Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Hämta och använda återställningsbilden för Dell-operativsystemet i Ubuntu eller Linux

Summary: Lär dig hur du hämtar återställningsbilden för operativsystemet för din Dell-dator med en Linux-baserad eller en dator som inte kommer från Windows. Hitta information om hur du hämtar återställningsbilden, skapar en USB-enhet eller DVD-skiva för återställning för att installera operativsystemet på Din Dell-dator. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Behöver du installera om operativsystemet på Dell-datorn på grund av en systemkrasch, byte av hårddisk osv.

Dell tillhandahåller en operativsystemsåterställningsavbildning för Windows, Ubuntu eller Linux som var fabriksinstallerad på datorn. Du kan hämta och använda återställningsbilden för Dell-operativsystemet för att utföra en ren installation eller installera om Windows, Ubuntu eller Linux på Dell-datorn.

Obs! Återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet finns för det ursprungliga operativsystem som levererades med Dell-datorn.

Vad du behöver:

 • Service tag-numret för Dell-datorn du vill installera operativsystemet på.
 • Ett tomt USB-flashminne med minst 16 GB ledigt utrymme.
 • Administratörsbehörighet och minst 16 GB ledigt hårddiskutrymme behövs för att ladda ner återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet.

Dell-anpassning av återställningsavbildning av operativsystem innefattar operativsystemet Windows, Ubuntu eller Linux och alla fabriksinstallerade drivrutiner för den specifika plattformen.

Obs! Återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet kan endast användas på Dell-datorer. Den är inte utformad eller testad för att användas på datorer från andra tillverkare än Dell.

Mer information om hur du laddar ner återställningsbilden för operativsystemet med en Windows-baserad dator finns i följande artikel i Dells kunskapsbank : Hämta och använda Dells OS-återställningsbild i Microsoft Windows.

Skapa ett USB-återställningsmedium

Vad du behöver

 • Verktyget Startup Disk Creator måste vara installerat på den Linux-baserade datorn.
 • Ett tomt USB-flashminne med minst 16 GB ledigt utrymme.
 • Service tag-numret för Dell-datorn du vill installera operativsystemet på.
 • Ladda ner Dell OS-återställningsavbildningen.
Varning! Dell rekommenderar att du säkerhetskopierar eventuella viktiga data från USB-flashminnet. När du skapar ett startbart USB-återställningsmedium formateras USB-flashenheten och alla data på USB-flashenheten försvinner permanent.

Så skapar du en startbar USB-enhet:

 1. Kontrollera att USB-flashminnet som används för avbildningen har en kapacitet på minst 16 GB.
 2. Ladda ner Dell OS-återställningsavbildningen.
 3. Spara .iso-filen på datorn.
 4. Anslut USB-flashminnet till den Linux-baserade datorn från vilken återställningsavbildningen laddas ner.
 5. Öppna verktyget Startup Disk Creator (Skapa startenhet).
  1. Klicka på Ubuntu-logotypen i Ubuntu.
  2. Skriv Startup Disk.
  3. Välj det program som visas.
 6. I verktyget bläddrar du för att välja den .iso-bildfil som ska laddas ner.
 7. I verktyget väljer du den USB-enhet som har anslutits.
 8. Klicka på Make Startup Disk (skapa startdisk ) för att installera återställningsbilden på USB-flashenheten.
 9. När återställningsavbildningen har kopierats till USB-flashminnet tar du bort USB-flashminnet från datorn.
 10. Följ anvisningarna för att installera operativsystemet med dell OS-återställningsmediet.

Överst på sidan

Vad du behöver

 • Diskverktyget dd måste vara installerat på den Linux-baserade datorn.
 • Ett tomt USB-flashminne med minst 16 GB ledigt utrymme.
 • Service tag-numret för Dell-datorn du vill installera operativsystemet på.
 • Ladda ner Dell OS-återställningsavbildningen.
Varning! Dell rekommenderar att du säkerhetskopierar eventuella viktiga data från USB-flashminnet. När du skapar ett startbart USB-återställningsmedium formateras USB-flashenheten och alla data på USB-flashenheten försvinner permanent.

Så skapar du en startbar USB-enhet:

 1. Kontrollera att USB-flashminnet som används för avbildningen har en kapacitet på minst 16 GB.
 2. Ladda ner Dell OS-återställningsavbildningen.
 3. Spara .iso-filen på datorn.
 4. Anslut USB-flashminnet till den Linux-baserade datorn från vilken återställningsavbildningen laddas ner.
 5. Operativsystemavbildningen ska överföras till en ren enhet (d.v.s. utan partitioner). Med Linux kan det göras som i exemplet nedan:
  1. inloggning: $ dd if=my_usb_image.iso of=/dev/sdX bs=4M
  2. my_usb_image.iso eller my_usb_image.img är den uppackade avbildningen för återställning och tillhandahålls som indatafil till dd-verktyget.
  3. /dev/sdX är den enhet som tilldelats av Linux-datorn till USB-flashminnet, /dev/sdb, /dev/sdc osv.
  4. Använd kategoripartitionskommandot för att hitta tilldelningen /dev/ för USB-flashminnet.
   USB-flashminnets /dev/ tillhandahålls som en utdatafil till dd-verktyget.
 6. När återställningsavbildningen har kopierats till USB-flashminnet tar du bort USB-flashminnet från datorn.
 7. Följ anvisningarna för att installera operativsystemet med dell OS-återställningsmediet.

Överst på sidan

Med Dell OS Recovery Tool kan du ladda ner den återställningsavbildning av operativsystemet som är anpassad för din Dell-dator och skapa ett USB-återställningsmedium. Du kan använda Dell OS Recovery Tool till att ladda ner antingen Microsoft Windows-, Ubuntu- eller Linux-operativsystemsåterställningsavbildning, beroende på vilket som var förinstallerat på din Dell-dator.

Lär dig hur du hämtar och använder Dells OS-återställningsbild i Microsoft Windows.

Överst på sidan

Använda USB-återställningsmediet för att installera operativsystemet

Installera Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 7

 1. Anslut USB-återställningsmediet till den Dell-dator där du vill installera Microsoft Windows 8.1 eller Windows 7. Om du vill installera Windows 11 eller Windows 10 kan du lära dig hur du återställer datorn med hjälp av SupportAssist OS Recovery.
 2. Starta om datorn.
 3. När skärmbilden med Dell-logotypen visas trycker du på tangenten F12 tills menyn Preparing one time boot visas längst upp till höger på skärmen.
 4. På startmenyn, under UEFI-start, väljer du USB-återställningsenheten och trycker på Retur.
 5. När Windows Setup visas väljer du språk och tangentbordsinställningar.
 6. I dialogrutan för installation av Windows klickar du på Installera nu.
 7. Läs licensavtalet och välj Jag accepterar licensvillkoren för att fortsätta med installationen.
 8. I fönstret ”Which, type of installation do you want?” klickar du på Custom (advanced).
 9. 9. I fönstret ”Where do you want to install Windows” väljer du den största interna disken som primär partition och klickar därefter på Next.
  Om den primära partitionen visar 0 GB ledigt utrymme väljer du Inte allokerat utrymme och klickar på Nästa.
 10. Installationsprogrammet för Windows skapar automatiskt en partition, formaterar den och börjar sedan installera Windows.
 11. Installationen kan ta en stund och datorn startas eventuellt om flera gånger.
 1. Anslut USB-återställningsmediet till den Dell-dator där du vill installera Ubuntu eller Linux.
 2. Starta om datorn.
 3. När skärmbilden med Dell-logotypen visas trycker du på tangenten F12 tills menyn Preparing one time boot visas längst upp till höger på skärmen.
 4. På startmenyn, under UEFI-start, väljer du USB-återställningsenheten och trycker på Retur.
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. Installationen kan ta en stund och datorn startas eventuellt om flera gånger.

Additional Information

Vanliga frågor och svar

Med en Windows 10-återställningsavbildning kan du formatera hårddisken och installera en ny kopia av Windows 10 på datorn. Filstorleken för den här återställningsbilden är betydligt större än för Windows 10 Automated by SupportAssist.

Med återställningsbilden med namnet Windows 10 Automated by SupportAssist kan du skapa ett USB-återställningsmedium som har stöd för SupportAssist OS Recovery.
Skillnad mellan Windows 10 Automated by SupportAssist- och Windows 10-avbildningar
Bild 3: Skillnad mellan Windows 10 Automated by SupportAssist och Windows 10-avbildningar (bildtext på engelska)

SupportAssist OS Recovery stöds på utvalda Dell-datorer där operativsystemet Microsoft Windows 10 är installerat på Dell-fabriken.

Viktiga funktioner i SupportAssist OS Recovery:

 • Scan Hardware – Kör en diagnostisk genomsökning av datorn för att identifiera maskinvaruproblem.
 • Repair System – Felsök vanliga problem som kan uppstå innan datorn startar operativsystemet. Med det här alternativet kan du undvika att behöva återställa fabriksinställningarna för datorn.
 • Back Up Files – Säkerhetskopiera personliga filer på ett externt lagringsmedium.
 • Restore System – Återställ operativsystemet och standardprogrammen till det tillstånd de var i när datorn skickades från Dell-fabriken.
 • Cloud Image Restore – Ladda ner och installera det nya operativsystemet på datorn tillsammans med standarddrivrutiner och -program.

Mer information om SupportAssist OS Recovery finns i Dells kunskapsbasartikel Använda Dell SupportAssist OS Recovery

Med Dell SupportAssist OS Recovery får du tillgång till en återställningsmiljö med verktyg för att diagnostisera och felsöka problem som kan uppstå innan datorn startar operativsystemet. Om datorn efter flera försök inte kan starta operativsystemet startas SupportAssist OS Recovery automatiskt. Den här återställningsmiljön gör det möjligt att diagnostisera hårdvaruproblem, reparera datorn, säkerhetskopiera filer och återställa datorn till fabriksinställningarna.

SupportAssist OS Recovery stöds på utvalda Dell-datorer där operativsystemet Microsoft Windows 10 är installerat på Dell-fabriken. En lista över system där SupportAssist OS Recovery är tillgängligt finns i Dell SupportAssist OS Recovery Support Matrix på Dell.com/ServiceabilityTools webbplats.

Obs! Om partitionerna på hårddisken har ändrats på något sätt (ren installation av Windows eller andra operativsystem) kanske SupportAssist OS Recovery-partitionen inte längre är tillgänglig.

Återställningsavbildningen av ett operativsystem på en Dell-dator kan laddas ner med en dator som inte kommer från Dell.

 • På en Windows-baserad dator – Dell rekommenderar att du använder Dell OS Recovery Tool för att ladda ner återställningsavbildningen av operativsystemet och skapa USB-återställningsmediet. Mer information finns i Dells kunskapsartikel Om hur du hämtar och använder Dells OS-återställningsbild i Microsoft Windows .
 • På en Ubuntu- eller Linux-baserad dator – följ anvisningarna i avsnittet skapa ett USB-återställningsmedium i den här artikeln.
 • På en Mac- eller Android-enhet
  • Gå till Dell-webbplatsen Återställningsavbildning.
  • Ange Service Tag för Dell-datorn, ange verifieringskoden och klicka sedan på Check Availability.
  • Välj Windows-, Ubuntu-, eller Linux-operativsystemet och klicka på Download Selected Files.
  • Granska villkoren och klicka Continue för att ladda ner filen.
  • Spara återställningsavbildningsfilen av operativsystemet (ISO-filformat).
  • Använd en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsmediet.
Obs! Det inbyggda diskverktyget på Mac-datorer har inte stöd för att formatera en enhet med hjälp av filsystemet NTFS. Filen install.wim i operativsystemet Windows är större än 4 GB och kan orsaka fel när du försöker skapa USB-återställningsnyckeln. Dell rekommenderar att du använder en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsenheten.
Obs! Terminalverktyget är eventuellt inte tillgängligt på alla Android-enheter. På Android-enheter kan du också behöva använda särskild USB OTG-adapter för att ansluta USB-enheter till enheten. Dell rekommenderar att du använder en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsenheten.

Återställningsavbildningen av Dell-operativsystemet kan laddas ner med valfri Windows-, Ubuntu-, Linux-, Mac- eller Android-enhet.

 • På en Windows-baserad dator – Dell rekommenderar att du använder Dell OS Recovery Tool för att ladda ner återställningsavbildningen av operativsystemet och skapa USB-återställningsmediet. Mer information finns i Dells kunskapsartikel Om hur du hämtar och använder Dells OS-återställningsbild i Microsoft Windows .
 • På en Ubuntu- eller Linux-baserad dator – följ anvisningarna i avsnittet skapa ett USB-återställningsmedium i den här artikeln.
 • På en Mac- eller Android-enhet
  • Gå till Dell-webbplatsen Återställningsavbildning.
  • Ange Service Tag för Dell-datorn, ange verifieringskoden och klicka sedan på Check Availability.
  • Välj Windows-, Ubuntu-, eller Linux-operativsystemet och klicka på Download Selected Files.
  • Granska villkoren och klicka Continue för att ladda ner filen.
  • Spara återställningsavbildningsfilen av operativsystemet (ISO-filformat).
  • Använd en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsmediet.
Obs! Det inbyggda diskverktyget på Mac-datorer har inte stöd för att formatera en enhet med hjälp av filsystemet NTFS. Filen install.wim i operativsystemet Windows är större än 4 GB och kan orsaka fel när du försöker skapa USB-återställningsnyckeln. Dell rekommenderar att du använder en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsenheten.
Obs! Terminalverktyget är eventuellt inte tillgängligt på alla Android-enheter. På Android-enheter kan du också behöva använda särskild USB OTG-adapter för att ansluta USB-enheter till enheten. Dell rekommenderar att du använder en Windows- eller Linux-baserad dator för att skapa USB-återställningsenheten.

Dells återställningsavbildning av Windows finns tillgänglig för 64-bitarsversionen av Microsoft Windows-operativsystem. 32-bitarsversionen av Windows är inte tillgänglig för nedladdning.

Så här startar du i USB-återställningsmediet för att installera Microsoft Windows 7 på Dell-datorn:

 1. Starta om datorn.
 2. När skärmbilden med Dell-logotypen visas trycker du på tangenten F12 tills menyn Preparing one time boot visas längst upp till höger på skärmen.
 3. Markera BIOS eller System Setup med hjälp av piltangenterna och tryck på Retur.
 4. Avaktivera Secure Boot (säker start).
 5. Aktivera Legacy Boot (äldre start) i BIOS.
 6. Spara BIOS-inställningarna och starta om datorn.
Obs! Mer information om hur du aktiverar eller avaktiverar Secure Boot eller Legacy Boot i BIOS finns i användarhandboken för Dell-datorn.

Om du laddar ner en stor fil via ett Dell-onlineprogram (till exempel Dell OS Recovery Tool) kan det hända att ett felmeddelande om att det inte finns tillräckligt med utrymme på enheten visas. Det beror på en utrymmesbegränsning för den hårddisk där filerna sparas. Vissa återställningsavbildningar för operativsystem kan vara upp till 16 GB stora.

Frigör utrymme på hårddisken för att åtgärda felet. Information om hur du frigör diskutrymme i Microsoft Windows finns i Dells kunskapsbasartikel Frigöra diskutrymme i Microsoft Windows på engelska.

Om du har en extern hårddisk eller en sekundär hårddisk med mer diskutrymme väljer du den enheten för att spara filerna.

Du kan försöka lösa problemet med hjälp av en USB-enhet av ett annat märke. USB-enheter av vissa märken kan orsaka det här problemet.

Operativsystemsåterställningsavbildningen innehåller eventuellt inte de senaste drivrutinerna för din Dell-dator. De senaste drivrutinerna finns på Dell.com/support/drivers. När du har installerat operativsystemet rekommenderar Dell att du laddar ner och installerar de senaste drivrutinerna.

Mer information om hur du laddar ner och installerar drivrutiner i Dells kunskapsbasartikel: Ladda ner och installera Dell-drivrutiner.

 • Windows 10, 8.1 eller 8 – Dell-datorer som levereras med Microsoft Windows 10, 8.1 eller 8 är produktnyckeln för Microsoft Windows inbäddad i datorns moderkort (moderkort). Aktiveringsprocessen hämtar automatiskt produktnyckeln från moderkortet. För Dell-system som levereras med Windows 10 länkas aktiveringsinformationen till det Microsoft-konto som du använde när du konfigurerade datorn.
 • Windows 7 – Dell-datorer som levereras med Microsoft Windows 7. Produktnyckeln för Microsoft Windows 7 finns på en etikett på ovansidan av en stationär Dell-dator och på undersidan av en bärbar Dell-dator.

Mer information om Windows-aktivering finns i Dells kunskapsbas Vanliga frågor och svar om produktnycklar för Windows (FAQ)

I operativsystemsåterställningsavbildningen ingår inte den programvara som var förinstallerad på Dell-datorn.

Mer information om hur du hämtar och installerar Dell-installerad programvara finns i följande artikel i Dells kunskapsbank : Where Can I Download Drivers and Dell-Installed Software for My Dell Computer (Var kan jag hämta drivrutiner och Dell-installerade program för min Dell-dator?

Dell OS Recovery Tool fungerar endast på Windows-datorer. Om det inte går att starta Dell OS Recovery Tool efter installationen eller om installationsprocessen inte startar när du kör installationsprocessen på en Windows-dator avaktiverar du tillfälligt antivirusprogram och skydd mot skadlig kod som är installerade på datorn och kör sedan programmet eller installationsprogrammet igen.

Om det här felet visas i Dell OS Recovery Tool eller om Service Tag-numret för din Dell-dator inte identifieras kontaktar du Dells tekniska support för ytterligare hjälp.

Du kan använda Advanced Mode i Dell OS Recovery Tool till att skapa ett USB-återställningsmedium med hjälp av en operativsystemsavbildningsfil (ISO-filformat). Det här är användbart om du laddar ner operativsystemsåterställningsbilden med en Ubuntu-, Linux-, Mac- eller Android-enhet och sedan skapar USB-återställningsmediet på en Windows-baserad dator med hjälp av Dell OS Recovery Tool.

Så här skapar du ett USB-återställningsmedium med hjälp av en ISO-avbildning

 1. Ladda ner och installera Dell OS Recovery Tool på Windows-datorn.
 2. Klicka på Start och öppna sedan programmet Dell OS Recovery Tool.
  Obs! När prompten User Account Control (kontroll av användarkonto) visas klickar du på Yes (ja).
 3. Klicka på Sök (förstoringsglasikonen).
 4. I popupfönstret bläddrar du till den mapp där du har sparat ISO-avbildningsfilen för operativsystemet.
 5. Välj .iso-filen och klicka sedan på Open.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Anslut ett USB-flashminne som har minst 16 GB ledigt lagringsutrymme tillgängligt för datorn. Usb-flashenheten formateras och används för att skapa USB-återställningsmediet.
 8. Under USB-enheten väljer du den USB-flashenhet som du vill använda för att skapa USB-återställningsmediet och markerar knappen " I understand that the selected drive will be reformatted and existing data will be deleted".
  Varning! Dell rekommenderar att du säkerhetskopierar eventuella viktiga data från USB-flashminnet. Dell OS Recovery Tool formaterar USB-flashenheten och alla data på USB-flashenheten går förlorade permanent.
 9. Välj partitionstyp.
  • GPT – Windows 10.
  • MBR – för andra operativsystem.
 10. Klicka på Burn OS för att skapa USB-återställningsmediet.
 11. När processen har slutförts visas huvudskärmen för Advanced Mode (avancerat läge).
Skapa ett USB-återställningsmedium med hjälp av en ISO-avbildning i Dell OS Recovery Tool
Bild 2: Skapa ett USB-återställningsmedium med hjälp av en ISO-avbildning i Dell OS Recovery Tool (bildtext på engelska)

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Last Published Date

29 Nov 2023

Version

15

Article Type

How To