Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Bruks- og feilsøkingsveiledning for Dell Inspiron 5401 og Inspiron 5408

Summary: Lær hvordan du bruker og feilsøker problemer relatert til LCD-skjerm, drivere, webkamera, Windows, inndataenheter, nettverk og annet på Inspiron 5401 og Inspiron 5408.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Se den utvidede delen nedenfor hvis du trenger hjelp til å løse problemer med kabelbasert og trådløst nettverk, Windows, mus, pekeflate, tastatur, LCD, webkamera og nedlasting av drivere.

Resolution

Hvis du vil ha informasjon om spesifikasjoner, kan du gå til brukerveiledningen for Dell Inspiron 5401/5408 på Internett og deretter trykke eller klikke på View PDF (Vis PDF) under Dell Inspiron 5401/5408 Setup and Specifications (Oppsett og spesifikasjoner ) (se delen Specifications of Dell Inspiron 5401/5408 (Spesifikasjoner for Dell Inspiron 5401/5408).


Hvis du vil ha informasjon om plasseringen av portene, går du til brukerveiledningen for Dell Inspiron 5401/54080 på Internett og trykker eller klikker på Vis PDF under Oppsett og spesifikasjoner for Dell Inspiron 5401/5408 (se delen Visninger av Dell Inspiron 5401/5408).


Hvis du vil vise eller laste ned servicehåndboken, går du til brukerveiledningen for Dell Inspiron 5401/5408 på Internett og trykker eller klikker på Vis PDF til høyre for Servicehåndbok for Dell Inspiron 5401/5408.


Gå til siden Where is the Service Tag located? (Hvor finner jeg service-ID-en?) for å finne service-ID-en eller ekspresservicekoden din.

Hvis du trenger veiledninger og informasjon om feilsøking for kabelbaserte og trådløse nettverk, kan du gå til Dells støttesenter for nettverk og trådløs funksjonalitet.


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår av eller på den trådløse antennen på en Dell-datamaskin, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin)

 

Denne delen dekker Microsoft Windows-operativsystemet som er installert på datamaskinen din. Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.


Se Dells støttesenter for Windows hvis du trenger hjelp med bruk av Microsoft Windows. Du må velge det operativsystemet du trenger hjelp med.


Hvis datamaskinen slutter å svare eller du feilsøker problemer med treg ytelse, kan du utføre følgende trinn:

 1. Trykk på av/på-knappen i minst 15 sekunder for å sørge for at datamaskinen slås av.
 2. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 3. Trykk på av/på-knappen for å se om PC-en slår seg på og starter opp på riktig måte. Hvis den ikke gjør det, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 4. Hvis datamaskinen starter opp riktig, kan du laste ned og installere SupportAssist. Du kan få mer informasjon om hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).
 5. Utfør systemvedlikehold på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Optimering og vedlikehold av Microsoft Windows eller Feilsøke treg ytelse.
 6. Koble til de eksterne enhetene én om gangen, og se om datamaskinen fortsetter å svare.


Denne koblingen går til følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Microsoft Windows låser seg, eller det oppstår en feil.

 


Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige drivere, kan du gå til driversiden for Dell Inspiron 5401/5408.

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du laster ned drivere for Dell-datamaskiner, hvordan du laster ned og installerer Dell-drivere.

Denne delen dekker nye funksjoner og verktøy som kan være installert på datamaskinen din. Les følgende artikkel hvis du vil ha mer informasjon.

Denne delen dekker maskinvaren som er installert på datamaskinen din. Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.


Se i følgende artikler i Dells kunnskapsbase hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan bruke eller feilsøke mus, tastatur og pekeflate.

Merk:
 • Noen taster på tastaturet ditt har to symboler. Disse tastene kan brukes til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre sekundære funksjoner. Trykk på og hold nede Fn-tasten, og trykk deretter på Esc-tasten for å bytte den primære oppførselen til funksjonstastene (F1-F12) mellom to modi – multimedietast-modus og funksjonstast-modus.
 • Når datamaskinen slås på, fungerer batterilampen også som aktivitetslampe for harddisken. Trykk på og hold nede Fn-tasten, og trykk deretter på h-tasten for å veksle mellom funksjonen for batterilampe og aktivitetslampe for harddisk.


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår pekeflaten av og på, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Deaktivere eller aktivere pekeflaten på en bærbar Dell-PC.


Se artikkelen Feilsøk problemer med berøringsskjerm i Microsoft Windows i Dells Kunnskapsbase, og få informasjon om hvordan du kan løse problemer med berøringsskjerm.


Hvis det oppstår en situasjon hvor datamaskinen ikke starter opp i det hele tatt, eller hvis den starter opp (lys slås på, og viftene går rundt), men det ikke vises noe bilde på datamaskinen, kan du se på batterilampen (til venstre på datamaskinen figur 1) for å se etter et mønster av gule og hvite lys som vil angi feilen. Mulige feil er angitt i tabell 1.
SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Figur 1: Plassering av lampe for batterinivå og -status

MERK:

Det blinkende mønsteret vil bestå av to sett med tall som representeres av en gruppe med gule blink, og deretter en gruppe med hvite blink.

Første gruppe: Lampen (lysdioden) blinker med en gul farge fra én til ni ganger, etterfulgt av en kort pause hvor den er avslått i 1,5 sekunder.

Andre gruppe: Lysdioden blinker med en hvit farge fra én til ni ganger, etterfulgt av en lengre pause før neste syklus starter, med lysdioden avslått i tre sekunder.

Eksempel: Ved feilmeldingen No Memory Detected (2,3). Batterilampen blinker to ganger med en gul farge, etterfulgt av en pause, og deretter blinker den tre ganger med en hvit farge. Batterilampen har et opphold på tre sekunder før syklusen gjentas. Hvert blink fra LED-lampen tar 0,5 sekunder.

Datamaskinen vil ikke slå seg av når den viser feilkoder fra diagnostikk.

Feilkoder fra diagnostikk vil alltid erstatte enhver annen bruk av LED-lampen. På for eksempel bærbare PC-er vises ikke batterikoder for lavt batteri eller batterifeil når feilkoder fra diagnostikk vises.

Blinkemønster

Komponent Beskrivelse
Gul Hvit
2
1
CPU CPU-feil
2
2
BIOS ROM-feil Feil med hovedkortet (inkludert skadet BIOS eller ROM-feil)
Prøv å flashe BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.)
2
3
Minne Minne/RAM ikke tilgjengelig
2
4
Minne Minne-/RAM-feil
2
5
Minne Ugyldig minne installert
2
6
brikkesett Feil med hovedkort/brikkesett
2
7
LCD LCD-feil
3
1
RTC-strømfeil CMOS-batterifeil
3
2
PCI/skjerm Feil med PCI eller skjermkort/brikke
3
3
BIOS-gjenopprettingsavbildning Gjenopprettingsimage ikke funnet
Prøv å flashe BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.)
3
4
BIOS-gjenopprettingsavbildning Gjenopprettingsbilde funnet, men ugyldig
Prøv å flashe BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.)
3
5
Hovedstrømleder Strømskinnefeil
Prøv å flashe BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.)
3
6
BIOS-gjenoppretting BIOS-gjenopprettingsimage ikke funnet under utføring av automatisk gjenoppretting
Prøv å flashe BIOS til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.)
3
7
ME-feil Feil ved Management Engine under oppstart.
Prøv å oppdatere BIOS-en til den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du bla til Dell BIOS-oppdateringer (Se delen Oppdatere BIOS ved hjelp av en USB-flash-enhet.)
Tabell 1: Gjentakende lampekoder (LED-koder)

Kontakt teknisk støtte hvis du vil ha ytterligere hjelp med datamaskinen.

Hvis batterilampen ikke blinker med et mønster med gult og hvitt, utfører du følgende trinn:
 1. Trykk på av/på-knappen i minst 15 sekunder for å sørge for at datamaskinen slås av.
 2. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 3. Fjern strømadapteren fra datamaskinen, og trekk strømadapteren ut av strømuttaket.
 4. Kontroller at kontaktene på strømkabelen og strømadapteren er koblet til skikkelig.
 5. Koble strømkabelen til datamaskinen og et strømuttak som fungerer (ikke med støtbeskytter eller grenuttak).
 6. Trykk på av/på-knappen for å se om PC-en slår seg på og starter opp på riktig måte. Hvis den ikke gjør det, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 7. Koble til enhetene én om gangen og sjekk om datamaskinen vil starte opp.

 


Av og til kan endringer i innstillingene i systemoppsettet (BIOS) hindre datamaskinen i å starte opp Windows eller koble til Internett. Hvis du tilbakestiller BIOS til standardinnstillingene, kan det løse problemet.

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når du ser Dell-logoen under POST, trykker du på F2-tasten for å åpne skjermbildet for systemoppsett.
 3. På skjermbildet System Setup (Systemoppsett) klikker du på Load Defaults (Last inn standardinnstillinger).
 4. Kontroller at BIOS Defaults (Standardinnstillinger for BIOS) er valgt, og klikk på OK (når du bli bedt om det).
 5. Klikk på OK i varselvinduet (når du blir bedt om det).
 6. Klikk på Exit (Avslutt), og datamaskinen startes på nytt.

Denne delen dekker maskinvaren som er installert på datamaskinen din. Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du feilsøker LCD-skjermen på en bærbar datamaskin, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: LCD-skjermen på den bærbare datamaskinen er tom, svart eller slår seg ikke på.


Hvis du vil ha hjelp til å løse problemer med USB-porter, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik løser du problemer med USB-porten.


Hvis du ønsker informasjon om og hjelp til å løse harddiskproblemer, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Forstå og feilsøke harddisken.

MERK: Når datamaskinen slås på, fungerer batterilampen også som aktivitetslampe for harddisken. Trykk på og hold nede Fn-tasten, og trykk deretter på h-tasten for å veksle mellom funksjonen for batterilampe og aktivitetslampe for harddisk.


For informasjon om og hjelp til å løse lydproblemer, kan du gå til siden Speakers and Headphones Support (høyttaler- og hodetelefonstøtte).

 

Strømlampe

Du finner LED-lyset til av-/på-knappen på håndstøtten ved siden av tastaturet øverst til høyre (figur 1). Se tabell 1 for å finne en beskrivelse av lampene

MERK: Strømstatuslampen på av/på-knappen er bare tilgjengelig på datamaskiner uten den valgfrie fingeravtrykksleseren. Datamaskiner som leveres med fingeravtrykksleser integrert i av/på-knappen, vil ikke ha strømstatuslampe på på/av-knappen.

 

SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Figur 1: Plasseringen til LED-strømlampen

 

Strømlampetilstand Beskrivelse
lyser hvitt På (S0)
Av Dvalemodus (S4)
Av System av (S5)
Tabell 1: Strømlampetilstand
 • S0 (PÅ) – Systemet er slått på.
 • S4 (Dvale) – Systemet bruker minst strøm sammenlignet med alle andre hvilemodi. Systemet er nesten i en AV-tilstand, og bruker kun vedlikeholdsstrøm. Kontekstdata skrives til harddisken.
 • S5 (AV) – Systemet er i avsluttet tilstand.

 

Batterinivå- og statuslampe

LED-indikatoren for batterinivå og -status er plassert på venstre side av datamaskinen figur 2. Se tabell 2 for å finne en beskrivelse av lampene.

SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Figur 2: Plassering av lampe for batterinivå og status

 

Strømkilde
Virkemåte for LED-lampe
Systemets strømtilstand
Batterinivå
Strømadapter
Lyser hvitt
S0
0–100 %
Strømadapter
Lyser hvitt
S4/S5
< Fulladet
Strømadapter
Av
S4/S5
Fulladet
Batteri
Lyser gult
S0
Batteri
Av
S0
> 10%
Batteri
Av
S4/S5
0–100 %
Tabell 2: Batterinivå- og statuslampe
 • S0 (PÅ) – Systemet er slått på.
 • S4 (Dvale) – Systemet bruker minst strøm sammenlignet med alle andre hvilemodi. Systemet er nesten i en AV-tilstand, og bruker kun vedlikeholdsstrøm. Kontekstdata skrives til harddisken.
 • S5 (AV) – Systemet er i avsluttet tilstand.
Merk:
 • For modeller med fingeravtrykksleser (der det ikke er en strømlampe på av/på-knappen), lyser LED-lampen hvitt umiddelbart når av/på-knappen trykkes inn.
 • Når datamaskinen slås på, fungerer batterilampen også som aktivitetslampe for harddisken. Trykk på og hold nede Fn-tasten, og trykk deretter på h-tasten for å veksle mellom funksjonen for batterilampe og aktivitetslampe for harddisk.

For mer informasjon om og hjelp til å løse problemer med batteriet, kan du gå til siden Battery Support (batteristøtte).

Denne delen dekker programvare som kan være installert på datamaskinen din. Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.


På siden Dells alternativer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting finner du informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer Windows-operativsystemet, samt gjenopprettingsalternativer for når Windows starter og ikke starter på riktig måte.


Dells senter for nedlasting gir deg informasjon om programvare du kan ha kjøpt, og programvaren som allerede er installert på datamaskinen, for eksempel Dell Backup Solutions og Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett.


Noen av programvareproduktene som selges på kjøpstidspunktet, må lastes ned når du mottar datamaskinen. Du kan laste ned og installere disse programmene ved å bruke Dell Digital Delivery. Se følgende koblinger hvis du vil ha mer informasjon:


En gratis PDF-leser (Acrobat Reader DC) er tilgjengelig fra Adobe. Du trenger dette programmet for å vise PDF-filer som hurtigstartveiledninger eller brukerhåndbøker.Denne hyperkoblingen tar deg til et nettsted utenfor Dell Technologies.


I følgende artikkel finner du informasjon om Microsoft Office-programmer: A Guide to the various Microsoft Office programs available on your Dell PC (En veiledning i de forskjellige Microsoft Office-programmene som finnes på Dell-PC-en din).


Skype-programvaren kan lastes ned fra Skype-nettstedet. Dette nettstedet har også instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker Skype-programmet.

Utfør følgende trinn for å avinstallere Skype:

 1. Lukk Skype, og kontroller at programmet ikke kjører i bakgrunnen.
 2. Skriv inn appwiz.cpl i søkefeltet.
 3. Trykk eller klikk på appwiz.cpl (kontrollpanelelement) for å åpne vinduet Programmer og funksjoner.
 4. Trykk på og hold nede eller høyreklikk på Skype i listen, og velg enten Fjern eller Avinstaller.
 5. Start datamaskinen på nytt, og kontroller at applikasjonen er avinstallert.


Klikk på følgende kobling for å få tilgang til Dells støtteside for sikkerhet og virus:


Datamaskinen din leveres med et forhåndsinstallert antivirusprogram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Useful Information about the Third Party Anti-virus programs that ship with a Dell PC (Nyttig informasjon om tredjeparts antivirusprogrammer som leveres med en Dell-PC).


Du finner mer informasjon om virus, spionprogrammer og skadelig programvare på følgende koblinger:

Article Properties


Affected Product

Inspiron 5401/5408

Last Published Date

31 May 2023

Version

7

Article Type

Solution