasilania, Brak obrazu lub Nieaktywny system. Test L-BIST należy zastosować, kiedy wystąpi problem Braku obrazu.
Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj klawisz M oraz przycisk zasilania:
 • W przypadku wykrycia błędu dioda LED stanu akumulatora zapali się na pomarańczowo, a użytkownik powinien skontaktować się z nami.
 • Jeśli dioda LED stanu akumulatora nie zaświeci się, oznacza to, że nie wykryto żadnej usterki płyty głównej.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania:
 • Jeśli błąd zostanie wykryty przy braku wyświetlacza. Dioda LED stanu akumulatora będzie migać 2 razy na pomarańczowo i 8 razy na biało i należy wtedy skontaktować się z nami.
 • Jeśli w przypadku braku wyświetlacza dioda LED stanu akumulatora nie zaświeci się, oznacza to, że nie wykryto żadnej usterki płyty głównej.

Løsning

Szczegółowe informacje

Czyszczenie pamięci CMOS/NVRAM na komputerze stacjonarnym:

Zworka RTCRST umożliwia wyczyszczenie pamięci NVRAM. Pamięć NVRAM zostanie wyczyszczona po zamknięciu zworki. (Możesz użyć zworki z mostka hasła). Pamiętaj, że przed otwarciem pokrywy lub panelu dostępowego i rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera najlepiej zawsze odłączać kabel zasilający. Aby wyczyścić CMOS, należy doprowadzić zasilanie prądem zmiennym do komputera na mniej więcej 10 sekund, gdy zworka jest zamknięta. (To nie musi oznaczać włączenia komputera, wystarczy dostarczyć zasilanie do płyty głównej). Zapoznaj się z artykułem Czyszczenie układu CMOS poprzez wyjęcie i zamontowanie baterii CMOS w celu uzyskania wskazówek wizualnych dotyczących tego procesu.

Zwarte styki 1-2 spowodują wyczyszczenie pamięci NVRAM

Ostrzeżenie: Zresetowanie ustawień CMOS na większości platform powoduje usunięcie ustawień Management Engine BIOS Extension (MEBx), w tym hasła MEBx i wszystkich skonfigurowanych ustawień.
 1. Odłącz zasilanie zewnętrzne od komputera.

 2. Zdejmij pokrywę komputera.

 3. Na płycie systemowej znajdź 2-stykowe złącze hasła (PSWD).

 4. Zdejmij 2-stykową zatyczkę zworki.

 5. Znajdź 2-stykową zworkę pamięci CMOS (RTCRST) na płycie systemowej.

 6. Przenieś 2-stykową zworkę ze styków PSWD na styki RTCRST na około 5 sekund.

 7. Przenieś 2-stykową zworkę z powrotem na styki PSWD.

 8. Załóż z powrotem pokrywę komputera.

 9. Podłącz ponownie komputer do sieci elektrycznej i włącz go.

Typowe problemy:

Te 4 (cztery) problemy to najczęstsze powody rozwiązywania problemów poza systemem operacyjnym.

Można je podzielić na 3 (trzy) rozwiązania:

 1. Identyfikacja problemu ze sprzętem, którego nie rozwiązuje wyjęcie i włożenie podzespołu, a następnie kontakt z nami w celu zaplanowania naprawy.

 2. Identyfikacja problemu z oprogramowaniem i rozwiązanie problemu lub kontakt z nami w celu rozwiązania go.

  • Informacje na temat sprawdzania stanu gwarancji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Wyszukiwanie informacji i sprawdzanie stanu gwarancji.

  • Możesz skontaktować się z nami przez Internet za pośrednictwem różnych kanałów w serwisie Twitter:

  • Jak skontaktować się z firmą Dell w serwisie Twitter

   Czas trwania: 01:36
   Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

    
  • Najnowsze dane kontaktowe można znaleźć, klikając poniższe łącze: Skontaktuj się z pomocą techniczną.

  • Uzyskiwanie pomocy od działu pomocy technicznej Dell

   Czas trwania: 02:22
   Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

    
  • Więcej informacji na temat opcji przywracania systemu BIOS można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Przywracanie systemu BIOS na komputerze lub tablecie firmy Dell.

  • Narzędzia diagnostyczne i logowania są dostępne w witrynie pomocy technicznej Dell lub za pomocą formularza Skontaktuj się z pomocą techniczną.

 1. Przeglądanie wyników rozwiązywania problemów w celu naprawy usterki bez wyraźnej przyczyny.

Flere oplysninger

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Bateria Zasilanie Dodatkowe zasoby oraz informacje można znaleźć w naszej witrynie dotyczącej baterii i zasilaczy.

Monitory Więcej informacji i pomoc techniczną w sprawie ekranu monitora, notebooka lub tabletu firmy Dell można znaleźć w witrynie pomocy technicznej.
 

Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: Oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.
 

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations

Sidste udgivelsesdato

01 apr. 2024

Version

22

Artikeltype

Solution