Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PowerEdge Eğitimleri: Sunucularda Fiziksel Diskler ve RAID Denetleyicisi (PERC)

Summary: Dell PowerEdge RAID Denetleyici Kartları ve Sürücü düzenlemeleriyle ilgili eğitimler.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

SLN300675_en_US__1PowerEdgeBanner
   

Cause

.

Resolution

Bu sayfada, PowerEdge Sunucusu'daki Sabit Sürücüler, Sanal Diskler ve RAID Denetleyicisi (PERC) ile ilgili eğitimler verilmektedir. Pd'nin (fiziksel disk veya fiziksel sürücü) arızalı olduğunda veya tahmini arıza durumundayken nasıl değiştirilmleri açıklanmıştır.

RAID denetleyicisi, sabit sürücüleri (HDD'ler) veya katı hal sürücülerini (SSD'ler) bir sunucu veya depolama dizisini yönetmek için kullanılan son teknoloji sunucularda veya yazılım programında yer alan bir donanım aygıtıdır. Denetleyici, işletim sistemi ve fiziksel sürücüler arasında belirli bir düzeyde soyutlama sağlar. RAID denetleyicisi, veri bütünlüğünü korumak ve garanti etmek için RAID 5 veya RAID 10 gibi veri koruma düzenleri tanımlandığı işletim sistemine fiziksel disk gruplarını önler.

İçindekiler


Efsane: Bir arka panele bağlı sürücülerin resmi ve ana bilgisayara iki sanal disk sağlamak için RAID Denetleyicisi ile iletişim kurma.

Sabit Sürücü (HDD) İşlemleri

Fiziksel Sürücülerde (PD) LED ne anlama geliyor?
Bu LED'ler çoğu zaman yeşil renkte yanıp söner. Sarı renkte göründüğünde renk kodunu bilmek enteresan olabilir.

Sabit Sürücü özellikleri nasıl tespit güncelleştirilir ve bellenim nasıl güncelleştirilir?
Her sabit sürücü, üretici tarafından sağlanan bellenimi kullanıyor, yeni sürümler güvenilirliği artırır. Geçerli sürümü nasıl kontrol edin ve güncelleyin.

Fiziksel disk arızası nasıl tespit musunuz?
Sabit sürücü olması gerektiği gibi çalışmıyor mu? Bu makalede, arızalı bir diskin ana belirtilerini ve ilk tanılamayı gerçekleştirme adımlarını öğrenmeniz gerekir.

Tahmini Arızalı Disk nasıl çözülebilir?
Bozuk blokların sayısı giderek artıyor. Arızadan önce sabit sürücüyü değiştirmek için iyi bir zaman olabilir.

OMSA'da Fiziksel Disk çevrimdışına nasıl geçiş yapılır?
İşlevsel bir diski arka panelden çıkarmadan önce HDD'yi OpenManage Server Administrator'da çevrimdışı duruma geçirmek güvenlidir. Herhangi bir kaybı önlemek için tüm Girişler ve Çıkışlar durdurulur.

HDD fiziksel olarak nasıl değiştirilebilir (Çalışır Durumda Değiştirme prosedürü)?
Sabit sürücüyü değiştirme zamanı olduğunda bu makale faydalıdır. Bileşeni güvenli bir şekilde değiştirmek için gerçekleştirilen adımları açıklar.

Tüm sürücülerin bellenimini güncelleştirmek için Nautilus Önyüklenebilir ortamı nasıl kullanılır?
Dell Nautilus Bellenim Güncelleştirme Yardımcı Programını kullanma, sabit sürücü belleniminizi güncelleştirmenin muhtemelen en kolay ve en esnek yollarından biri olabilir. Güncelleştirmeyi gerçekleştirmek için sunucunun yeniden başlatılması gereklidir.

Sanal Disk (VD) İşlemleri

Sanal Disk oluşturma, üzerine verileri yüklemeden önce yapılması gereken ilk adımdır. Ayarlar PERC modeline bağlı olarak farklılık gösterir.
PERC'nin nesli aşağıdaki sayfadan Dell.com/PERC.
PERC 7, 8 veya 9: PERC BIOS kullanarak Sanal Disk nasıl oluşturulacak?
PERC 10 ve 11: PERC BIOS veya iDRAC9 WebArabirimiDell PowerEdge kullanarak Sanal

Disk oluşturma: Sanal Diskin RAID düzeyini değiştirme

Yeni diski mevcut Sanal Diske ekledikten sonra eklenmesi gerekebilir.

Perc S100, S110 veya S300'de hatalı disk ekleme ve değiştirme
PerC yazılımında, arızalı bir diski değiştirme prosedürü daha özeldir.


Genel Etkin Yedekte Sabit Sürücü Atama
Arızalı bir diski değiştirirken sabit sürücüyü dinamik yedek olarak bildirirken kullanışlıdır. (OMSA, PERC bios veya iDRAC)

PowerEdge RAID Denetleyicisi 10'da sistem kurulumunda etkin yedek atama/atamasını kaldırın
BIOS'ta etkin yedek atama veya atamasını silme.

Sanal Disk nasıl genişletlenir?
Sanal Diski genişletmek, RAID boyutunu genişletmeye olanak tanır.


Sanal Diskte RAID düzeyi nasıl değişir?
Çevrimiçi sanal disk, kapasitesini genişleten veya RAID düzeyini değiştiren şekillerde yeniden yapılandırılabilir.
Örneğin, raid 0'dan RAID 5'e veya RAID 1'den RAID 5'e taşımak mümkündür.

Sanal Disk nasıl yedeklenir?
Herhangi bir kritik veri işlemi gerçekleştirmeden önce veya planlı bakımın bir parçası olarak, çalışan bir yedeklemeye sahip olmak mükemmel bir seçenektir.

PowerEdge Sunucusu: Sistem Kurulumunu kullanarak sanal disk silme :
BIOS'u kullanarak sanal disk silme.

Sistem Kurulum Menüsünü kullanarak RAID Denetleyicisinde "Yabancı Yapılandırma" içe aktarma
BIOS menülerini kullanarak yabancı olarak görünen sanal diski içe aktarma.
 
Herhangi bir denetleyici işlemi sırasında RAID performansları biraz düşer.

PowerEdge RAID Denetleyicisi (PERC) İşlemleri

Perc RAID Denetleyicisi (PERC) nasıl güncelleştirmesi yapılır?
Bellenim ve sürücü, RAID denetleyici kartında güncelleştirilebilir.
PowerEdge RAID Yapılandırma Yardımcı Programına nasıl giriş yapılır?
PERC kartları için yönetim uygulamaları şunları içerir:
  • Kapsamlı Yerleşik Yönetim
  • Dell OpenManage Depolama Yönetimi
  • İnsan Arabirimi Altyapısı (HII) Yapılandırma Yardımcı Programı
  • The PERC CLI
BIOS yapılandırma yardımcı programı, PERC 10 ve daha yeni kartlarda desteklenmez.


Yazılım araçları kullanılarak PERC günlükleri nasıl dışa aktarılır?
Gelişmiş analiz için RAID denetleyicisi günlüklerini çıkarmak için başka bir alternatif yöntem de percCLI gibi bir yazılım aracı kullanmaktır.

RAID Denetleyicisi (PERC CLI) komut satırında nasıl yönetilebilir?
Mevcut komut satırlarının listesi makalede velanmıştır. İşletim sistemine bir ikili yük gerekir.

Ek RAID İşlemleri ve Bilgileri


RAID Dizilerindeki Çift Hataları ve Delme İşlemlerini Düzeltme
"Çift hatalar" nedir? RAID Dizilerindeki Çift Hatalar ve Delme İşlemleri makalesi ile açıklanmaktadır.
Çift hatalar ve delinmiş arka bloklar, PERC'ye özel eylemler uygulanarak düzeltilebilir- RAID Delme İşlemini Düzeltme.

PowerEdge RAID Denetleyici Kartı hataları nasıl çözülebilir?
Ayrıntılı adımlar ve prosedürler PERC denetleyici nesilleri ve kartları arasında farklılık gösterilebilir. Bkz. Depolama Bağdaştırıcıları ve Denetleyicileri, özel PERC modelinizi seçin ve ardından Belgeler.

RAID'de farklı sürücüler kullanılabilir mi?
Şu makaleye bakın: RAID'de farklı sürücüler kullanılabilir.

RAID düzeyleri ve teknik özellikleri nelerdir?
RAID, bağımsız fiziksel disklerden oluşan bir gruptur. Fiziksel disk grubu ana sisteme tek bir depolama ünitesi ya da çoklu mantıksal üniteler olarak görünür. Veri çıkışı iyileşir çünkü birkaç diske aynı anda erişilir. RAID sistemleri ayrıca, veri depolamayı ve hata toleransını geliştirir. Bir fiziksel disk arızasının neden olduğu veri kaybı, veri ya da eşliği içeren kalan fiziksel disklerden eksik verilerin yeniden oluşturulmasıyla kurtarılabilir. Şu makaleye bakın: RAID Düzeyleri nelerdir ve daha fazla bilgi için teknik özellikleri.

PERC Öğrenme Döngüsü özelliği nedir ve nasıl etkinleştir yapılır?
"Öğrenme Döngüsü" özelliği pilin durumunu belirlemek için denetleyici tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bir pil kalibrasyon işlemidir. Bu işlem devre dışı bırakılamaz. Daha fazla bilgi için PERC Öğrenme Döngüsü makalesine bakın.

"Önyükleme Aygıtı Yok" ne anlama geliyor?
Sunucu açılır ve Dell ekranı görüntülenir. Maalesef işletim sistemi yüklendiğinde "Önyükleme Aygıtı Yok" hatası görüntülenir ve hiçbir şey olmaz. No Boot Device available (Önyükleme Aygıtı Yok) makalesine daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Article Properties


Affected Product

PowerEdge RAID Controller H730P MX, PowerEdge RAID Controller H200, PowerEdge RAID Controller H310, PowerEdge RAID Controller H330, PowerEdge RAID Controller H700, PowerEdge RAID Controller H710, PowerEdge RAID Controller H710PPowerEdge RAID Controller H730P MX, PowerEdge RAID Controller H200, PowerEdge RAID Controller H310, PowerEdge RAID Controller H330, PowerEdge RAID Controller H700, PowerEdge RAID Controller H710, PowerEdge RAID Controller H710P, PowerEdge RAID Controller H730, PowerEdge RAID Controller H730P, PowerEdge RAID Controller H740PSee more

Product

PowerEdge RAID Controller H745P MX, PowerEdge RAID Controller H755 Adapter, PowerEdge RAID Controller S150, PowerEdge RAID Controller H800, PowerEdge RAID Controller H810, PowerEdge RAID Controller H830, PowerEdge RAID Controller H840PowerEdge RAID Controller H745P MX, PowerEdge RAID Controller H755 Adapter, PowerEdge RAID Controller S150, PowerEdge RAID Controller H800, PowerEdge RAID Controller H810, PowerEdge RAID Controller H830, PowerEdge RAID Controller H840, PowerEdge RAID Controller S100, PowerEdge RAID Controller S110, PowerEdge RAID Controller S130, PowerEdge RAID Controller S140See more

Last Published Date

30 May 2022

Version

7

Article Type

Solution