Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Podłączanie notebooka lub komputera stacjonarnego do sieci Wi-Fi i rozwiązywanie problemów z połączeniem

Summary: Dowiedz się, jak rozwiązać problem, braku połączenia komputera z siecią Wi-Fi. Znajdź instrukcje dotyczące konfiguracji sieci, udostępniania plików i zdjęć oraz rozwiązywania problemów z siecią. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Na liście wybierz system operacyjny, który jest zainstalowany na Twoim komputerze.

Spis treści:

 1. Microsoft Windows 10
 2. Microsoft Windows 11

Cause

Informacja o przyczynie nie jest dostępna.

Resolution

Microsoft Windows 10

UWAGA: jeśli nie możesz połączyć się z Internetem po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows, zapoznaj się z sekcją Mój komputer nie łączy się z siecią Wi-Fi, połączenie jest powolne, komputer nie utrzymuje połączenia z internetem w celu uzyskania pomocy.

 

Poniżej opisano urządzenia i usługi niezbędne do skonfigurowania bezprzewodowego połączenia z Internetem. Brak dowolnego z nich uniemożliwia uzyskanie połączenia z Internetem. Zasięg routera jest zazwyczaj ograniczony do mniej niż 60 metrów.

 • Bezprzewodowa karta sieciowa – to urządzenie, które może być zainstalowane wewnątrz komputera lub występować w formie adaptera USB. W razie wątpliwości, czy dany komputer jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową, należy skontaktować się z producentem komputera.
 • Szerokopasmowy router bezprzewodowy – router służy do połączenia wszystkich komputerów użytkownika w sieć bezprzewodową i jednocześnie daje im dostęp do Internetu.
 • Dostawca szerokopasmowych usług internetowych (ISP) — dostęp do Internetu oferują zwykle firmy telekomunikacyjne (korzystające z łącz DSL) i operatorzy telewizji kablowej.

 

UWAGA: Podczas tworzenia sieci bezprzewodowej postaraj się, aby router bezprzewodowy znalazł się jak najbliżej centralnego punktu mieszkania lub biura. Umieść router bezprzewodowy możliwie najwyżej, aby uniknąć zakłóceń.
 1. Dostawca szerokopasmowych usług internetowych (ISP) instaluje modem szerokopasmowy w domu użytkownika lub w miejscu jego pracy. Może on także wysłać zestaw do samodzielnej instalacji.

  UWAGA: Podczas samodzielnej instalacji modemu szerokopasmowego należy postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami lub skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Bardzo możliwe, że kontakt z dostawcą szerokopasmowych usług internetowych będzie konieczny, aby skonfigurować nazwę użytkownika i hasło (podczas korzystania z łącza DSL) lub zarejestrować modem szerokopasmowy (podczas korzystania z kabla).

 2. Po zakończeniu konfiguracji modemu szerokopasmowego odłącz kabel sieciowy lub kabel USB łączący go z komputerem.


 3. Wyłącz modem szerokopasmowy na przynajmniej 3 minuty (jest to konieczne, aby modem mógł później zidentyfikować router bezprzewodowy).


 4. Po upływie przynajmniej 3 minut podłącz kabel sieciowy do routera bezprzewodowego i uruchom ponownie modem szerokopasmowy.


 5. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do routera bezprzewodowego, aby uzyskać instrukcje instalacji.

  UWAGA: aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji routera bezprzewodowego, należy zapoznać się z witryną producenta (Tabela 1).
   
  Łącze do witryny internetowej producenta
  Linksys 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  D-Link 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Netgear 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  2Wire 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Belkin 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Apple 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  TRENDnet 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  TP-Link 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Cisco 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
  Ubiquiti 5iC_External_Link_BD_v1

   

   
   

  Tabela 1: Witryny internetowe najczęściej spotykanych routerów bezprzewodowych


 6. Podczas wstępnej konfiguracji routera bezprzewodowego należy zmienić nazwę sieci (SSID) oraz klucz zabezpieczeń sieci Wi-Fi (klucz sieciowy). Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej.

 

UWAGA: poniższe kroki dotyczą systemu Windows 10. Instrukcje dla innych systemów operacyjnych znajdują się w naszym Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych.
 1. Umieść komputer w odległości 1–3 metrów od routera (jeśli to możliwe).

  UWAGI:
  • Umieszczenie komputera bliżej routera pomaga wyeliminować źródła zakłóceń, które mogłyby spowalniać i przerywać połączenia, a także pozwala kontrolować pracę urządzenia bezprzewodowego.
  • Gdy komputer łączy się z Internetem tylko wtedy, gdy ten jest blisko routera, to jest to wynikiem zakłóceń. Więcej informacji na temat źródeł zakłóceń można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell Jak identyfikować i redukować zakłócenia sygnału sieci bezprzewodowej.

 2. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony 18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 lub kliknij ją (Rysunek 1).

  UWAGI:

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Rysunek 1. Lokalizacja ukrytej ikony


 3. Znajdź sieć, której siła sygnału ma najwięcej białych słupków (konieczne może być przewinięcie listy w górę lub w dół).


 4. Dotknij lub kliknij połączenie sieciowe z największą liczbą białych słupków (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1), a następnie dotknij lub kliknij Połącz.

  UWAGA: W przypadku więcej niż jednego połączenia z taką samą liczbą białych słupków lub kiedy na liście połączeń pojawi się „Sieć ukryta bądź Inna sieć”, zapoznaj się z kartą Pozyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego w sekcji Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej. Uzyskasz tam instrukcje dotyczące uzyskania nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego.
   
 5. Jeśli będzie taka potrzeba, wpisz klucz zabezpieczeń sieci i kliknij Dalej.

  UWAGI:

 

 

 1. Umieść komputer w odległości 1–3 metrów od routera (jeśli to możliwe).

  UWAGI:
  • Umieszczenie komputera bliżej routera pomaga wyeliminować źródła zakłóceń, które mogłyby spowalniać i przerywać połączenia, a także pozwala kontrolować pracę urządzenia bezprzewodowego.
  • Gdy komputer łączy się z Internetem tylko wtedy, gdy ten jest blisko routera, to jest to wynikiem zakłóceń. Więcej informacji na temat źródeł zakłóceń można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell Jak identyfikować i redukować zakłócenia sygnału sieci bezprzewodowej.

 2. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony 18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 lub kliknij ją (Rysunek 1).

  UWAGI:
  • obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.
  • Upewnij się, że kable sieciowe (Ethernet) i stacje dokujące zostały odłączone przed wykonaniem wspomnianych czynności. W przeciwnym razie ikona sieci bezprzewodowej może się nie wyświetlić poprawnie.
  • Jeśli nie możesz znaleźć ikony połączenia bezprzewodowego, uruchom ponownie komputer. Jeśli nadal się nie wyświetla, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik bezprzewodowej karty sieciowej firmy Dell.

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Rysunek 1. Lokalizacja ukrytej ikony


 3. Wybierz poniżej kartę odpowiadającą ikonie na Twoim komputerze:

   

   

  Ta ikona oznacza, że komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie problemu braku dostępu do Internetu.

   

  Ta ikona oznacza, że antena bezprzewodowa jest włączona, ale nie ma połączenia z siecią bezprzewodową. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową, należy zapoznać się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.

   

  Ta ikona oznacza, że antena bezprzewodowa jest wyłączona.

  Aby ponownie włączyć antenę bezprzewodową:

  1. Dotknij lub kliknij ikonę Sieć (30iC_Windows_10_wifi_off_BD_v1).


  2. Dotknij lub kliknij panel o nazwie Wi-Fi (panel powinien zmienić kolor z szarego na niebieski i wyglądać jak na Rysunku 2).

   33iC_Windows_10_Wifi_Should_Look_Like_BD_v2

   Rysunek 2. Przykładowe ustawienia ikony sieci bezprzewodowej


  3. Jeśli ikona sieci nie zmienia się na 18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1, zapoznaj się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.


   

  Ta ikona oznacza, że komputer jest w trybie samolotowym, a wszystkie urządzenia komunikujące się za pomocą sieci Wi-Fi, mobilnego połączenia szerokopasmowego, Bluetooth, GPS i NFC oraz wszelkich innych form komunikacji bezprzewodowej są wyłączone.

  Aby ponownie włączyć urządzenia komunikacyjne:

  1. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony 31iC_Windows_10_airplane_mode_BD_v1 lub kliknij ją.
  2. Dotknij lub kliknij kafelek z etykietą Tryb samolotowy. Kafelek powinien zmienić kolor z niebieskiego na szary.
   UWAGA: jeśli panel nie zmieni koloru z niebieskiego na szary, może to oznaczać, że komputer jest również wyposażony w fizyczny przełącznik łączności bezprzewodowej. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn_Key_BD_v1, a następnie naciśnij klawisz z symbolem Single_Wireless_Key_BD_v1. Jeśli komputer nie ma klucza sieci bezprzewodowej Single_Wireless_Key_BD_v1, oznacza to, że komputer nie jest wyposażony w fizyczny przełącznik łączności bezprzewodowej.
   UWAGA: jeśli nadal nie można wyłączyć trybu samolotowego, zapoznaj się z sekcją Nie mogę wyłączyć trybu samolotowego.

  3. Gdy panel o nazwie Wi-Fi jest nadal szary, dotknij lub kliknij ten panel. Powinien on zmienić kolor z szarego na niebieski i wyglądać jak na rysunku 2.

   Windows_10_Wifi_Should_Look_Like_BD_v2

   Rysunek 2. Przykładowe ustawienia ikony sieci bezprzewodowej


  4. Jeśli ikona sieci nie zmienia się na Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1, zapoznaj się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.

 

UWAGA: jeśli nie zostało to zrobione, należy najpierw wykonać poniższe czynności opisane w karcie Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym.
 1. Uruchom procedurę rozwiązywania problemów z siecią:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.


  2. W polu wyszukiwania wpisz połączenia internetowe.


  3. Dotknij lub kliknij opcję Znajdź i rozwiąż problemy z siecią (panel sterowania).


  4. Dotknij lub kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

   
 2. Wyłącz i włącz ponownie wszystkie urządzenia w sieci i zsynchronizuj je; więcej informacji zawiera zakładka Wyłączanie i ponowne włączanie wszystkich urządzeń w sieci.


 3. Uruchom aplikację Dell SupportAssist Optimize Network:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.


  2. W polu wyszukiwania wpisz supportassist.


  3. Dotknij lub kliknij SupportAssist (aplikacja komputerowa).

   UWAGA: Jeśli aplikacja SupportAssist nie jest wyświetlana na liście aplikacji, konieczne jest jej pobranie na komputer, na którym wystąpił dany problem (jeśli to możliwe), lub na nośnik pamięci masowej USB na innym urządzeniu, które ma połączenie z Internetem. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów. Konieczne może być wprowadzenie kodu serwisowego lub kod usług ekspresowych albo wybranie modelu komputera z listy.

  4. Dotknij strzałki w dół lub ją kliknij.


  5. Dotknij lub kliknij opcję Uruchom w obszarze Optymalizacja sieci.


  6. Po zakończeniu optymalizacji sieci (wskaźnik stanu ma wartość 100%) dotknij karty Historia lub kliknij ją.


  7. Dotknij najnowszej listy funkcji Optymalizuj sieć (ręcznie) lub kliknij ją, aby zapoznać się z wynikami.


 4. Upewnij się, że zainstalowane są najnowsze sterowniki karty bezprzewodowej, system BIOS oraz oprogramowanie wewnętrzne routera:

  UWAGA: Jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową i nie możesz pobrać sterownika ani systemu BIOS, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby pobrać sterownik:
  • Podłącz dane urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego (gdy jest to możliwe).
  • Skorzystaj z innego urządzenia, które jest połączone z siecią bezprzewodową, aby pobrać sterownik i użyj napędu USB, aby przenieść sterownik na dane urządzenie.
  • W przypadku tabletu można skorzystać z kabla USB dołączonego do tabletu i skopiować sterownik na tablet, a następnie na urządzenie, które nie jest połączone z internetem.
   
  • Więcej informacji na temat pobierania i instalowania najnowszej wersji systemu BIOS można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell Czym jest system BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?

   UWAGI:
   • Po aktualizacji systemu z wersji Windows 7 lub 8 (8.1) do Windows 10. Zalecane jest zaktualizowanie systemu BIOS do najnowszej wersji dostępnej dla komputera przed zainstalowaniem sterowników urządzeń łączności bezprzewodowej.
   • Najnowsza wersja systemu BIOS znajduje się w podsekcji BIOS.
  • Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania najnowszych sterowników bezprzewodowych kart sieciowych, zapoznaj się z sekcją Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik bezprzewodowej karty sieciowej firmy Dell.

   UWAGA: Sterowniki karty sieciowej znajdują się w kategorii Sieć.
  • Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne routera do najnowszej dostępnej wersji. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z routerem bezprzewodowym lub uzyskać u producenta urządzenia; łącza podano w tabeli 1.

   UWAGA: aby zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne routera, potrzebny jest komputer podłączony do routera bezprzewodowego (za pomocą kabla sieciowego lub innego komputera połączonego bezprzewodowo).
    
   Producent Nazwa użytkownika Hasło
   Linksys 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   należy pozostawić puste admin
   D-Link 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   admin należy pozostawić puste
   Netgear 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   admin hasło
   2Wire 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   Brak (możliwość zdefiniowania). Brak (możliwość zdefiniowania).
   Belkin 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   None należy pozostawić puste
   Apple 5iC_External_Link_BD_v1

    

    
   Należy użyć narzędzia AirPort  
   SMC

    

    
   Admin smcadmin
    

   Tabela 1: Odnośniki do stron producentów sprzętu bezprzewodowego, domyślne nazwy użytkownika i hasła do routerów


 5. Upewnij się, że bezprzewodowa karta sieciowa działa z pełną przepustowością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zakładką Konfiguracja ustawień bezprzewodowej karty sieciowej w celu zapewnienia jej optymalnego działania.


 6. Uruchom aplikację Dell SupportAssist Troubleshooting:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.


  2. W polu wyszukiwania wpisz supportassist.


  3. Dotknij lub kliknij SupportAssist (aplikacja komputerowa).

   UWAGA: Jeśli aplikacja SupportAssist nie jest wyświetlana na liście aplikacji, konieczne jest jej pobranie na komputer, na którym wystąpił dany problem (jeśli to możliwe), lub na nośnik pamięci masowej USB na innym urządzeniu, które ma połączenie z Internetem. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów. Konieczne może być wprowadzenie kodu serwisowego lub kod usług ekspresowych albo wybranie modelu komputera z listy.

  4. Dotknij karty Sprzęt (lub kliknij ją).


  5. Dotknij opcji Mam problemy z Internetem (lub kliknij ją).


  6. Dotknij żądanej drukarki (lub kliknij ją), aby ją podświetlić.


  7. Dotknij opcji Uruchom teraz (lub kliknij ją) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

   
 7. Zrealizuj procedurę diagnozowania problemów z kartą sieciową, która jest dostępna na witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

  UWAGA:
  • Jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową, to w celu prawidłowego wykonania tej czynności jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze. Zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Instrukcje i dokumentacje produktu firmy Dell, aby uzyskać instrukcję obsługi komputera, która pomoże określić położenie złącza RJ-45 lub portu USB-C w komputerze.
  • Może być konieczne pobranie i zainstalowanie niewielkiego programu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 8. Przeczytaj jeden z następujących artykułów, odpowiedni dla przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze:


 9. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z Internetem, zapoznaj się z następującymi źródłami:

UWAGA: Jeśli poniższe kroki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, to może być on spowodowany uszkodzeniem systemu operacyjnego komputera. Aby dowiedzieć się, jak naprawić uszkodzenie, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Resetowanie lub ponowna instalacja systemu Windows 10.

 

 1. Odłącz zasilanie modemu szerokopasmowego na co najmniej 3 minuty.

  UWAGA: Niektórzy dostawcy usług internetowych (ISP) zapewniają urządzenie łączące funkcje routera i modemu.

 2. Wyłącz wszystkie komputery podłączone do sieci.


 3. Odłącz zasilanie od routera bezprzewodowego.


 4. Sprawdź, czy modem szerokopasmowy jest połączony za pomocą kabla sieciowego z portem sieci Internet lub WAN routera bezprzewodowego.


 5. Upewnij się, że do modemu szerokopasmowego nie są podłączone żadne kable USB ani kable szeregowe.


 6. Podłącz zasilanie do modemu szerokopasmowego. Odczekaj co najmniej 2 minuty na zainicjowanie modemu szerokopasmowego.

  (Jeśli modem nie ustanowi połączenia internetowego, odłącz go. Odczekaj co najmniej 5 minut, a następnie ponownie podłącz modem).


 7. Podłącz zasilanie do routera bezprzewodowego. Odczekaj co najmniej 2 minuty na zainicjowanie routera.


 8. Włącz komputer i spróbuj uzyskać połączenie z Internetem.

  UWAGA: jeśli nadal nie możesz połączyć się z Internetem, sprawdź, czy inne komputery są w stanie się połączyć lub podłącz komputer za pomocą kabla sieciowego bezpośrednio do routera (jeśli to możliwe). Gdy żaden inny komputer lub ten podłączony bezpośrednio do routera nie może połączyć się z Internetem, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP) lub z producentem danego routera.

 9. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 3.

 

Aby ustalić, jaka karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w komputerze, należy wykonać poniższe czynności.

 1. W polu Wyszukaj wpisz zmień ustawienia sieci wi-fi.


 2. Dotknij lub kliknij Zmień ustawienia sieci Wi-Fi (Ustawienia systemowe).


 3. Dotknij lub kliknij opcję Właściwości sprzętu.


 4. Zapoznaj się z listą Manufacture (Produkcja), aby zobaczyć markę karty sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze, a następnie przejdź do sekcji odpowiadającej karcie sieci bezprzewodowej.

  UWAGA: Zapisz nazwę producenta i opis. Opis definiuje, jak karta bezprzewodowa zostanie wyświetlona na liście w Menedżerze urządzeń.

 

Jako producent jest wymieniona firma Intel:

 1. W polu Wyszukaj wpisz menedżer urządzeń.


 2. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania).


 3. W oknie Menedżera urządzeń kliknij lub dotknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.


 4. Dotknij dwukrotnie karty sieci bezprzewodowej z takim samym opisem, jaki podano na stronie zmiany ustawień sieci Wi-Fi, lub kliknij ją dwukrotnie.


 5. Kliknij kartę Zaawansowane.

  UWAGA: w zależności od posiadanej karty sieci bezprzewodowej, nie wszystkie z tych opcji mogą być dostępne.

 6. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Szerokość kanału 802.11n dla pasma 2,4 GHz i wybierz opcję Automatyczna z listy rozwijanej w części Wartość:


 7. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Szerokość kanału 802.11n dla pasma 5,2 GHz i wybierz opcję Automatyczna z listy rozwijanej w części Wartość:


 8. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Tryb 802.11n i wybierz opcję Włączony z listy rozwijanej w części Wartość:


 9. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Brak tolerancji dla kanału Fat i wybierz opcję Wyłączony z listy rozwijanej w części Wartość:


 10. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Agresywność roamingu i wybierz wartość 1. najniższa z listy rozwijanej w części Wartość:

  UWAGA: To ustawienie jest sugerowane dla domowych sieci bezprzewodowych. Jeśli sieć jest siecią biznesową, a Ty przenosisz się z miejsca na miejsce, włącz ustawienie 3. Średnia.

 11. W oknie Właściwości: zaznacz, kliknij lub dotknij opcję Ulepszenie przepływności Intel® lub Wzmacniacz przepływności i wybierz opcję Wyłączone z listy rozwijanej w części Wartość:

  UWAGA: jeśli w sieci bezprzewodowej znajduje się tylko jedno urządzenie lub pobierasz strumieniowo obraz wideo, możesz wyłączyć to ustawienie, ale karta sieciowa z włączoną funkcją nie zezwoli innym komputerom w sieci na równorzędny dostęp do sieci bezprzewodowej.

 12. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Moc przesyłania i wybierz wartość 5. najwyższa z listy rozwijanej w części Wartość:


 13. W polu Właściwości dotknij lub kliknij Tryb bezprzewodowy, wybierz standard sieci bezprzewodowej najlepiej dopasowany do routera.

  UWAGA: jeśli nie masz pewności, który standard sieci bezprzewodowej obsługuje Twój router, wybierz opcję z największą liczbą pozycji (zwykle na dole listy).

 14. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Tryb bezprzewodowy i wybierz najwyższą dostępną liczbę z listy rozwijanej w części Wartość:


 15. Dotknij lub kliknij kartę Zarządzanie zasilaniem.


 16. Upewnij się, że pole wyboru na lewo od opcji Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii nie jest zaznaczone.


 17. Kliknij przycisk OK.


 18. Zapamiętaj miejsce w artykule, ponieważ teraz konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, a wymagane będzie wykonanie kolejnych kroków w rozwiązywaniu problemów.


 19. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.


 20. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 5.


Jako producent jest wymieniona firma Broadcom lub Dell:

 1. W polu Wyszukaj wpisz Menedżer urządzeń.


 2. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania).


 3. W oknie Menedżera urządzeń kliknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.


 4. Dotknij dwukrotnie karty sieci bezprzewodowej z takim samym opisem, jaki podano na stronie zmiany ustawień sieci Wi-Fi, lub kliknij ją dwukrotnie.


 5. Kliknij kartę Zaawansowane.

  UWAGA: w zależności od posiadanej karty sieci bezprzewodowej, nie wszystkie z tych opcji mogą być dostępne.

 6. W oknie Właściwości kliknij, aby podświetlić pozycję Tryb zgodności punktu dostępu, a następnie w menu rozwijanym wybierz pod pozycją Wartość opcję Większa zgodność.


 7. W oknie Właściwości kliknij, aby wybrać pozycję Minimalne zużycie energii, a następnie wybierz opcję Wyłączone w menu rozwijanym pozycji Wartość.


 8. Dotknij lub kliknij kartę Zarządzanie zasilaniem.


 9. Upewnij się, że pole wyboru na lewo od opcji Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii nie jest zaznaczone.


 10. Kliknij przycisk OK.


 11. Zapamiętaj miejsce w artykule, ponieważ teraz konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, a wymagane będzie wykonanie kolejnych kroków w rozwiązywaniu problemów.


 12. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.


 13. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 5.


Jako producent jest wymieniona firma Qualcomm (Atheros):

Opis jest wyświetlany jako Qualcomm lub Dell:

 1. W polu Wyszukaj wpisz Menedżer urządzeń.


 2. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania).


 3. W oknie Menedżera urządzeń kliknij lub dotknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.


 4. Dotknij dwukrotnie karty sieci bezprzewodowej z takim samym opisem, jaki podano na stronie zmiany ustawień sieci Wi-Fi, lub kliknij ją dwukrotnie.


 5. Dotknij lub kliknij kartę Zaawansowane.

  UWAGA: w zależności od posiadanej karty sieci bezprzewodowej, nie wszystkie z tych opcji mogą być dostępne.

 6. W oknie Właściwości dotknij lub kliknij, aby wybrać pozycję Zasady roamingu, wybierz opcję Bardzo niska z menu rozwijanego Wartość.


 7. Dotknij lub kliknij kartę Zarządzanie zasilaniem.


 8. Upewnij się, że pole wyboru na lewo od opcji Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii nie jest zaznaczone.


 9. Kliknij przycisk OK.


 10. Zapamiętaj miejsce w artykule, ponieważ teraz konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, a wymagane będzie wykonanie kolejnych kroków w rozwiązywaniu problemów.


 11. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.


 12. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 5.


Opis jest wyświetlany jako Killer Wireless:

 1. W polu Wyszukaj wpisz Menedżer urządzeń.


 2. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania).


 3. W oknie Menedżera urządzeń kliknij lub dotknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.


 4. Dotknij dwukrotnie karty sieci bezprzewodowej z takim samym opisem, jaki podano na stronie zmiany ustawień sieci Wi-Fi, lub kliknij ją dwukrotnie.


 5. Dotknij lub kliknij kartę Zaawansowane.

  UWAGA: w zależności od posiadanej karty sieci bezprzewodowej, nie wszystkie z tych opcji mogą być dostępne.

 6. W oknie Właściwości: zaznacz, dotknij lub kliknij, aby wybrać pozycję Pasmo preferowane:

  Wybierz jedną z opcji:

  • Bez preferencji z menu rozwijanego Wartość, jeśli nie wiesz, jakie częstotliwości (pasma) obsługuje router.
  • Preferuj pasmo 2,4 GHz z menu rozwijanego Wartość, jeśli router obsługuje tylko częstotliwość 2,4 GHz.
  • Preferuj pasmo 5 GHz z menu rozwijanego Wartość, jeśli router obsługuje częstotliwość 5 GHz.

 7. W oknie Właściwości: kliknij lub dotknij opcję Agresywność roamingu i wybierz wartość 1. najniższa z listy rozwijanej w części Wartość:

  UWAGA: To ustawienie jest sugerowane dla domowych sieci bezprzewodowych. Jeśli sieć jest siecią biznesową, a Ty przenosisz się z miejsca na miejsce, włącz ustawienie 3. Średnia.

 8. W polu Właściwości dotknij lub kliknij Tryb bezprzewodowy, wybierz standardy sieci bezprzewodowej najlepiej dopasowane do routera.

  UWAGA: jeśli nie masz pewności, który standard sieci bezprzewodowej obsługuje Twój router, wybierz opcję z największą liczbą pozycji (zwykle na dole listy).

 9. Dotknij lub kliknij kartę Zarządzanie zasilaniem.


 10. Upewnij się, że pole wyboru na lewo od opcji Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii nie jest zaznaczone.


 11. Kliknij przycisk OK.


 12. Zapamiętaj miejsce w artykule, ponieważ teraz konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, a wymagane będzie wykonanie kolejnych kroków w rozwiązywaniu problemów.


 13. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.


 14. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 5.


Jako producent jest wymieniona firma Realtek:

 1. W polu Wyszukaj wpisz Menedżer urządzeń.


 2. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania).


 3. W oknie Menedżera urządzeń kliknij strzałkę znajdującą się obok opcji Karty sieciowe.


 4. Dotknij dwukrotnie karty sieci bezprzewodowej z takim samym opisem, jaki podano na stronie zmiany ustawień sieci Wi-Fi, lub kliknij ją dwukrotnie.


 5. Kliknij kartę Zaawansowane.

  UWAGA: w zależności od posiadanej karty sieci bezprzewodowej, nie wszystkie z tych opcji mogą być dostępne.

 6. W oknie Właściwości kliknij, aby podświetlić pozycję Tryb zgodności punktu dostępu, a następnie w menu rozwijanym wybierz pod pozycją Wartość opcję Większa zgodność.


 7. W oknie Właściwości kliknij, aby wybrać pozycję Minimalne zużycie energii, a następnie wybierz opcję Wyłączone w menu rozwijanym pozycji Wartość.


 8. Dotknij lub kliknij kartę Zarządzanie zasilaniem.


 9. Upewnij się, że pole wyboru na lewo od opcji Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii nie jest zaznaczone.


 10. Kliknij przycisk OK.


 11. Zapamiętaj miejsce w artykule, ponieważ teraz konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, a wymagane będzie wykonanie kolejnych kroków w rozwiązywaniu problemów.


 12. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.


 13. Jeśli komputer nadal nie może połączyć się z Internetem, zapoznaj się z zakładką Rozwiązywanie braku dostępu do Internetu, a następnie przejdź do Kroku 5.

UWAGA: jeśli jeszcze tego nie zrobiono, wykonaj kroki 1 i 2, w przeciwnym razie przejdź do kroku 3.
 1. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony 31iC_Windows_10_airplane_mode_BD_v1 lub kliknij ją.
 2. Dotknij lub kliknij kafelek z etykietą Tryb samolotowy. Kafelek powinien zmienić kolor z niebieskiego na szary.
  UWAGA: jeśli panel nie zmieni koloru z niebieskiego na szary, może to oznaczać, że komputer jest również wyposażony w fizyczny przełącznik łączności bezprzewodowej. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn_Key_BD_v1, a następnie naciśnij klawisz z symbolem Single_Wireless_Key_BD_v1. Jeśli komputer nie ma klucza sieci bezprzewodowej Single_Wireless_Key_BD_v1, oznacza to, że komputer nie jest wyposażony w fizyczny przełącznik łączności bezprzewodowej.

 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz r.
 4. W oknie dialogowym Uruchom wpisz devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  UWAGA: Może zostać wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika; jeśli tak się stanie, naciśnij lub kliknij przycisk Tak.

 5. Dotknij lub kliknij strzałkę na lewo od opcji Urządzenia interfejsu HID.


 6. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem kolekcję przełącznika trybu samolotowego, a następnie wybierz opcję Wyłącz.


 7. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem kolekcję przełącznika trybu samolotowego, a następnie wybierz opcję Włącz.


 8. Dotknij lub kliknij strzałkę na lewo od opcji Urządzenia sieciowe.


 9. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem bezprzewodową kartę sieciową (opis powinien zawierać słowo „bezprzewodowa”), a następnie wybierz pozycję Właściwości.


 10. Dotknij lub kliknij kartę Zarządzanie energią i usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii.


 11. Naciśnij lub kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.


 12. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy można wyłączyć tryb samolotowy.

  UWAGI:
  • Wyłączanie trybu samolotowego nie powoduje automatycznie włączenia sieci Wi-Fi . Gdy panel o nazwie Wi-Fi jest nadal szary, dotknij lub kliknij ten panel. Powinien on zmienić kolor z szarego na niebieski i wyglądać jak na rysunku 1.
  • Jeśli nadal nie można wyłączyć trybu samolotowego po ponownym uruchomieniu komputera, przejdź do punktu 13.

   33iC_Windows_10_Wifi_Should_Look_Like_BD_v2

   Rysunek 1. Przykładowe ustawienia ikony sieci bezprzewodowej


 13. Uruchamianie procedury rozwiązywania problemów z siecią

  1. W polu wyszukiwania wpisz rozwiązywanie problemów


  2. Dotknij lub kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów (panel sterowania).


  3. Dotknij lub kliknij pozycję Sieć i Internet.


  4. Dotknij lub kliknij pozycję Karta sieciowa.


  5. Dotknij lub kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.


 14. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?.


 15. Upewnij się, że są zainstalowane najnowsze sterowniki karty bezprzewodowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik bezprzewodowej karty sieciowej firmy Dell.

  UWAGA: jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową i nie możesz pobrać sterownika ani systemu BIOS, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby pobrać sterownik:
  • Podłącz dane urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego (gdy jest to możliwe).
  • Skorzystaj z innego urządzenia, które jest połączone z siecią bezprzewodową, aby pobrać sterownik i użyj napędu USB, aby przenieść sterownik na dane urządzenie.
  • Jeśli żadna z tych opcji nie jest dostępna, należy wykonać następujące czynności (procedura ta może poskutkować usunięciem profilu sieci bezprzewodowej; w takim przypadku konieczne jest odtworzenie profilu sieci bezprzewodowej w celu ponownego połączenia komputera z siecią bezprzewodową). Więcej informacji można znaleźć w sekcji Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową:
   1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (42iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz r.


   2. W oknie Uruchom wpisz devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter. (Może zostać wyświetlone okno Konto użytkownika. Jeśli tak się stanie, naciśnij lub kliknij opcję TAK).


   3. Dotknij lub kliknij strzałkę na lewo od opcji Urządzenia sieciowe.


   4. Dotknij i przytrzymaj nazwę lub kliknij prawym przyciskiem myszy bezprzewodową kartę sieciową (opis powinien zawierać słowo „bezprzewodowa”), a następnie wybierz opcję Odinstaluj (nie zaznaczaj pola opcji Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia).


   5. Dotknij lub kliknij OK.


   6. Zapisz wszystkie dane, zamknij wszystkie otwarte programy i uruchom komputer ponownie (podczas procedury rozruchu sterownik bezprzewodowej karty sieciowej zostanie automatycznie zainstalowany).

UWAGA: Jeśli poniższe kroki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, to może być on spowodowany uszkodzeniem systemu operacyjnego komputera. Aby dowiedzieć się, jak naprawić uszkodzenie, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Resetowanie lub ponowna instalacja systemu Windows 10.

 

 

Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) to nazwa rozgłaszana przez dany router bezprzewodowy (na podobnej zasadzie jak w przypadku stacji radiowej), która umożliwia odróżnienie go od innych routerów.

Fabrycznie nadana nazwa SSID routera bezprzewodowego musi być zmieniona przez użytkownika podczas wstępnej konfiguracji przy użyciu płyty CD dołączonej do urządzenia; nazwa musi zawierać od 1 do 32 znaków. Uwzględnia małe i wielkie litery, co oznacza, że korzystając z nazwy SSID, należy ją wpisać na każdym komputerze w identyczny sposób, w jaki została wpisana w routerze.

Nazwa nie może zawierać adresu, nazwiska lub czegokolwiek, co umożliwiłoby identyfikację użytkownika.

 

Klucz zabezpieczeń Wi-Fi (sieć) jest podobny do klucza do drzwi. Chroni Cię przed nieznanymi osobami w Twojej sieci bezprzewodowej.

Poniżej przedstawiono listę trzech rodzajów zabezpieczeń sieci bezprzewodowej dla użytkowników domowych i małych firm, wraz z ich zaletami w porównaniu z innymi.

Zaleca się, aby konfiguracja sieci bezprzewodowej miała najwyższy poziom bezpieczeństwa, wspólny dla urządzeń bezprzewodowych.

 • Wired Equivalent Privacy (WEP)

  Niski poziom ochrony

  Standard zabezpieczeń WEP jest jednym z pierwszych, które zaczęto stosować. Każdy bezprzewodowy router do użytku domowego obsługuje standard WEP (również najnowsze modele), co umożliwia współpracę z każdą bezprzewodową kartą sieciową. Choć zabezpieczenie WEP jest lepsze niż brak zabezpieczeń, klucz szyfrowania danych w tym standardzie można załamać w ciągu zaledwie kilku minut.

 • Dostęp chroniony do sieci bezprzewodowej Wi-Fi (WPA)

  Średni poziom ochrony

  Standard WPA został opracowany w celu wyeliminowania niedoskonałości zabezpieczeń standardu WEP. Wykorzystuje ono kilka mechanizmów zapobiegających załamaniu klucza sieciowego, korzysta jednak z tej samej metody szyfrowania, co standard WEP.

 • Dostęp chroniony do sieci bezprzewodowej Wi-Fi 2 (WPA2)

  Najwyższy poziom ochrony

  Standard zabezpieczeń WPA2 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownikom prywatnym i małym firmom. Opiera się na mechanizmach zabezpieczeń WPA, ale wykorzystuje bardziej bezpieczną metodę szyfrowania.

 

WPA i WPA2

Standardy WPA i WPA2 wykorzystują kody złożone z cyfr i liter (a-z, A-Z, 0-9) o długości od 8 do 63 znaków. Klucz może się składać z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (~!@#$%^&*()_+:;'"<>).

Zaleca się korzystanie ze wszystkich trzech rodzajów znaków w kolejności losowej. Zapewnia to wysoki poziom zabezpieczeń i utrudnia złamanie klucza.

WEP

Szyfrowanie WEP wykorzystuje dwie długości kluczy (64 i 128 bitów) oraz dwa typy kodów (ASCII i szesnastkowy). Tworzony przez użytkownika klucz zawiera dodatkowy 24-bitowy nagłówek, więc w rzeczywistości długość klucza wynosi tylko 40 lub 104 bity. To dlatego 64-bitowy klucz WEP jest też znany jako klucz 40-bitowy. Kod ASCII wykorzystuje cyfry i litery, których używamy na co dzień (litery: a-z, A-Z, cyfry: 0-9). Kod szesnastkowy jest również nazywany kodem maszynowym. Gdy komputer wykonuje program, otrzymuje polecenia w postaci liczb szesnastkowych. Kod szesnastkowy wykorzystuje cyfry (od 0 do 9) i litery (od a do f).

(Tabela 1) przedstawia liczbę i typ znaków potrzebnych do utworzenia klucza WEP.

Długość klucza ASCII Szesnastkowy
wersja 64-bitowa 5 znaków z uwzględnieniem wielkości liter
(a–z, A–Z, 0–9)
10 znaków (0-9, a-f)
128 bitów 13 znaków z uwzględnieniem wielkości liter
(a–z, A–Z, 0–9)
26 znaków (0-9, a-f)
 

Tabela 1: Tworzenie klucza WEP

(w Internecie dostępne są darmowe generatory kluczy WEP i WPA).

UWAGA: Po utworzeniu klucza zabezpieczeń należy go zapisać i umieścić w bezpiecznym miejscu.

 

Najprostszym sposobem sprawdzenia nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawienie obok siebie routera bezprzewodowego i komputera w odległości ok. 1–3 m.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

UWAGA: posiadacze komputerów połączonych z routerem bezprzewodowym przy użyciu kabla sieciowego mogą uzyskać nazwę sieci bezpośrednio z tego routera. W tym celu należy wykonać instrukcje dostępne w karcie Uzyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego.
 • W przypadku notebooka:

  1. Umieść komputer w odległości 1–3 metrów od routera bezprzewodowego.

   UWAGA: upewnij się, że antena sieci bezprzewodowej jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Jak włączyć i wyłączyć łączność bezprzewodową w notebooku Dell (Wi-Fi, Bluetooth i mobilne połączenie szerokopasmowe).

  2. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony sieci (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 lub 40I_Win_10_Connected_Wired_Icon_BD_v1) albo kliknij ją (Rysunek 1).

   UWAGA: obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.

   20iC_Hidden_Icons_BD_V1

   Rysunek 1. Lokalizacja ukrytej ikony


  3. Znajdź sieć, której siła sygnału ma najwięcej białych słupków (konieczne może być przewinięcie listy w górę lub w dół), a następnie zapisz jej nazwę dokładnie tak, jak widnieje na ekranie.

   UWAGA: jeśli istnieje więcej niż jedna pozycja z taką samą liczbą białych słupków lub pozycja oznaczona jest jako „Sieć ukryta lub Inna sieć”, zapoznaj się z kartą Uzyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego. Zawiera ona instrukcje dotyczące uzyskiwania nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego.

 
 • Dla komputera stacjonarnego:

  1. Może zajść konieczność przeniesienia routera bezprzewodowego w pobliże (1–3 metrów) tego komputera (nie ma potrzeby przenoszenia ani wyłączania modemu szerokopasmowego, bo przy tych czynnościach dostęp internetowy jest niepotrzebny, ale inne komputery, które są połączone z tym routerem bezprzewodowym, nie mogą w czasie ich trwania korzystać z Internetu). Po przeniesieniu routera bezprzewodowego sprawdź, czy jest on włączony.

   UWAGA: upewnij się, że antena sieci bezprzewodowej jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Jak włączyć i wyłączyć łączność bezprzewodową w notebooku Dell (Wi-Fi, Bluetooth i mobilne połączenie szerokopasmowe).

  2. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony sieci (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 lub 40I_Win_10_Connected_Wired_Icon_BD_v1) albo kliknij ją (Rysunek 1).

   UWAGA: obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.

   20iC_Hidden_Icons_BD_V1

   Rysunek 1. Lokalizacja ukrytej ikony


  3. Znajdź sieć, której siła sygnału ma najwięcej białych słupków (konieczne może być przewinięcie listy w górę lub w dół), a następnie zapisz jej nazwę dokładnie tak, jak widnieje na ekranie.

   UWAGA: jeśli istnieje więcej niż jedna pozycja z taką samą liczbą białych słupków lub pozycja oznaczona jest jako „Sieć ukryta lub Inna sieć”, zapoznaj się z kartą Uzyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego. Zawiera ona instrukcje dotyczące uzyskiwania nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego.

  4. Po znalezieniu nazwy sieci bezprzewodowej trzeba przenieść router bezprzewodowy z powrotem w jego pierwotne położenie i ponownie podłączyć go do modemu szerokopasmowego.

 

UWAGA: routery bezprzewodowe 2Wire dostarczane przez firmę AT&T posiadają umieszczony na spodzie obudowy 10-cyfrowy klucz WEP podany w nawiasach (np. [ xxxxxxxxxx ]).
 • Zanotuj 10-cyfrowy klucz dokładnie tak, jak jest widoczny.

W celu prawidłowego wykonania tej czynności jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze.

UWAGA: więcej informacji na temat umiejscowienia portu sieci LAN w danym komputerze znajduje się w Elektronicznym podręczniku użytkownika. Kliknij markę i model komputera oraz preferowany język. Kliknij opcję PDF obok pozycji Setup Guide (Instrukcja instalacji) i poszukaj sekcji poświęconej podłączaniu kabla sieciowego (Connecting the Network Cable).
 1. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij i przytrzymaj ikonę (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 lub 40I_Win_10_Connected_Wired_Icon_BD_v1) lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy (Rysunek 1).

  UWAGA: obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Rysunek 1. Lokalizacja ukrytej ikony  
 2. Dotknij lub kliknij opcję Otwórz Centrum sieci i udostępniania.


 3. Dotknij lub kliknij opcję Ethernet.


 4. Kliknij przycisk Szczegóły.


 5. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji IPv4 Brama domyślna.


 6. Otwórz przeglądarkę internetową.


 7. W pasku adresu przeglądarki wpisz https://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada adresowi IP bramy domyślnej IPv4 (pomiń nawiasy).


 8. Zaloguj się do routera. Tabela 3 prezentuje nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.

Producenci routerów bezprzewodowych najczęściej umieszczają nazwę sieci bezprzewodowej lub SSID na stronie o nazwie Wireless (Łączność bezprzewodowa). Sposób dotarcia do tej strony może być różny (sprawdź w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem — łącza podano w Tabeli 3).

Nie zapomnij bardzo dokładnie zanotować nazwy sieci bezprzewodowej.

Jeśli domyślna nazwa użytkownika i hasło nie działają, oznacza to, że albo ktoś zmienił ustawienia domyślne, albo dany model routera wymaga podania unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Spytaj osoby, które mogły konfigurować router bezprzewodowy, o hasło i nazwę użytkownika. Sprawdź także w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 3).

UWAGI: Jeśli wszystkie próby zalogowania się do routera bezprzewodowego zawiodą, będzie konieczne przywrócenie ustawień domyślnych tego urządzenia (takich, jakie były bezpośrednio po rozpakowaniu routera). Aby dowiedzieć się, jak zresetować router bezprzewodowy, zapoznaj się z jego dokumentacją lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 3).

Zanim zresetujesz router bezprzewodowy, pamiętaj:
 • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem łącza DSL (telefonicznego):
  • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP) i poproś o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwalają łączyć się z Internetem. Należy wprowadzić te dane z powrotem do routera bezprzewodowego.
  • Do momentu ponownego wprowadzenia danych uzyskanych od ISP żaden inny komputer podłączony do Twojej sieci nie może korzystać z Internetu.
  • Aby przywrócić dostęp do Internetu, po dokonaniu tej czynności należy ponownie skonfigurować router i komputery korzystające z sieci bezprzewodowej (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 3).
 • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem TV kablowej:
  • Komputery korzystające z sieci bezprzewodowej i podłączone do Twojego routera nie mogą korzystać z Internetu, dopóki nie zmienisz konfiguracji routera oraz tych komputerów (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 3).
Producent Nazwa użytkownika Hasło
Linksys 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

należy pozostawić puste
admin
D-Link 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

admin
należy pozostawić puste
Netgear 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

admin
hasło
2Wire 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Brak (możliwość zdefiniowania).
Brak (możliwość zdefiniowania).
Belkin 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

None
należy pozostawić puste
Apple 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Należy użyć narzędzia AirPort
 
SMC

 

 

Admin
smcadmin
 

Tabela 3: Nazwy użytkownika i hasła w najczęściej spotykanych routerach bezprzewodowych

 

W celu prawidłowego wykonania tej czynności jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze.

 1. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij i przytrzymaj ikonę (18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 lub 40I_Win_10_Connected_Wired_Icon_BD_v1) lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy (Rysunek 1).

  UWAGA: obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Rysunek 1. Lokalizacja ukrytej ikony


 2. Dotknij lub kliknij opcję Otwórz Centrum sieci i udostępniania.


 3. Dotknij lub kliknij opcję Ethernet.


 4. Kliknij przycisk Szczegóły.


 5. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji IPv4 Brama domyślna.


 6. Otwórz przeglądarkę internetową.


 7. W pasku adresu przeglądarki wpisz https://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada adresowi IP bramy domyślnej IPv4 (pomiń nawiasy).


 8. Zaloguj się do routera. Tabela 4 prezentuje nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.

Producenci routerów bezprzewodowych najczęściej umieszczają nazwę sieci bezprzewodowej lub SSID na stronie o nazwie Wireless (Łączność bezprzewodowa). Sposób dotarcia do tej strony może być różny (sprawdź w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem — łącza podano w Tabeli 4).

Nie zapomnij bardzo dokładnie zanotować nazwy sieci bezprzewodowej.

Jeśli domyślna nazwa użytkownika i hasło nie działają, oznacza to, że albo ktoś zmienił ustawienia domyślne, albo dany model routera wymaga podania unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Spytaj osoby, które mogły konfigurować router bezprzewodowy, o hasło i nazwę użytkownika. Sprawdź także w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 4).

UWAGI: Jeśli wszystkie próby zalogowania się do routera bezprzewodowego zawiodą, będzie konieczne przywrócenie ustawień domyślnych tego urządzenia (takich, jakie były bezpośrednio po rozpakowaniu routera). Aby dowiedzieć się, jak zresetować router bezprzewodowy, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 4).

Przed zresetowaniem routera bezprzewodowego zapamiętaj:

 • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem łącza DSL (telefonicznego):
  • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP) i poproś o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwalają łączyć się z Internetem. Należy wprowadzić te dane z powrotem do routera bezprzewodowego.
  • Do momentu ponownego wprowadzenia danych uzyskanych od ISP żaden inny komputer podłączony do Twojej sieci nie może korzystać z Internetu.
  • Aby przywrócić dostęp do Internetu, po dokonaniu tej czynności należy ponownie skonfigurować router i komputery korzystające z sieci bezprzewodowej (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 4).
 • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem TV kablowej:
  • Komputery korzystające z sieci bezprzewodowej i podłączone do Twojego routera nie będą mogły korzystać z Internetu, dopóki nie zmienisz konfiguracji routera oraz tych komputerów (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 4).
Producent Nazwa użytkownika Hasło
Linksys 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

należy pozostawić puste
admin
D-Link 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

admin
należy pozostawić puste
Netgear 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

admin
hasło
2Wire 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Brak (możliwość zdefiniowania).
Brak (możliwość zdefiniowania).
Belkin 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

None
należy pozostawić puste
Apple 5iC_External_Link_BD_v1

 

 

Należy użyć narzędzia AirPort
 
SMC 

 

 

Admin
smcadmin
 

Tabela 4: Nazwy użytkownika i hasła w najczęściej spotykanych routerach bezprzewodowych

 

 

Grupa domowa została usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803). Więcej informacji i alternatywne metody udostępniania plików i drukarek można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Microsoft Grupa domowa usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803). 5iC_External_Link_BD_v1

Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Microsoft Zmiany w udostępnianiu plików w sieci w systemie Windows 10. 5iC_External_Link_BD_v1

 

 1. W polu Wyszukaj wpisz „rozwiązywanie problemów


 2. Dotknij lub kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów (Ustawienia systemowe).


 3. Przewiń stronę w dół aż do wyświetlenia pozycji Udostępnianie folderów w obszarze Znajdź i rozwiąż inne problemy.


 4. Dotknij lub kliknij pozycję Udostępnij foldery.


 5. Dotknij lub kliknij pozycję Uruchom rozwiązywanie problemów i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 

OneDrive to darmowa pamięć internetowa dostępna wraz z kontem Microsoft. Możesz w niej zapisywać pliki, a dostęp do nich masz z dowolnego komputera osobistego, tabletu lub telefonu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Microsoft Usługa OneDrive na komputerze5iC_External_Link_BD_v1

 

Pracując w miejscu publicznym (kawiarnia, biblioteka, lotnisko, hotel itp.), należy ustawić lokalizację sieciową na Publiczną. Pozwoli to chronić sieć przed intruzami. Z drugiej strony w celu przeglądania innych komputerów i drukarek w sieci lokalnej lokalizację sieciową należy ustawić jako Prywatną. Wykonaj następujące czynności, aby zmienić lokalizację sieciową.

 1. Przed przystąpieniem do procedury upewnij się, że jest dostępne połączenie bezprzewodowe.

 2. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony 18I_Win_10_Available_Connected_Wireless_Icon_BD_v1 lub kliknij ją (Rysunek 1).

  UWAGA: obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.

  20iC_Hidden_Icons_BD_V1

  Rysunek 1. Lokalizacja ukrytej ikony

 3. Znajdź pozycję listy sieci bezprzewodowych, którą oznaczono jako połączoną.

 4. Dotknij lub kliknij Właściwości.

 5. Dotknij opcji Publiczna lub Prywatna lub kliknij ją.

 6. Zamknij okno.

Aby uzyskać najnowsze sterowniki, przejdź do strony Sterowniki i pliki do pobrania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania dotyczące sterowników i plików do pobrania (sekcja Jak pobrać i zainstalować sterownik urządzenia?), który zawiera informacje na temat pobierania sterowników karty sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze.

UWAGI:
 • Jeśli dane urządzenie nie ma łączności z siecią bezprzewodową i nie możesz pobrać sterownika, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby pobrać sterownik:
  • Podłącz dane urządzenie do routera za pomocą kabla sieciowego (gdy jest to możliwe).
  • Skorzystaj z innego urządzenia, które jest połączone z siecią bezprzewodową, aby pobrać sterownik i użyj napędu USB, aby przenieść sterownik na dane urządzenie.
  • W przypadku tabletu można skorzystać z kabla USB dołączonego do tabletu i skopiować sterownik na tablet, a następnie na urządzenie, które nie jest połączone z internetem.
 • Sterowniki karty sieciowej znajdują się w kategorii Sieć.
 • Zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania dotyczące sterowników i plików do pobrania (sekcja Jak mogę ustalić urządzenia sprzętowe zainstalowane w moim komputerze Dell?), aby uzyskać pomoc w ustaleniu modelu zainstalowanej bezprzewodowej karty sieciowej .
 • Po aktualizacji sterownika karty sieci bezprzewodowej może być konieczne ponowne połączenie z siecią bezprzewodową. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową, należy zapoznać się z sekcją Chcę połączyć mój komputer lub tablet z istniejącą siecią bezprzewodową.

130Networking 131WiFi Nasza strona pomocy technicznej poświęcona sieci i łączności bezprzewodowej zawiera dodatkowe informacje i zasoby.

Powrót do góry

Microsoft Windows 11

Aby uzyskać wskazówki i informacje na temat wstępnej konfiguracji, rozwiązywania problemów oraz ogólne, zapoznaj się ze stroną pomocy technicznej systemu Windows 11. Artykuły, filmy i łącza do ważnych stron pomocy technicznej firmy Microsoft zapewniają dostęp do wszystkich zasobów potrzebnych do przeprowadzenia przez wszystkie pytania lub problemy z systemem Windows 11.

Additional Information

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product
Desktops & All-in-Ones, Laptops, Wireless Networking, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488 , Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3268, Inspiron 3655, Inspiron 3656, Inspiron 3668, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050 Tower, OptiPlex 3050 Micro, OptiPlex 3050 Small Form Factor, OptiPlex 3060 Tower, OptiPlex 3060 Micro, OptiPlex 3060 Small Form Factor, OptiPlex 5050 Tower, OptiPlex 5050 Micro, OptiPlex 5050 Small Form Factor, OptiPlex 5060 Tower, OptiPlex 5060 Micro, OptiPlex 5060 Small Form Factor, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050 Tower, OptiPlex 7050 Micro, OptiPlex 7050 Small Form Factor, OptiPlex 7060 Tower, OptiPlex 7060 Micro, OptiPlex 7060 Small Form Factor, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920 ...
Last Published Date

14 Nov 2023

Version

30

Article Type

Solution