Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Video (skjermalternativer)

Tabell 1. Video. Tabellen beskriver konfigurasjonsalternativene som gjelder videoer.
Alternativ Beskrivelse
LCD-lystyrke

Her kan du stille inn lysstyrken på skjermen, avhengig av strømkilde. På batteri (50 % er standard) og strømtilkobling (100 % standard).


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\