Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Příručka k použití a odstraňování problémů s notebooky Dell Inspiron 5401 a Inspiron 5408

Summary: Naučte se používat a odstraňovat potíže související s displeji LCD, ovladači, webovou kamerou, systémem Windows, vstupními zařízeními, sítěmi atd. na notebooku Inspiron 5401 a Inspiron 5408. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

V níže uvedené části naleznete mimo jiné pomoc s následujícími problémy: pevné a bezdrátové sítě, systém Windows, myš, dotyková podložka, klávesnice, displej LCD, webová kamera a stahování ovladačů.

Resolution

Technické údaje naleznete na stránce online příručky notebooku Dell Inspiron 5401/5408, na které klepněte nebo klikněte na možnost Zobrazit PDF u položky Nastavení a technické údaje notebooku Dell Inspiron 5401/5408 (vyhledejte oddíl Technické údaje v části Dell Inspiron 5401/5408).


Umístění portů naleznete na stránce online příručky notebooku Dell Inspiron 5401/54080, kde klepněte nebo klikněte na možnost Zobrazit PDF v části Nastavení a technické údaje notebooku Dell Inspiron 5401/5408 (vyhledejte oddíl Náhledy v části Dell Inspiron 5401/5408).


Servisní příručku zobrazíte nebo stáhnete na stránce online příručky notebooku Dell Inspiron 5401/5408, na které klepněte nebo klikněte na možnost Zobrazit PDF vpravo od položky Servisní příručka notebooku Dell Inspiron 5401/5408.


Pro pomoc s vyhledáním výrobního čísla a kódu Express Service Code navštivte stránku Kde se nachází výrobní číslo?.

Návody a pokyny pro odstraňování problémů s pevnými a bezdrátovými sítěmi naleznete na stránce Dell Networking and Wireless Support Center (Centrum podpory Dell pro sítě a bezdrátové připojení).


Informace o zapínání a vypínání bezdrátové antény na počítačích Dell naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Jak zapnout a vypnout bezdrátovou anténu u počítačů značky Dell).

 

Tato část se týká operačního systému Microsoft Windows instalovaného ve vašem počítači – výběrem níže uvedených karet získáte další informace.


Pro pomoc s používáním systému Microsoft Windows navštivte Centrum podpory Dell pro systém Windows. Musíte vybrat operační systém, se kterým potřebujete pomoci.


Pokud počítač přestane reagovat nebo máte problémy s nízkým výkonem, postupujte následovně:

 1. Stiskněte tlačítko napájení alespoň na 15 sekund, aby se počítač vypnul.
 2. Odpojte všechna externí periferní zařízení, včetně klávesnice, myši a externího monitoru. Mezi periferní zařízení patří také externí úložná zařízení, např. jednotky flash, dále zařízení USB, tiskárny, karty atd.
 3. Stiskněte tlačítko napájení a vyzkoušejte, zda se počítač správně zapne a spustí. Pokud ne, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Počítač se nezapne nebo zatuhne na obrazovce s logem společnosti Dell.
 4. Pokud se počítač spustí správně, stáhněte a nainstalujte aplikaci SupportAssist. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.
 5. Proveďte údržbu systému. Více informací naleznete v článku znalostní databáze Dell Optimalizace a údržba systému Microsoft Windows nebo Odstraňování problémů s nízkým výkonem.
 6. Začněte postupně připojovat externí periferní zařízení a kontrolujte, zda počítač stále reaguje.


Kliknutím na odkaz zobrazte článek znalostní databáze Dell Počítač se systémem Microsoft Windows zamrzne nebo se vyskytne chyba.

 


Informace o dostupných ovladačích naleznete na stránce s ovladači pro notebook Dell Inspiron 5401/5408.

Tento článek poskytuje informace o tom, jak stáhnout ovladače pro počítače Dell a jak stáhnout a nainstalovat ovladače Dell.

Tato část se týká nejnovějších funkcí a nástrojů, které jsou nainstalovány ve vašem počítači. Další informace naleznete v následujícím článku.

Tato část se týká hardwaru instalovaného ve vašem počítači – výběrem níže uvedených karet získáte další informace.


Informace o použití a odstraňování potíží s myší, klávesnicí a dotykovou podložkou naleznete v následujících článcích znalostní báze Dell Knowledge Base.

Poznámka:
 • Některé klávesy na klávesnici na sobě mají dva symboly. Tyto klávesy lze používat k provádění sekundárních funkcí. Pokud chcete provádět sekundární funkce, stiskněte klávesu Fn a požadovanou klávesu. Stiskněte a podržte klávesu Fn a poté stisknutím klávesy Esc přepněte primární chování funkčních kláves (F1–F12) mezi dvěma režimy – režimem multimediální klávesy a režimem funkční klávesy.
 • Když je počítač zapnutý, slouží kontrolka LED baterie také jako kontrolka aktivity pevného disku. Stiskněte a podržte klávesu Fn a poté stisknutím klávesy h přepněte mezi funkcí indikátoru baterie a indikátoru činnosti pevného disku.


Informace o zakázání nebo povolení dotykové podložky naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Disabling or Enabling the Touchpad on a Dell Laptop (Zakázání nebo povolení dotykové podložky na notebooku Dell).


Informace o řešení problémů s dotykovou obrazovkou naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Odstraňování problémů s dotykovou obrazovkou v systému Microsoft Windows.


Pokud se stane, že se počítač vůbec nespustí nebo se zapne (rozsvítí se kontrolky a roztočí se ventilátory), avšak nezobrazí se žádný obraz, podívejte se, zda kontrolka LED stavu baterie (umístěná na levé straně počítače, Obrázek 1) nebliká žlutě nebo bíle, což by umožnilo stanovit závady podle Tabulky 1.
SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Obrázek 1: Umístění kontrolky LED nabití a stavu baterie

POZNÁMKA:

Sekvenci blikání indikátoru tvoří 2 sady čísel, které představuje skupina žlutých bliknutí a poté skupina bílých bliknutí.

První skupina: Kontrolka LED zabliká žlutě jednou až devětkrát. Poté následuje krátká přestávka, kdy je kontrolka LED 1,5 sekundy zhasnutá.

Druhá skupina: Kontrolka LED jednou až devětkrát zabliká bíle. Poté následuje delší přestávka a zahájí se další cyklus, kdy kontrolka LED zůstane po dobu 3 sekund zhasnutá.

Například: Když není rozpoznán paměťový modul (2,3). Indikátor LED baterie blikne dvakrát žlutě, následuje přestávka a poté blikne třikrát bíle. Indikátor LED baterie na 3 sekundy zhasne a poté se celý cyklus opakuje. Každé bliknutí diody LED trvá 0,5 sekundy.

Počítač se při zobrazení diagnostických chybových kódů nevypne.

Diagnostické chybové kódy mají vždy přednost před jiným využitím diody LED. Pokud se například zobrazují diagnostické chybové kódy na notebooku, nezobrazí se kódy baterie indikující vybitou nebo vadnou baterii.

Sekvence blikání

Komponenta Popis
Žlutá Bílá
2
1
CPU Selhání procesoru
2
2
Chyba paměti ROM systému BIOS Chyba základní desky (včetně poškození systému BIOS nebo chyby paměti ROM)
Pokuste se aktualizovat systém BIOS na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Aktualizace systému BIOS (viz část Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash?).
2
3
Paměť Není detekována paměť / paměť RAM
2
4
Paměť Chyba paměti / RAM
2
5
Paměť Instalována neplatná paměť
2
6
Čipová sada Chyba systémové desky / čipové sady
2
7
LCD Selhání LCD
3
1
Chyba napájení RTC Selhání baterie paměti CMOS
3
2
PCI / Video Selhání PCI nebo grafické karty / čipu
3
3
Bitová kopie pro obnovení systému BIOS Nebyla nalezena
bitová kopie pro obnovení. Pokuste se aktualizovat systém BIOS na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Aktualizace systému BIOS (viz část Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash?).
3
4
Bitová kopie pro obnovení systému BIOS Bitová kopie pro obnovení systému byla nalezena, ale je neplatná
. Pokuste se aktualizovat systém BIOS na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Aktualizace systému BIOS (viz část Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash?).
3
5
Napájecí sběrnice Chyba
napájecí sběrnice Zkuste aktualizovat systém BIOS na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Aktualizace systému BIOS (viz část Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash?).
3
6
Obnovení systému BIOS Při provádění automatického obnovení nebyla nalezena bitová kopie pro obnovení
systému BIOS. Pokuste se aktualizovat systém BIOS na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Aktualizace systému BIOS (viz část Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash?).
3
7
Chyba ME Chyba programu Management Engine při spouštění.
Zkuste aktualizovat systém BIOS na nejnovější verzi. Další informace naleznete v článku Aktualizace systému BIOS (viz část Jak aktualizovat systém BIOS pomocí jednotky USB flash?).
Tabulka 1: Opakované kódy kontrolky LED baterie

Pokud potřebujete další pomoc s počítačem, obraťte se na technickou podporu.

Pokud indikátor LED baterie nebliká v sekvenci žlutě / bíle, proveďte tyto kroky:
 1. Stiskněte tlačítko napájení alespoň na 15 sekund, aby se počítač vypnul.
 2. Odpojte všechna externí periferní zařízení včetně klávesnice, myši a externího monitoru. Mezi periferní zařízení patří také externí úložná zařízení, např. jednotky flash, dále zařízení USB, tiskárny, karty atd.
 3. Odpojte napájecí adaptér od počítače a od elektrické zásuvky.
 4. Ujistěte se, zda je síťový kabel řádně připojen k napájecímu adaptéru.
 5. Připojte napájecí adaptér k počítači a k funkční elektrické zásuvce (ne k přepěťové ochraně nebo napájecímu rozbočovači).
 6. Stiskněte tlačítko napájení a vyzkoušejte, zda se počítač správně zapne a spustí. Pokud ne, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Počítač se nezapne nebo zatuhne na obrazovce s logem společnosti Dell.
 7. Začněte připojovat jedno periferní zařízení po druhém a vždy vyzkoušejte, zda se zapne počítač.

 


V některých případech mohou změny nastavení systému (v systému BIOS) způsobit problémy se spouštěním systému Windows nebo připojením k internetu. Vrácení nastavení systému BIOS na výchozí hodnoty by mělo pomoci vyřešit tyto potíže.

 1. Restartujte počítač.
 2. Jakmile se během testu při spuštění počítače (POST) zobrazí logo společnosti Dell, přejděte stisknutím klávesy F2 na obrazovku nastavení.
 3. Na obrazovce System Setup klikněte na možnost Load Defaults.
 4. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost BIOS Defaults a po vyzvání klikněte na tlačítko OK.
 5. V okně s varováním klikněte na tlačítko OK.
 6. Klikněte na tlačítko Exit, počítač se restartuje.

Tato část se týká hardwaru instalovaného ve vašem počítači – výběrem níže uvedených karet získáte další informace.


Informace o odstraňování potíží s LCD displejem notebooku naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Troubleshooting a Laptop LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Odstraňování potíží s černým, prázdným nebo špatně viditelným LCD displejem notebooku).


Pomoc s řešením problémů s portem USB naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base How to resolve USB port issues (Jak řešit problémy s portem USB).


Informace a pomoc při řešení potíží s pevným diskem naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Understanding and Troubleshooting Your Hard Drive (Vysvětlení účelu pevného disku a odstraňování potíží).

POZNÁMKA: Když je počítač zapnutý, slouží kontrolka LED baterie také jako kontrolka aktivity pevného disku. Stiskněte a podržte klávesu Fn a poté stisknutím klávesy h přepněte mezi funkcí indikátoru baterie a indikátoru činnosti pevného disku.


Informace a pomoc s řešením problémů se zvukem naleznete na stránce Podpora reproduktorů a sluchátek.

 

Kontrolka LED napájení

Kontrolka LED tlačítka napájení se nachází na opěrce pro dlaň vedle klávesnice vpravo nahoře Obrázek 1. Popis kontrolky LED viz Tabulka 1.

POZNÁMKA: Kontrolka stavu napájení na tlačítku napájení je k dispozici pouze na počítačích bez volitelné čtečky otisků prstů. Počítače dodané se čtečkou otisků prstů integrovanou v tlačítku napájení nemají kontrolku stavu napájení na tlačítku napájení.

 

SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Obrázek 1: Umístění kontrolky LED napájení

 

Stav kontrolky LED napájení Popis
Svítí bíle Zapnuto (S0)
Nesvítí Hibernace (S4)
Nesvítí Systém vypnutý (S5)
Tabulka 1: Stav kontrolky LED napájení
 • S0 (zapnuto) – systém je zapnutý.
 • S4 (hibernace) – systém spotřebovává v porovnání se všemi ostatními stavy spánku nejméně energie. Systém je téměř ve vypnutém stavu, s výjimkou udržovacího napájení. Na pevný disk jsou zapisována kontextová data.
 • S5 (vypnuto) – systém je v plně vypnutém stavu.

 

Kontrolka LED nabití a stavu baterie

Kontrolka LED nabití a stavu baterie je umístěna na levé části počítače Obrázek 2. Popis kontrolky LED viz Tabulka 2.

SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Obrázek 2: Umístění kontrolek LED nabití a stavu baterie

 

Zdroj napájení
Reakce kontrolky LED
Stav napájení systému
Úroveň nabití baterie
Napájecí adaptér
Svítí bíle
S0
0–100 %
Napájecí adaptér
Svítí bíle
S4/S5
< Plně nabito
Napájecí adaptér
Nesvítí
S4/S5
Plně nabito
Baterie
Svítí žlutě
S0
Baterie
Nesvítí
S0
> 10 %
Baterie
Nesvítí
S4/S5
0–100 %
Tabulka 2: Kontrolka LED nabití a stavu baterie
 • S0 (zapnuto) – systém je zapnutý.
 • S4 (hibernace) – systém spotřebovává v porovnání se všemi ostatními stavy spánku nejméně energie. Systém je téměř ve vypnutém stavu, s výjimkou udržovacího napájení. Na pevný disk jsou zapisována kontextová data.
 • S5 (vypnuto) – systém je v plně vypnutém stavu.
Poznámka:
 • U modelů se čtečkou otisků prstů (kde na tlačítku napájení není žádná kontrolka LED napájení) se kontrolka LED ihned po stisknutí tlačítka napájení rozsvítí bíle.
 • Když je počítač zapnutý, slouží kontrolka LED baterie také jako kontrolka aktivity pevného disku. Stiskněte a podržte klávesu Fn a poté stisknutím klávesy h přepněte mezi funkcí indikátoru baterie a indikátoru činnosti pevného disku.

Další informace a pomoc s řešením problémů s baterií naleznete na stránce Podpora baterie.

Tato část se týká softwaru, který může být nainstalován ve vašem počítači – výběrem níže uvedených karet získáte další informace.


Na stránce Média pro obnovení Dell pro systém Windows a možnosti obnovení jsou uvedeny informace o zálohování operačního systému Windows a také o možnostech obnovení, když operační systém Windows nelze spustit nebo se nespustí správně.


Centrum stahování Dell obsahuje informace o softwaru, který jste si mohli zakoupit, a softwaru, který je již nainstalován ve vašem počítači, například o řešení Dell Backup a nástroji Dell SupportAssist pro počítače a tablety.


Některý software prodávaný v době nákupu počítače je nutné stáhnout až po doručení počítače. Tyto programy můžete stáhnout a nainstalovat pomocí služby Dell Digital Delivery. Více informací získáte po kliknutí na následující odkazy:


Bezplatný prohlížeč souborů PDF (Acrobat Reader DC) je k dispozici zdarma od společnosti Adobe. Tento program budete potřebovat pro zobrazení souborů PDF, jako jsou stručné úvodní příručky nebo uživatelské příručky.Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.


Tento článek obsahuje pomoc s programy ze sady Microsoft Office – Průvodce různými programy sady Microsoft Office dostupnými na vašem počítači Dell.


Software Skype je možné stáhnout z webových stránek programu Skype . Tyto stránky také nabízejí instruktážní videa o používání programu Skype.

Pro odinstalaci aplikace Skype postupujte následovně:

 1. Ukončete aplikaci Skype a ujistěte se, že není spuštěna v pozadí.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz appwiz.cpl
 3. Pro spuštění aplikace Programy a funkce klikněte nebo klepněte na položku appwiz.cpl (položka panelu nástrojů).
 4. Klepněte a přidržte nebo klikněte pravým tlačítkem na položku Skype v seznamu a vyberte možnost Odebrat nebo Odinstalovat.
 5. Restartujte počítač a ujistěte se, že se aplikace úspěšně odinstalovala.


Pro přístup na stránku podpory zabezpečení a antivirových opatření Dell klikněte na následující odkaz:


Váš počítač bude dodán s předinstalovanou antivirovou ochranou. Další informace naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Useful Information about the Third Party Anti-virus programs that ship with a Dell PC (Užitečné informace o antivirových programech třetích stran dodávaných s počítačem Dell).


Další informace o virech, spywaru a malwaru získáte kliknutím na následující odkazy:

Article Properties


Affected Product

Inspiron 5401/5408

Last Published Date

31 May 2023

Version

7

Article Type

Solution