• UPPRÄTTHÅLLA ETIK OCH SEKRETESS

  Etik och sekretess spelar en avgörande roll när det gäller att skapa förtroende

  • SLUTLIGT MÅL FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA ETIK OCH SEKRETESS

   År 2030 kommer våra processer för datakontroll att vara fullständigt automatiserade och göra det enklare för våra kunder att kontrollera sina personuppgifter.

  • År 2030 kommer 100 % av våra medarbetare att uppvisa sitt engagemang i våra värderingar

  • År 2030 kommer 100 % av de partner vi gör affärer med att uppvisa sitt engagemang i våra värderingar

  • Upprätthålla de högsta integritetsstandarderna

  • Väcka medarbetarnas intresse för integritet

   Våra ledare deltar i en öppen dialog om våra värderingar och i vår app My Ethics kan medarbetarna få åtkomst till policyer, utbildningsmaterial och möjligheten att rapportera ärenden när det behövs som mest. Våra digitala rådgivningsverktyg gör det möjligt för medarbetarna att på ett säkert sätt undersöka de potentiella konsekvenserna av affärsbeslut.

  • Vi förväntar oss det bästa från våra partner

   Vi ställer samma höga krav på våra partner och andra tredje parter som på oss själva, enligt beskrivningen i Dell Technologies uppförandekod för partner. Med branschexperter hjälper vi våra partner utveckla sina egna program för etik och efterlevnad.

  • Att främja kundernas sekretessval

   Vi gör det enklare för kunder att hantera sin privata information genom att automatisera våra processer för kontroll av data helt i enlighet med våra slutmål för år 2030.

  • Resurser för att upprätthålla etik och sekretess

  • Vår ESG-rapport för FY22

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur vi skapar en positiv inverkan på människor och planeten inför 2030 och senare.

  • ETIK

   Dell Technologies uppförandekod

   Vår uppförandekod för medarbetare är den globala vägledningen för att göra affärer på Dell Technologies och hjälper medarbetarna att upprätta kontakter mellan våra policyer och värderingar.

  • ETIK

   Dell Technologies uppförandekod för partner

   Vår uppförandekod för partner anger tydliga förväntningar på höga etiska standarder och affärsmetoder från våra partner.

  • SEKRETESS

   Privacy Digital Trust Center

   Vi respekterar våra kunders rätt att kontrollera och fatta beslut om sina personuppgiftsinställningar.


  • Ta reda på mer

  • Privacy Digital Trust Center

   Vi respekterar våra kunders rätt att kontrollera och fatta beslut om sina personuppgiftsinställningar. 

  • Komma till nettonollutsläpp: Hela företaget måste med

   Page Motes, Head of Corporate Sustainability, berättar hur mätbara åtgärder och kunniga, innovativa människor kommer att hjälpa Dell att nå nettonollutsläpp senast 2050.