Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Användnings- och felsökningsmanual för Dell Inspiron 7706 2-i-1

Summary: Lär dig att använda den bärbara datorn Inspiron 7706 2-i-1, samt att felsöka problem som är relaterade till drivrutiner, Windows, LCD, inmatningsenheter, nätverk, webbkameran och annat på enheten. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions


Läs avsnittet som kan utökas nedan om du behöver hjälp med något av följande problem: fasta och trådlösa nätverk, Windows, mus, pekplatta, tangentbord, LCD-skärm, webbkamera och hämtning av drivrutiner.


Specifikationer finns på onlinehandbokssidan för den bärbara datorn Inspiron 7706 2-i-1. Tryck eller klicka på Se PDF under Konfiguration och specifikationer för Inspiron 7706 2-i-1 bärbar dator (se avsnittet Specifikationer för Inspiron 7706 2-i-1 bärbar dator ).


Information om portplatser finns på onlinehandbokssidan för den bärbara datorn Inspiron 7706 2-i-1. Tryck eller klicka på Se PDF under Konfiguration och specifikationer för Inspiron 7706 2-i-1 bärbar dator (se avsnittet Vyer för Inspiron 7706 2-i-1 bärbar dator ).


Om du vill visa eller ladda ner servicehandboken går du till onlinehandbokssidan för den bärbara datorn Inspiron 7706 2-i-1. Tryck eller klicka på View PDF till höger om Inspiron 7706 2-i-1 Notebook Service Manual.


Gå till sidan Var hittar jag Service Tag-numret? om du vill hitta service tag-numret och Express Service-koden.

Information om hantering och felsökning av fasta och trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst.
 


Mer information om hur du aktiverar eller avaktiverar den trådlösa antennen på en Dell-dator finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Aktivera respektive inaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator.

 

 • Om du använder SupportAssist-programmet får du automatiska uppdateringar för datorn och det identifierar problem som det löser åt dig. Låt oss ta hand om den ansträngande delen av underhållet för din dator eller surfplatta från Dell. Mer information om SupportAssist finns på sidan SupportAssist för datorer och surfplattor (på engelska).
   
 • Kör maskinvarudiagnostik online för att se till att maskinvaran fungerar som den ska. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Dells diagnostikverktyg för att diagnostisera och åtgärda maskinvaruproblem med din dator, surfplatta eller servrar från Dell. I artikeln förklaras det hur du får åtkomst till maskinvarudiagnostiken och andra sorters tester som är tillgängliga för datorer och surfplattor från Dell.  
  Obs! Diagnostiken fixar antingen problemet automatiskt eller vägleder dig genom de åtgärder du behöver vidta för att lösa problemet. När diagnostiken identifierar en felaktig del, så startar vi, beroende på vilket fel det är, omedelbart processen för att tillhandahålla en kostnadsfri ersättningsdel inom garantin.
   
 • Om datorn inte kan ansluta till internet kan du köra datorns inbyggda diagnostik (ePSA). Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Resolve Hardware Issues With Built-in and Online Diagnostics (ePSA or PSA Error Codes) (åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av inbyggd- och onlinediagnostik (ePSA- eller PSA-felkoder)).

Det här avsnittet handlar om det Microsoft Windows-operativsystem som är installerat på datorn. Välj flikarna nedan för att få mer information.


Hjälp med att använda Microsoft Windows finns i Dells supportcenter för Windows. Välj det operativsystem du behöver hjälp med.


Utför följande steg om datorn slutar svara eller om du felsöker problem med långsamma prestanda:

 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flashenheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar som den ska. Om datorn inte startar korrekt ska du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotypen).
 4. När datorn startar korrekt hämtar du SupportAssist och installerar det. Information om hur du hämtar och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist för datorer och surfplattor.
 5. Utför underhåll på datorn. Mer information finns Dells kunskapsdatabas i artikeln om optimering och underhåll av Microsoft Windows och i Felsöka problem med långsam dator.
 6. Börja ansluta externa tillbehör ett i taget och testa för att se om datorn fortsätter svara.


Med den här länken kommer du till Dells kunskapsbank, artikeln Microsoft Windows Locks Up or an Error Occurs (Microsoft Windows hänger sig eller ett fel inträffar).

 


Information om tillgängliga drivrutiner finns på drivrutinssidan för den bärbara datorn Inspiron 7706 2-i-1.

Den här artikeln innehåller information om hur du laddar ner drivrutiner för Dell-datorer: Ladda ner och installera Dells drivrutiner.

Det här avsnittet handlar om maskinvaran som är installerad på datorn. Välj flikarna nedan för mer information.


Läs följande artiklar i Dells kunskapsdatabas för att få information om hur du använder musen, tangentbordet eller pekskärmen eller felsöker problem med dem.

Obs!
 • Vissa knappar på tangentbordet har två symboler. Knapparna kan användas för att utföra sekundära funktioner. Om du vill utföra den sekundära funktionen håller du ned Fn och trycker på den önskade tangenten. Håll tangenten Fn nedtryckt. Tryck sedan på tangenten Esc för att växla mellan två lägen för den primära funktionen för funktionstangenterna (F1–F12). (Multimedietangentläge och funktionstangentläge.)
 • När datorn är påslagen fungerar batterilampan även som en indikator för hårddiskaktivitet. Tryck på och håll ner tangenten Fn och tryck sedan på h-tangenten för att växla mellan batteriet och hårddiskens aktivitetsindikatorfunktion.


Mer information om hur du stänger av eller slår på pekskärmen finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Avaktivera eller aktivera styrplattan på en bärbar Dell-dator (på engelska).


Läs följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Felsöka pekskärmsproblem i Microsoft Windows för information om hur du löser problem med pekskärmen.


När du upplever en situation där datorn inte startar alls. Eller slås på. (Lamporna tänds och fläktarna roterar.) Om ingen bild visas på datorn tittar du på LED-lampan för batteriet (på datorns vänstra sida, bild 1) och ser om den blinkar i ett gult och vitt mönster. Du kan avgöra vilka fel som visas i tabell 1.
HOW17575_en_US__4I_7706_2-in-1_Batt_LED
Bild 1: Plats för LED-lampa för batteriladdning och batteristatus

Obs!

Det blinkande mönstret består av två uppsättningar med nummer som motsvarar en grupp med gula blinkningar och sedan en grupp med vita blinkningar.

Första gruppen: Lampan blinkar gult en till nio gånger följt av en kort paus med lampan släckt i 1,5 sekunder.

Andra gruppen: LED-lampan blinkar vitt en till nio gånger. följt av en längre paus innan nästa cykel startar igen med LED-lampan släckt i tre sekunder.

Till exempel: När inget minne kunde identifieras (2,3). Batterilampan blinkar gult två gånger följt av en paus och blinkar sedan vitt tre gånger. Batterilampan pausar i 3 sekunder innan nästa cykel upprepas igen. Varje lampblinkning tar 0,5 sekunder.

Det går inte att stänga av datorn när diagnostiska felkoder visas.

Diagnostiska felkoder ersätter alltid all annan användning av lampor. Till exempel så visas inte batterikoder för svagt batteri eller batterifel på bärbara datorer när diagnostiska felkoder visas.

Blinkande mönster

Komponent Beskrivning
Gult Vit
2
1
Processor Kör Intels CPU-diagnostikverktyg.
Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?). Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
2
2
Moderkort: BIOS ROM Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?). Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
2
3
Inget minne identifierades Bekräfta att minnesmodulerna är korrekt installerade. Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
2
4
Minnesfel Återställ minnesmodulen. Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
2
5
Ogiltigt minne Återställ minnesmodulen. Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
2
6
Moderkort: Kretsuppsättning Fel på moderkortet (inkluderar BIOS-korruption eller ROM-fel)
Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?). Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
2
7
LCD Fel på moderkortet (inkluderar BIOS-korruption eller ROM-fel)
Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?). Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
3
1
RTC-elfel Återställ CMOS-batterianslutningen. Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
3
2
PCI eller video Fel på moderkortet (inkluderar BIOS-korruption eller ROM-fel)
Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?). Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
3
3
BIOS-återställning hittades inte Fel på moderkortet (inkluderar BIOS-korruption eller ROM-fel)
Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?). Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
3
4
BIOS-återställning hittades, men den är ogiltig Fel på moderkortet (inkluderar BIOS-korruption eller ROM-fel)
Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?). Om problemet kvarstår kontaktar du Dells support.
Tabell 1: Upprepande LED-batterikoder

Kontakta teknisk support om du behöver ytterligare hjälp med datorn.

När LED-lampan för batteriet inte blinkar med ett gult och vitt mönster gör du följande:
 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Ta bort nätadaptern från datorn och koppla ifrån nätadaptern från eluttaget.
 4. Se till att anslutningarna på strömkabeln och nätadaptern sitter ihop.
 5. Sätt i nätadaptern i datorn och ett fungerade eluttag (inte på ett överspänningsskydd eller en strömlist).
 6. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar som den ska. Om datorn inte startar korrekt ska du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotypen).
 7. Starta tillkopplade enheter en i taget och testa för att se om datorn går igång.

 


Det händer då och då att ändringar i systeminställningarna (BIOS) hindrar datorn från att starta Windows eller ansluta till internet. Att återställa standardinställningarna för BIOS kan hjälpa dig att lösa de här problemen.
 

 1. Starta om datorn.
 2. När du ser Dells logotyp under självtest vid start trycker du på tangenten F2 så att skärmbilden för konfiguration öppnas.
 3. När skärmbilden System Setup visas klickar du på Load Defaults.
 4. Se till att BIOS Defaults är markerat och klicka på OK (när du tillfrågas).
 5. Klicka på OK i varningsfönstret.
 6. Klicka på Exit (avsluta) så startas datorn om.

Det här avsnittet handlar om maskinvaran som är installerad på datorn. Välj flikarna nedan för mer information.


Information om hur du felsöker en LCD-skärm på en bärbar dator finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Så här felsöker du skärm- eller videoproblem på en bärbar Dell-dator .


Hjälp med att lösa problem med USB-portar finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Lösa problem med USB-portar.


Information om och hjälp med att lösa problem med hårddisken finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Allmän information om och felsökning av hårddisken.

Obs! När datorn är påslagen fungerar batterilampan även som en indikator för hårddiskaktivitet. Tryck på och håll ner tangenten Fn och tryck sedan på h-tangenten för att växla mellan batteriet och hårddiskens aktivitetsindikatorfunktion.


Information om och hjälp med att lösa ljudproblem finns på webbplatsen Speakers and Headphones Support (support för högtalare och hörlurar).

 

Strömlampa

Ström-LED-lampan sitter på vänster sida av datorn bild 1. Se tabell 2 för en beskrivning av LED-lampan.

 

HOW17575_en_US__4I_7706_2-in-1_Batt_LED
Bild 1: Plats för LED-lampan för ström

 

Strömindikatorläge Beskrivning
Fast vitt sken På (S0)
Av Viloläge (S4)
Av System av (S5)
Tabell 2: Strömindikatorläge
 • S0 (PÅ) – Systemet är aktiverat.
 • S4 (viloläge) – Datorn förbrukar minst ström jämfört med alla andra vilolägen. Datorn är nästan i avstängt läge, förutom underhållsladdning. Kontextdata skrivs till hårddisken.
 • S5 (AV) – Datorn är avstängd.

 

Batteriladdning och statuslampa

Batteriladdnings- och statusindikatorlampan sitter på datorns vänstra sida Bild 1. Se tabell 3 för en beskrivning av LED-lampan.

HOW17575_en_US__4I_7706_2-in-1_Batt_LED
Bild 1: Plats för LED-lampa för batteriladdning och batteristatus

 

Lampans beteende
Beskrivning
Gult och vitt ljus blinkar växelvis En nätadapter som inte är autentiserad, inte stöds och inte är från Dell är ansluten till den bärbara datorn
Konstant blinkande gult sken
Batteriet nedan har en låg batterinivå
Släckt lampa
Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter
Vitt sken
Batteri laddas med ansluten nätadapter
Tabell 3: LED-lampa för batteriladdning och batteristatus
 • S0 (PÅ) – Systemet är aktiverat.
 • S4 (viloläge) – Datorn förbrukar minst ström jämfört med alla andra vilolägen. Datorn är nästan i avstängt läge, förutom underhållsladdning. Kontextdata skrivs till hårddisken.
 • S5 (AV) – Datorn är avstängd.
Obs!
 • På modeller med fingeravtrycksläsare (där det inte finns någon strömindikator på strömbrytaren) tänds lampan med ett vitt sken så fort strömbrytaren slås på.
 • När datorn är påslagen fungerar batterilampan även som en indikator för hårddiskaktivitet. Tryck på och håll ner tangenten Fn och tryck sedan på h-tangenten för att växla mellan batteriet och hårddiskens aktivitetsindikatorfunktion.

Ytterligare information om och hjälp med att lösa problem med batteriet finns på Battery Support (batterisupport).

Det här avsnittet handlar om programvaran som kan finnas installerad på datorn. Välj flikarna nedan för mer information.


På sidan Dells alternativ för säkerhetskopiering och återställning av Windows finns information om hur du säkerhetskopierar ditt Windows-operativsystem. Där finns återställningsalternativ för när Windows inte startar korrekt.


I Dell Download Center finns information om programvara som du kan ha köpt och programvara som redan är installerad på datorn, till exempel Dell Backup Solutions och Dell SupportAssist för datorer och surfplattor.


En del programvara som säljs i samband med köpet av datorn måste laddas ner när du har fått datorn. Du kan hämta och installera dessa program med hjälp av Dell Digital Delivery. Mer information finns via följande länkar:


Det finns en kostnadsfri PDF-läsare (Acrobat Reader DC) från AdobeDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.. Det här programmet behövs för att visa PDF-filer såsom snabbstartguider eller ägarhandböcker.


Den här artikeln innehåller hjälp för Microsoft Office-program, En manual till olika Microsoft Office-program som är tillgängliga på Dell-datorn.


 • Skype-mjukvaran kan laddas ner från Skypes webbplatsDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.. På webbplatsen finns också instruktionsfilmer om hur du använder programmet.
 
 • Så här gör du om du vill avinstallera Skype:
  1. Stäng Skype och se till att programmet inte körs i bakgrunden.
  2. I Sökfältet skriver du appwiz.cpl
  3. Tryck eller klicka på appwiz.cpl (objekt i kontrollpanelen) för att öppna fönstret Program och funktioner.
  4. Tryck på och håll ner eller högerklicka på Skype i listan och välj antingen Ta bort eller Avinstallera.
  5. Starta om datorn och kontrollera att programmet har avinstallerats.

 


Klicka på följande länk för att få tillgång till supportsidan för Dell-säkerhet och virusskydd:


Datorn levereras med ett förinstallerat antivirusprogram. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Användbar information om antivirusprogram från tredjepart som levereras med Dell-datorer.


Mer information om virus, spionprogram och skadliga program finns via följande länkar:

Article Properties


Affected Product

Inspiron 7706 2-in-1

Last Published Date

09 Feb 2024

Version

7

Article Type

How To