Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Inspiron 7706 2-w-1 Instrukcja obsługi i rozwiązywanie problemów

Summary: Dowiedz się, jak korzystać z urządzenia i rozwiązywać problemy ze sterownikami, systemem Windows, panelem LCD, urządzeniami wejściowymi, siecią, kamerą internetową i nie tylko w notebooku Inspiron 7706 2-w-1. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions


Aby otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów, np. z siecią przewodową i bezprzewodową, systemem Windows, myszką, panelem dotykowym, klawiaturą, ekranem LCD, kamerą internetową czy pobieraniem sterowników, przejdź do rozwijanej sekcji poniżej.


Aby uzyskać specyfikacje, przejdź do strony internetowej instrukcji obsługi notebooka Inspiron 7706 2-w-1. Dotknij opcji lub kliknij opcję Wyświetl PDF w obszarze Konfiguracja i specyfikacje notebooka Inspiron 7706 2 w 1 (zapoznaj się z sekcją Specyfikacja notebooka Inspiron 7706 2 w 1).


Aby zlokalizować porty, przejdź do strony internetowej instrukcji obsługi notebooka Inspiron 7706 2-w-1. Dotknij opcji lub kliknij opcję Wyświetl PDF w obszarze Konfiguracja i specyfikacje notebooka Inspiron 7706 2 w 1 (zapoznaj się z sekcją Widoki notebooka Inspiron 7706 2 w 1).


Aby wyświetlić lub pobrać instrukcję serwisową, przejdź do strony internetowej instrukcji obsługi notebooka Inspiron 7706 2-w-1. Dotknij lub kliknij przycisk Wyświetl PDF na prawo od instrukcji serwisowej notebooka Inspiron 7706 2-w-1.


Aby odszukać numer seryjny lub kod usług ekspresowych, przejdź do strony Gdzie znajduje się numer seryjny?.

Poradniki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów z siecią przewodową i bezprzewodową znajdują się na stronie Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych firmy Dell.
 


Aby uzyskać informacje na temat włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej na komputerze Dell, należy zapoznać się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Włączanie i wyłączanie anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell.

 

Ta sekcja omawia system operacyjny Microsoft Windows zainstalowany na komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Aby uzyskać pomoc dla systemu Microsoft Windows, przejdź do strony Centrum pomocy technicznej firmy Dell dla systemu Windows. Wybierz system operacyjny, w przypadku którego chcesz uzyskać pomoc.


Jeżeli komputer nie reaguje lub chcesz rozwiązać problem z niską wydajnością systemu, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer się wyłączy.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer się włącza, a rozruch systemu przebiega prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesza się na ekranie z logotypem firmy Dell.
 4. Jeżeli komputer uruchamia się prawidłowo, pobierz i zainstaluj program SupportAssist. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 5. Wykonaj konserwację komputera. Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell Optymalizacja i konserwacja komputera z systemem Windows lub Rozwiązywanie problemów z niską wydajnością.
 6. Stopniowo podłączaj kolejne urządzenia zewnętrzne, aby sprawdzić, czy komputer reaguje.

 


Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych sterowników, przejdź do strony sterowników notebooka Inspiron 7706 2-1.

Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu pobierania sterowników dla komputerów Dell: Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell.

Ta sekcja omawia podzespoły zamontowane w komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy Dell, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z myszą, klawiaturą lub panelem dotykowym.

Uwaga:
 • Niektóre klawisze na klawiaturze są oznaczone dwoma symbolami. Te klawisze służą do wykonywania funkcji dodatkowych. Aby wykonać funkcję pomocniczą, naciśnij klawisz Fn i żądany klawisz. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn. Następnie naciśnij klawisz Esc, aby przełączyć podstawowe działanie klawiszy funkcyjnych (F1–F12) między dwoma trybami. (tryb klawiszy multimedialnych i tryb klawiszy funkcyjnych).
 • Kiedy komputer jest włączony, dioda LED akumulatora działa również jako lampka aktywności dysku twardego. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz H, aby przełączać między funkcjami lampki baterii i aktywności dysku twardego.


Informacje na temat włączania lub wyłączania panelu dotykowego można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Włączanie i wyłączanie panelu dotykowego w laptopach firmy Dell.


Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Rozwiązywanie problemów z ekranem dotykowym w systemie Microsoft Windows, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z ekranem dotykowym.


W sytuacji, w której komputer w ogóle się nie uruchamia. Lub jeśli się włącza. (Lampki się świecą, a wentylatory wirują). Jeśli komputer nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź, czy wskaźnik LED akumulatora (umiejscowiony z lewej strony komputera, rysunek 1) miga na żółto i biało. Możesz określić awarie wymienione w tabeli 1.
HOW17575_en_US__4I_7706_2-in-1_Batt_LED
Rysunek 1: Umiejscowienie diody LED ładowania i stanu akumulatora

Uwaga:

Wzór składa się z 2 zestawów cyfr reprezentowanych przez serię mignięć na pomarańczowo, a następnie serię mignięć na biało.

Grupa pierwsza: dioda LED miga na pomarańczowo 1–9 razy, po czym następuje krótka przerwa, podczas której dioda LED nie miga przez 1,5 sekundy.

Grupa druga: dioda LED miga na biało 1–9 razy. Przed ponownym rozpoczęciem następnego cyklu następuje dłuższa przerwa, podczas której dioda LED gaśnie na 3 sekundy.

Oto przykład: błąd wykrywania pamięci (2,3). Dioda LED baterii miga dwukrotnie na pomarańczowo, potem następuje przerwa, a następnie miga trzykrotnie na biało. Dioda LED baterii gaśnie na 3 sekundy i powtarza się następny cykl. Każde mignięcie diody LED trwa 0,5 sekundy.

Komputer nie zostanie wyłączony, gdy wyświetla on Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych.

Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych zawsze zastąpią każde inne działanie diod LED. Na przykład w notebookach kody baterii dla niskiego poziomu naładowania baterii lub dla awarii baterii nie zostaną wyświetlone, gdy wyświetlane są Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych.

Zachowanie

Komponent Opis
Światło pomarańczowe Biały
2
1
Procesor Uruchom narzędzie do diagnostyki procesorów firmy Intel.
Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
2
2
Płyta główna: Test ROM systemu BIOS Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
2
3
Nie wykryto pamięci Sprawdzić, czy moduł pamięci został zainstalowany prawidłowo. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
2
4
Awaria pamięci Ponownie osadź moduł pamięci. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
2
5
Nieprawidłowa pamięć Ponownie osadź moduł pamięci. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
2
6
Płyta główna: Chipset Awaria płyty głównej (w tym awaria systemu BIOS lub błąd pamięci ROM)
Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
2
7
LCD Awaria płyty głównej (w tym awaria systemu BIOS lub błąd pamięci ROM)
Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
3
1
Awaria zasilania RTC Ponownie osadź baterię CMOS. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
3
2
Karta graficzna lub PCI Awaria płyty głównej (w tym awaria systemu BIOS lub błąd pamięci ROM)
Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
3
3
Nie odnaleziono obrazu odzyskiwania systemu BIOS Awaria płyty głównej (w tym awaria systemu BIOS lub błąd pamięci ROM)
Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
3
4
Odnaleziono obraz odzyskiwania systemu BIOS, ale jest on nieprawidłowy Awaria płyty głównej (w tym awaria systemu BIOS lub błąd pamięci ROM)
Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
Tabela 1: Powtarzalne kody diody baterii

Aby uzyskać więcej pomocy z komputerem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Jeśli dioda LED baterii nie miga na pomarańczowo i biało, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer się wyłączy.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Odłącz zasilacz sieciowy od komputera i gniazdka zasilającego.
 4. Upewnij się, że złącza przewodu zasilającego i zasilacza są solidnie połączone.
 5. Podłącz zasilacz do komputera i sprawnego gniazdka zasilającego (nie urządzenia przeciwprzepięciowego lub listwy zasilającej).
 6. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer się włącza, a rozruch systemu przebiega prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesza się na ekranie z logotypem firmy Dell.
 7. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer się uruchamia.

 


W niektórych przypadkach konfiguracja systemu BIOS uniemożliwia prawidłowy rozruch systemu Windows lub nawiązanie połączenia z Internetem. Przywrócenie ustawień domyślnych w systemie BIOS może pomóc rozwiązać te problemy.
 

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy zobaczysz logo firmy Dell w fazie POST, naciśnij klawisz F2, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie Konfiguracja systemu kliknij opcję Załaduj wartości domyślne.
 4. Upewnij się, że zaznaczono opcję Ustawienia domyślne systemu BIOS i kliknij przycisk OK (po wyświetleniu monitu).
 5. Kliknij przycisk OK w oknie ostrzeżenia (po wyświetleniu monitu).
 6. Kliknij przycisk Zakończ, komputer uruchomi się ponownie.

Ta sekcja omawia podzespoły zamontowane w komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z ekranami LCD notebooków znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell: Rozwiązywanie problemów z wyświetlaczem lub obrazem na notebooku firmy Dell


Aby rozwiązać problem z gniazdami USB, przejdź do artykułu bazy wiedzy firmy Dell: Rozwiązywanie problemów z gniazdami USB.


Informacje o problemach z dyskiem twardym i ich rozwiązywaniu można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell: Opis działania dysku twardego i rozwiązywanie problemów z nim związanych.

Uwaga: Kiedy komputer jest włączony, dioda LED akumulatora działa również jako lampka aktywności dysku twardego. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz H, aby przełączać między funkcjami lampki baterii i aktywności dysku twardego.


Aby uzyskać więcej informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów z dźwiękiem, zapoznaj się ze stroną Pomoc techniczna – głośniki i słuchawki.

 

Dioda zasilania

Kontrolka zasilania i wskaźnik LED znajduje się po lewej stronie komputera Rysunek 1. Tabela 2 zawiera opis diody LED.

 

HOW17575_en_US__4I_7706_2-in-1_Batt_LED
Rysunek 1. Umiejscowienie kontrolki LED zasilania

 

Stan diody LED zasilania Opis
Biała, stale zapalona System włączony (S0)
Wyłączony Hibernacja (S4)
Wyłączony System wyłączony (S5)
Tabela 2: Stan diody LED zasilania
 • S0 (WŁĄCZONY) — system jest włączony.
 • S4 (Hibernacja) — w tym stanie komputer zużywa najmniej energii ze wszystkich stanów uśpienia. Komputer jest prawie w stanie WYŁĄCZENIA. Spodziewaj się poboru prądu. Dane kontekstowe są zapisane na dysku twardym.
 • S5 (WYŁĄCZONY) — komputer jest w stanie wyłączenia.

 

Dioda LED ładowania i stanu akumulatora

Wskaźnik LED stanu zasilania i baterii znajduje się z lewej strony komputera (Rysunek 1). Tabela 3 zawiera opis diody LED.

HOW17575_en_US__4I_7706_2-in-1_Batt_LED
Rysunek 1. Umiejscowienie diody LED ładowania i stanu akumulatora

 

Zachowanie diody LED
Opis
Migające naprzemiennie lampki: pomarańczowa i biała Do komputera przenośnego podłączono nieuwierzytelniony lub nieobsługiwany zasilacz prądu zmiennego lub baterię producenta innego niż firma Dell.
Stale błyskające światło bursztynowe
Poziom naładowania baterii jest poniżej określonego niskiego poziomu naładowania baterii.
Lampka wyłączona
Bateria w pełni naładowana przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego
Biała lampka włączona
Bateria jest w trakcie ładowania przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego
Tabela 3: Wskaźnik LED ładowania i stanu baterii
 • S0 (WŁĄCZONY) — system jest włączony.
 • S4 (Hibernacja) — w tym stanie komputer zużywa najmniej energii ze wszystkich stanów uśpienia. Komputer jest prawie w stanie WYŁĄCZENIA. Spodziewaj się poboru prądu. Dane kontekstowe są zapisane na dysku twardym.
 • S5 (WYŁĄCZONY) — komputer jest w stanie wyłączenia.
Uwaga:
 • W modelach wyposażonych w czytnik linii papilarnych (w których na przycisku zasilania nie ma diody LED) dioda LED zaczyna świecić białym światłem natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania przez użytkownika.
 • Kiedy komputer jest włączony, dioda LED akumulatora działa również jako lampka aktywności dysku twardego. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz H, aby przełączać między funkcjami lampki baterii i aktywności dysku twardego.

Aby uzyskać więcej informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów z baterią, zapoznaj się ze stroną Pomoc techniczna – bateria.

Ta sekcja omawia oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Strona Nośniki kopii zapasowych systemu Windows w komputerach Dell i opcje odzyskiwania zawiera informacje na temat tworzenia kopii zapasowej systemu operacyjnego Windows. Zawiera ona opcje odzyskiwania w przypadku nieprawidłowego rozruchu systemu Windows.


W centrum pobierania firmy Dell znajdują się informacje o oprogramowaniu do kupienia oraz o oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na komputerze. Na przykład Dell Backup Solutions i Dell SupportAssist dla komputerów oraz tabletów.


Część oprogramowania sprzedawanego w momencie zakupu należy pobrać po otrzymaniu komputera. Programy można pobrać i zainstalować, korzystając z usługi Dell Digital Delivery. Szczegółowe informacje uzyskasz, klikając następujące odnośniki:


Bezpłatny czytnik plików PDF Acrobat Reader DC można pobrać ze strony firmy AdobeKliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.. Jest on potrzebny do odczytywania zawartości plików PDF, np. skróconych lub pełnych instrukcji obsługi.


W tym artykule znajdziesz pomoc dla programów stanowiących część pakietu Microsoft Office: Przewodnik po programach pakietu Microsoft Office dostępnych na komputerze PC firmy Dell.


 • Oprogramowanie Skype można pobrać z witrynyKliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.internetowej Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.
 
 • Aby usunąć aplikację Skype, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij program Skype i upewnij się, że nie pracuje w tle.
  2. W polu wyszukiwania wpisz frazę appwiz.cpl.
  3. Wybierz pozycję appwiz.cpl (pozycję Panelu sterowania), aby otworzyć okno Programy i funkcje.
  4. Przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem pozycję Skype i wybierz opcję Usuń lub Odinstaluj.
  5. Uruchom komputer ponownie, aby sprawdzić, czy aplikacja została usunięta.

 


Aby uzyskać dostęp do strony pomocy technicznej firmy Dell dotyczącej zabezpieczeń i wirusów, kliknij następujące łącze:


Komputer jest dostarczany z fabrycznie zainstalowanym programem antywirusowym. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell Przydatne informacje na temat programów antywirusowych innych firm zainstalowanych na komputerze Dell.


Szczegółowe informacje o wirusach, programach szpiegujących i złośliwym oprogramowaniu znajdziesz, klikając poniższe odnośniki:

Article Properties


Affected Product

Inspiron 7706 2-in-1

Last Published Date

09 Feb 2024

Version

7

Article Type

How To