Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Inspiron 5401 i Inspiron 5408 – instrukcja obsługi i rozwiązywanie problemów

Summary: Dowiedz się, jak korzystać z komputera Inspiron 5401 i Inspiron 5408 i rozwiązywać problemy z panelem LCD, sterownikami, kamerą internetową, systemem Windows, urządzeniami wejściowymi, siecią i nie tylko. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Aby otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów, np. z siecią przewodową i bezprzewodową, systemem Windows, myszką, panelem dotykowym, klawiaturą, ekranem LCD, kamerą internetową czy pobieraniem sterowników, przejdź do rozwijanej sekcji poniżej.

Resolution

Parametry techniczne znajdziesz na stronie Dell Inspiron 5401/5408 – internetowa instrukcja obsługi, a następnie dotknij opcji Wyświetl PDF (lub kliknij ją) pod etykietą Dell Inspiron 5401/5408 — konfiguracja i parametry techniczne (przejdź do sekcji Dane techniczne komputera Dell Inspiron 5401/5408).


Rozmieszczenie gniazd znajdziesz na stronie Dell Inspiron 5401/54080 – internetowa instrukcja obsługi, a następnie dotknij opcji Wyświetl PDF (lub kliknij ją) pod adresem Dell Inspiron 5401/5408 — konfiguracja i parametry techniczne (patrz widok sekcji Dell Inspiron 5401/5408).


Aby wyświetlić lub pobrać instrukcję serwisową, przejdź do strony Dell Inspiron 5401/5408 – internetowa instrukcja obsługi, a następnie dotknij opcji Wyświetl PDF (lub kliknij ją) z prawej strony pozycji Dell Inspiron 5401/5408 — instrukcja serwisowa.


Aby odszukać numer seryjny lub kod usług ekspresowych, przejdź do strony Gdzie znajduje się numer seryjny?.

Poradniki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się na stronie Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych firmy Dell.


Więcej informacji na temat włączania lub wyłączania anteny sieci bezprzewodowej komputera Dell znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Jak włączyć lub wyłączyć antenę sieci bezprzewodowej w komputerze Dell.

 

Ta sekcja omawia system operacyjny Microsoft Windows zainstalowany na komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Aby uzyskać pomoc dla systemu Microsoft Windows, przejdź do strony Centrum pomocy technicznej firmy Dell dla systemu Windows. Wybierz system operacyjny, w przypadku którego chcesz uzyskać pomoc.


Jeżeli komputer nie reaguje lub chcesz rozwiązać problem z niską wydajnością systemu, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer się wyłączy.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer się włącza, a rozruch systemu przebiega prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesza się na ekranie z logotypem firmy Dell.
 4. Jeżeli komputer uruchamia się prawidłowo, pobierz i zainstaluj program SupportAssist. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 5. Wykonaj konserwację komputera. Więcej informacji znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Optymalizacja i konserwacja komputera z systemem Windows lub Rozwiązywanie problemów z niską wydajnością.
 6. Stopniowo podłączaj kolejne urządzenia zewnętrzne, aby sprawdzić, czy komputer reaguje.

 


Informacje na temat dostępnych sterowników znajdują się na stronie Dell Inspiron 5401/5408 – sterowniki.

Ten artykuł zawiera informacje na temat pobierania sterowników dla komputerów Firmy Dell oraz pobierania i instalowania sterowników firmy Dell.

W tej sekcji omówiono nowe funkcje i narzędzia zainstalowane na komputerze. Przeczytaj poniższy artykuł, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Ta sekcja omawia podzespoły zamontowane w komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy Dell, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z myszą, klawiaturą lub panelem dotykowym.

Uwaga:
 • Niektóre klawisze na klawiaturze są oznaczone dwoma symbolami. Te klawisze służą do wykonywania funkcji dodatkowych. Aby wykonać funkcję pomocniczą, naciśnij klawisz Fn i żądany klawisz. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby przełączać podstawowy sposób działania klawiszy funkcyjnych (F1-F12) pomiędzy dwoma trybami – trybem klawiszy multimedialnych i trybem klawiszy funkcyjnych.
 • Kiedy komputer jest włączony, dioda LED akumulatora działa również jako lampka aktywności dysku twardego. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz H, aby przełączać między funkcjami lampki baterii i aktywności dysku twardego.


Informacje na temat włączania lub wyłączania panelu dotykowego można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Włączanie i wyłączanie panelu dotykowego w notebookach firmy Dell.


Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Rozwiązywanie problemów z ekranem dotykowym w systemie Microsoft Windows, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z ekranem dotykowym.


Jeżeli wystąpi sytuacja, w której komputer nie uruchamia się wcale lub uruchamia się (kontrolki się świecą, a wentylatory obracają), ale nie wyświetla obrazu, należy sprawdzić, czy dioda LED poziomu naładowania baterii (umieszczona na lewej stronie obudowy komputera, Rysunek 1) miga na pomarańczowo lub biało, aby na podstawie Tabeli 1 ustalić usterkę.
SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Rysunek 1: Lokalizacja diody LED ładowania / stanu akumulatora

Uwaga:

Wzór składa się z 2 zestawów cyfr reprezentowanych przez serię mignięć na pomarańczowo, a następnie serię mignięć na biało.

Grupa pierwsza: dioda LED miga na pomarańczowo 1–9 razy, po czym następuje krótka przerwa, podczas której dioda LED nie miga przez 1,5 sekundy.

Grupa druga: Dioda LED miga na biało 1-9 razy, po czym następuje dłuższa przerwa przed rozpoczęciem następnego cyklu, podczas której dioda LED nie miga przez 3 sekundy.

Na przykład: błąd wykrywania pamięci (2,3). Dioda LED baterii miga dwukrotnie na pomarańczowo, potem następuje przerwa, a następnie miga trzykrotnie na biało. Dioda LED baterii gaśnie na 3 sekundy i powtarza się następny cykl. Każde mignięcie diody LED trwa 0,5 sekundy.

Komputer nie zostanie wyłączony, gdy wyświetla on Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych.

Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych zawsze zastąpią każde inne działanie diod LED. Na przykład w notebookach kody baterii dla niskiego poziomu naładowania baterii lub dla awarii baterii nie zostaną wyświetlone, gdy wyświetlane są Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych.

Zachowanie

Komponent Opis
Światło pomarańczowe Biały
2
1
Procesor Awaria procesora
2
2
Awaria układu ROM systemu BIOS Awaria płyty systemowej (w tym awaria systemu BIOS lub błąd pamięci ROM)
Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash).
2
3
Pamięć Nie wykryto pamięci / pamięci RAM
2
4
Pamięć Błąd pamięci / pamięci RAM
2
5
Pamięć Zainstalowano nieprawidłową pamięć
2
6
Chipset Błąd płyty systemowej / chipsetu
2
7
LCD Awaria wyświetlacza LCD
3
1
Awaria zasilania RTC Błąd baterii CMOS
3
2
Karta graficzna / PCI Błąd karty graficznej / PCI
3
3
Obraz odzyskiwania systemu BIOS Nie odnaleziono
obrazu odzyskiwania Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash).
3
4
Obraz odzyskiwania systemu BIOS Odnaleziono obraz odzyskiwania, ale jest on nieprawidłowy
. Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash).
3
5
Szyna zasilająca Awaria
szyny zasilającej Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash).
3
6
Odzyskiwanie systemu BIOS Nie odnaleziono obrazu odzyskiwania systemu BIOS podczas wykonywania automatycznego odzyskiwania
Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash).
3
7
Błąd ME Błąd Management Engine podczas rozruchu.
Spróbuj zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell (zapoznaj się z tematem Aktualizowanie systemu BIOS przy użyciu dysku USB Flash).
Tabela 1: Powtarzalne kody diody baterii

Aby uzyskać więcej pomocy z komputerem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Jeśli dioda LED baterii nie miga na pomarańczowo lub biało, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer się wyłączy.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Odłącz zasilacz od komputera i gniazdka zasilającego.
 4. Upewnij się, że złącza przewodu zasilającego i zasilacza są solidnie połączone.
 5. Podłącz zasilacz do komputera i sprawnego gniazdka zasilającego (nie urządzenia przeciwprzepięciowego lub listwy zasilającej).
 6. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer się włącza, a rozruch systemu przebiega prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesza się na ekranie z logotypem firmy Dell.
 7. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer się uruchamia.

 


W niektórych przypadkach konfiguracja systemu BIOS uniemożliwia prawidłowy rozruch systemu Windows lub nawiązanie połączenia z Internetem. Przywrócenie ustawień domyślnych w systemie BIOS może pomóc rozwiązać te problemy.

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy zobaczysz logo firmy Dell w fazie POST, naciśnij klawisz F2, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie Konfiguracja systemu kliknij opcję Załaduj wartości domyślne.
 4. Upewnij się, że zaznaczono opcję Ustawienia domyślne systemu BIOS i kliknij przycisk OK (po wyświetleniu monitu).
 5. Kliknij przycisk OK w oknie ostrzeżenia (po wyświetleniu monitu).
 6. Kliknij przycisk Zakończ, komputer uruchomi się ponownie.

Ta sekcja omawia podzespoły zamontowane w komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z ekranami LCD notebooków znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z pustym lub czarnym ekranem albo niskim poziomem jasności.


Aby rozwiązać problem z gniazdami USB, przejdź do artykułu bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z gniazdami USB.


Informacje o problemach z dyskiem twardym i ich rozwiązywaniu można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Opis działania dysku twardego i rozwiązywanie problemów z nim związanych.

Uwaga: Kiedy komputer jest włączony, dioda LED akumulatora działa również jako lampka aktywności dysku twardego. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz H, aby przełączać między funkcjami lampki baterii i aktywności dysku twardego.


Aby uzyskać więcej informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów z dźwiękiem, zapoznaj się ze stroną Pomoc techniczna – głośniki i słuchawki.

 

Dioda zasilania

Dioda LED przycisku zasilania znajduje się na podparciu dłoni obok klawiatury, po prawej stronie na górze (Rysunek 1). Tabela 1 zawiera opis diody LED.

Uwaga: kontrolka stanu zasilania na przycisku zasilania jest dostępna tylko w komputerach bez opcjonalnego czytnika linii papilarnych. Komputery wyposażone w zintegrowany czytnik linii papilarnych na przycisku zasilania nie są wyposażone w kontrolkę stanu zasilania na przycisku zasilania.

 

SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Rysunek 1. Umiejscowienie kontrolki LED zasilania

 

Stan diody LED zasilania Opis
Biała, stale zapalona System włączony (S0)
Wyłączony Hibernacja (S4)
Wyłączony System wyłączony (S5)
Tabela 1: Stan diody LED zasilania
 • S0 (WŁĄCZONY) — system jest włączony.
 • S4 (Hibernacja) — w tym stanie system zużywa najmniej energii ze wszystkich stanów uśpienia. System jest prawie w stanie WYŁĄCZONY, spodziewaj się poboru prądu. Dane kontekstowe są zapisane na dysku twardym.
 • S5 (WYŁĄCZONY) — system jest w stanie wyłączenia.

 

Dioda LED ładowania i stanu akumulatora

Dioda LED zasilania i stanu baterii znajduje się z lewej strony komputera (Rysunek 2). Tabela 2 zawiera opis diody LED.

SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Rysunek 2. Umiejscowienie diody LED ładowania i stanu akumulatora

 

Źródło zasilania
Zachowanie diody LED
Stan zasilania systemu
Poziom naładowania baterii
Zasilacz
Dioda LED świeci stałym białym światłem
S0
0–100%
Zasilacz
Dioda LED świeci stałym białym światłem
S4/S5
< Całkowicie naładowany
Zasilacz
Wyłączony
S4/S5
W pełni naładowany
Bateria
Ciągłe świecenie na żółto
S0
< = 10%
Bateria
Wyłączony
S0
> 10%
Bateria
Wyłączony
S4/S5
0–100%
Tabela 2: Wskaźnik LED ładowania i stanu baterii
 • S0 (WŁĄCZONY) — system jest włączony.
 • S4 (Hibernacja) — w tym stanie system zużywa najmniej energii ze wszystkich stanów uśpienia. System jest prawie w stanie WYŁĄCZONY, spodziewaj się poboru prądu. Dane kontekstowe są zapisane na dysku twardym.
 • S5 (WYŁĄCZONY) — system jest w stanie wyłączenia.
Uwaga:
 • W modelach wyposażonych w czytnik linii papilarnych (w których na przycisku zasilania nie ma diody LED) dioda LED zaczyna świecić białym światłem natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania przez użytkownika.
 • Kiedy komputer jest włączony, dioda LED akumulatora działa również jako lampka aktywności dysku twardego. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz H, aby przełączać między funkcjami lampki baterii i aktywności dysku twardego.

Aby uzyskać więcej informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów z baterią, zapoznaj się ze stroną Pomoc techniczna – bateria.

Ta sekcja omawia oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.


Strona opcji Dell Windows Backup Media and Recovery zawiera informacje na temat tworzenia kopii zapasowych systemu operacyjnego Windows, jak również opcji przywracania w przypadku prawidłowego i nieprawidłowego uruchamiania się systemu Windows.


Centrum pobierania plików firmy Dell udostępnia informacje na temat oprogramowania zainstalowanego na komputerze, jak i innych aplikacji zakupionych przez użytkownika, np. program Dell Backup Solutions czy Dell SupportAssist dla komputerów PC i tabletów.


Część oprogramowania sprzedawanego w momencie zakupu należy pobrać po otrzymaniu komputera. Programy można pobrać i zainstalować, korzystając z usługi Dell Digital Delivery. Szczegółowe informacje uzyskasz, klikając następujące odnośniki:


Bezpłatny czytnik plików PDF Acrobat Reader DC można pobrać ze strony firmy Adobe. Ten program jest potrzebny do wyświetlania plików PDF, takich jak skrócone instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika.To hiperłącze powoduje wyświetlenie witryny poza firmą Dell Technologies.


W tym artykule znajdziesz pomoc dla programów stanowiących część pakietu Microsoft Office: Przewodnik po programach pakietu Microsoft Office dostępnych na komputerze PC firmy Dell.


Oprogramowanie Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.

Aby usunąć aplikację Skype, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij program Skype i upewnij się, że nie pracuje w tle.
 2. W polu wyszukiwania wpisz frazę appwiz.cpl.
 3. Wybierz pozycję appwiz.cpl (pozycję Panelu sterowania), aby otworzyć okno Programy i funkcje.
 4. Przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem pozycję Skype i wybierz opcję Usuń lub Odinstaluj.
 5. Uruchom komputer ponownie, aby sprawdzić, czy aplikacja została usunięta.


Aby uzyskać dostęp do strony pomocy technicznej firmy Dell dotyczącej zabezpieczeń i wirusów, kliknij następujące łącze:


Na komputerze został zainstalowany program antywirusowy. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell Przydatne informacje na temat programów antywirusowych innych firm zainstalowanych na komputerze Dell.


Szczegółowe informacje o wirusach, programach szpiegujących i złośliwym oprogramowaniu znajdziesz, klikając poniższe odnośniki:

Article Properties


Affected Product

Inspiron 5401/5408

Last Published Date

31 May 2023

Version

7

Article Type

Solution