Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Användar- och felsökningshandbok för Dell Inspiron 5401 och Inspiron 5408

Summary: Lär dig att använda Inspiron 5401 och Inspiron 5401 och Inspiron 5408 samt att felsöka problem som är relaterade till LCD, drivrutiner, webbkameran, Windows, inmatningsenheter, nätverk och mer på enheten. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Läs avsnittet som kan utökas nedan om du behöver hjälp med något av följande problem: fasta och trådlösa nätverk, Windows, mus, pekplatta, tangentbord, LCD-skärm, webbkamera och hämtning av drivrutiner.

Resolution

Specifikationer finns på onlinehandbokssidan för Dell Inspiron 5401/5408. Tryck eller klicka på Visa PDF under Dell Inspiron 5401/5408 Konfigurering och specifikationer (se avsnittet Specifikationer för Dell Inspiron 5401/5408).


Portplatser finns på onlinehandbokssidan för Dell Inspiron 5401/54080. Tryck eller klicka sedan på View PDF (visa PDF) under Dell Inspiron 5401/5408 Setup and Specifications (konfiguration och specifikationer för Dell Inspiron 5401/5408) (se avsnittet Views of Dell Inspiron 5401/5408).


Om du vill visa eller hämta servicehandboken går du till onlinehandbokssidan för Dell Inspiron 5401/5408 och trycker eller klickar sedan på Visa PDF till höger om Dell Inspiron 5401/5408 Service Manual.


Gå till sidan Var hittar jag Service Tag-numret? om du vill hitta service tag-numret och Express Service-koden.

Information om hantering och felsökning av fasta och trådlösa nätverk finns i Dells supportcenter för nätverk och trådlöst.


Information om hur man sätter på och stänger av den trådlösa antennen på en Dell-dator finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Aktivera respektive avaktivera den trådlösa antennen på en Dell-dator.

 

Det här avsnittet handlar om det Microsoft Windows-operativsystem som är installerat på datorn. Välj flikarna nedan för att få mer information.


Hjälp om att använda Microsoft Windows finns i Dells supportcenter för Windows. Du måste välja det operativsystem du behöver hjälp med.


Utför följande steg om datorn slutar svara eller om du felsöker problem med långsamma prestanda:

 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flashenheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar korrekt. Om datorn inte startar korrekt ska du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotypen).
 4. När datorn startar korrekt hämtar du SupportAssist och installerar det. Information om hur du laddar ner och installerar SupportAssist finns på sidan SupportAssist för datorer och surfplattor (på engelska).
 5. Utför systemunderhåll på datorn. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (optimering och underhåll av Microsoft Windows) och i Troubleshooting Slow Performance Issues (felsöka prestandaproblem).
 6. Börja ansluta externa tillbehör ett i taget och testa för att se om datorn fortsätter svara.


Med den här länken kommer du till Dells kunskapsbank, artikeln Microsoft Windows Locks Up or an Error Occurs (Microsoft Windows hänger sig eller ett fel inträffar).

 


Information om tillgängliga drivrutiner finns på drivrutinssidan för Dell Inspiron 5401/5408.

Den här artikeln innehåller information om hur du hämtar drivrutiner för datorer från Dell och hur du hämtar och installerar Dell-drivrutiner.

Det här avsnittet innehåller information om de senaste funktionerna och verktygen som är installerade på datorn.

Det här avsnittet handlar om maskinvaran som är installerad på datorn. Välj flikarna nedan för mer information.


Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank för att få information om hur du använder musen, tangentbordet eller pekplattan eller felsöker problem med dem.

Obs!
 • Vissa knappar på tangentbordet har två symboler. Knapparna kan användas för att utföra sekundära funktioner. Om du vill utföra den sekundära funktionen håller du ned Fn och trycker på den önskade tangenten. Om du vill växla det primära beteendet för funktionstangenterna (F1-F12) mellan multimedietangentläget och funktionstangentläget håller du ned Fn och trycker på Esc.
 • När datorn är påslagen fungerar batterilampan även som en indikator för hårddiskaktivitet. Tryck på och håll ner tangenten Fn och tryck sedan på h-tangenten för att växla mellan batteriet och hårddiskens aktivitetsindikatorfunktion.


Mer information om hur du stänger av eller slår på styrplattan finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Disabling or Enabling the Touchpad on a Dell Laptop (avaktivera eller aktivera styrplattan på en bärbar Dell-dator).


Läs följande artikel i Dells kunskapsbank: Troubleshooting Touchscreen Issues in Microsoft Windows (felsökning av pekskärmsproblem i Microsoft Windows) för information om hur du löser problem med pekskärmen.


Titta efter ett blinkande gult/vitt mönster på batterilampan (på vänster sida om datorn, bild 1) om datorn inte startar alls eller om den startar (lampor tänds och fläkten går igång) utan att någon bild visas. Mönstret kan sedan användas för att fastställa felet enligt tabell 1.
SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Bild 1: Plats för LED-lampa för batteriladdning/batteristatus

Obs!

Det blinkande mönstret kommer att bestå av 2 uppsättningar nummer som representeras av en grupp gula blinkningar och sedan en grupp vita blinkningar.

Första gruppen: Lampan blinkar gult en till nio gånger följt av en kort paus med lampan släckt i 1,5 sekunder.

Andra gruppen: Lampan blinkar vitt en till nio gånger följt av en längre paus innan nästa cykel börjar igen med lampan släckt i tre sekunder.

Till exempel: När inget minne kunde identifieras (2,3). Batterilampan blinkar gult två gånger följt av en paus och blinkar sedan vitt tre gånger. Batterilampan pausar i 3 sekunder innan nästa cykel upprepas igen. Varje lampblinkning tar 0,5 sekunder.

Det går inte att stänga av datorn när diagnostiska felkoder visas.

Diagnostiska felkoder ersätter alltid all annan användning av lampor. Till exempel så visas inte batterikoder för svagt batteri eller batterifel på bärbara datorer när diagnostiska felkoder visas.

Blinkande mönster

Komponent Beskrivning
Gult Vit
2
1
Processor CPU-fel
2
2
BIOS ROM-fel Moderkortsfel (omfattar korrupt BIOS eller ROM-fel)
Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?).
2
3
Minne Inget minne/RAM hittades
2
4
Minne Minnes-/RAM-fel
2
5
Minne Ogiltigt minne är installerat
2
6
Kretsuppsättning Moderkorts-/kretsuppsättningsfel
2
7
LCD LCD-fel
3
1
RTC-elfel CMOS-batterifel
3
2
PCI/video Fel på PCI eller grafikkort/-krets
3
3
BIOS-återställningsavbildning Återställningsbilden hittades
inte Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?).
3
4
BIOS-återställningsavbildning Återställningsbild hittades, men ogiltig
Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?).
3
5
Strömskena Strömskenefel
Försök uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?).
3
6
BIOS-återställning BIOS-återställningsbilden hittades inte vid automatisk återställning
. Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?).
3
7
ME-fel Management Engine-fel när systemet startas.
Försök att uppdatera BIOS till den senaste versionen. Mer information finns i Dell BIOS-uppdateringar (Läs avsnittet Hur uppdaterar jag BIOS med hjälp av en USB-flashenhet?).
Tabell 1: Upprepande LED-batterikoder

Kontakta teknisk support om du behöver ytterligare hjälp med datorn.

När batterilampan inte blinkar med ett gult/vitt mönster gör du följande:
 1. Tryck på strömknappen i minst 15 sekunder för att säkerställa att datorn stängs av.
 2. Koppla ifrån alla externa tillbehör, däribland tangentbord, mus och extern skärm. Bland tillbehören finns också externa lagringsenheter som flash-enheter, USB-enheter, skrivare, kort mm.
 3. Ta bort nätadaptern från datorn och koppla ifrån nätadaptern från eluttaget.
 4. Se till att anslutningarna på strömkabeln och nätadaptern sitter ihop.
 5. Sätt i nätadaptern i datorn och ett fungerade eluttag (inte på ett överspänningsskydd eller grenuttag).
 6. Tryck på strömknappen för att se om datorn slås på och startar korrekt. Om datorn inte startar korrekt ska du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Datorn startar inte eller så fastnar startprocessen vid fönstret med Dell-logotypen).
 7. Starta tillkopplade enheter en i taget och testa för att se om datorn går igång.

 


Det händer då och då att ändringar i systeminställningarna (BIOS) hindrar datorn från att starta Windows eller ansluta till internet. Att återställa standardinställningarna för BIOS kan hjälpa dig att lösa de här problemen.

 1. Starta om datorn.
 2. När du ser Dells logotyp under självtest vid start trycker du på tangenten F2 så att skärmbilden för konfiguration öppnas.
 3. När skärmbilden System Setup visas klickar du på Load Defaults.
 4. Se till att BIOS Defaults är markerat och klicka på OK (när du tillfrågas).
 5. Klicka på OK i varningsfönstret.
 6. Klicka på Exit (avsluta) så startas datorn om.

Det här avsnittet handlar om maskinvaran som är installerad på datorn. Välj flikarna nedan för mer information.


Mer information om felsökning av LCD-skärmen på en bärbar dator finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Troubleshooting a Laptop LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (felsökning av en LCD-skärm till en bärbar dator som är svart, tom eller svår att tyda).


Hjälp om hur du löser problem med USB-portar finns i följande artikel i Dells kunskapsbank How to resolve USB-port issues (lösa problem med USB-portar).


Information om och hjälp med att lösa problem med hårddisken finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Understanding and Troubleshooting Your Hard Drive (förstå och felsöka hårddisken).

Obs! När datorn är påslagen fungerar batterilampan även som en indikator för hårddiskaktivitet. Tryck på och håll ner tangenten Fn och tryck sedan på h-tangenten för att växla mellan batteriet och hårddiskens aktivitetsindikatorfunktion.


Information om och hjälp med att lösa ljudproblem finns på webbplatsen Speakers and Headphones Support (support för högtalare och hörlurar).

 

Strömlampa

Strömindikatorlampan för strömbrytaren är placerad på handledsstödet bredvid tangentbordet längst upp till höger bild 1. Se Tabell 1 för beskrivning av indikatorlampan.

Obs! Strömstatuslampan som finns på strömknappen är endast tillgänglig på datorer utan fingeravtrycksläsare (tillval). På datorer där fingeravtrycksläsaren är integrerad i strömknappen finns det inte någon strömstatuslampa på strömknappen.

 

SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Bild 1: Plats för LED-lampan för ström

 

Strömindikatorläge Beskrivning
Fast vitt sken På (S0)
Av Viloläge (S4)
Av System av (S5)
Tabell 1: Strömindikatorläge
 • S0 (PÅ) – Systemet är aktiverat.
 • S4 (viloläge) – Systemet förbrukar minst ström jämfört med alla andra vilolägen. Systemet är nästan i avstängt läge, förutom underhållsladdning. Kontextdata skrivs till hårddisken.
 • S5 (AV) – systemet är avstängt.

 

Batteriladdning och statuslampa

Batteriladdnings- och statusindikatorlampan sitter på datorns vänstra sida Bild 2. Se Tabell 2 för beskrivning av indikatorlampan.

SLN322128_en_US__4Ins5401_LED_BK
Bild 2: Plats för LED-lampa för batteriladdning och batteristatus

 

Strömkälla
Lampans beteende
Systemets energiläge
Batteriladdningsnivå
Nätadapter
Fast vitt sken
S0
0-100%
Nätadapter
Fast vitt sken
S4/S5
< Fulladdat
Nätadapter
Av
S4/S5
Fulladdat
Batteri
Fast gult sken
S0
Batteri
Av
S0
> 10%
Batteri
Av
S4/S5
0-100%
Tabell 2: LED-lampa för batteriladdning och batteristatus
 • S0 (PÅ) – Systemet är aktiverat.
 • S4 (viloläge) – Systemet förbrukar minst ström jämfört med alla andra vilolägen. Systemet är nästan i avstängt läge, förutom underhållsladdning. Kontextdata skrivs till hårddisken.
 • S5 (AV) – systemet är avstängt.
Obs!
 • På modeller med fingeravtrycksläsare (där det inte finns någon strömindikator på strömbrytaren) tänds lampan med ett vitt sken så fort strömbrytaren slås på.
 • När datorn är påslagen fungerar batterilampan även som en indikator för hårddiskaktivitet. Tryck på och håll ner tangenten Fn och tryck sedan på h-tangenten för att växla mellan batteriet och hårddiskens aktivitetsindikatorfunktion.

Ytterligare information om och hjälp med att lösa problem med batteriet finns på Battery Support (batterisupport).

Det här avsnittet handlar om programvaran som kan finnas installerad på datorn. Välj flikarna nedan för mer information.


På sidan Dell Windows Backup Media and Recovery Options (alternativ för Dell-medier och återställning med Windows Säkerhetskopiering) hittar du information om hur du säkerhetskopierar ditt Windows-operativsystem och återställningsalternativ för när Windows startar och inte startar på rätt sätt.


Dell Download Center (Dells center för hämtningsbara filer) ger dig information om programvara som du har köpt och programvara som redan finns installerad på datorn, t.ex. Dell Backup Solutions (Dells säkerhetskopieringslösningar) och Dell SupportAssist för datorer och surfplattor.


En del programvara som såldes i samband med köpet av datorn måste hämtas när du har fått datorn. Du kan hämta och installera dessa program med hjälp av Dell Digital Delivery. Mer information finns via följande länkar:


Det finns en kostnadsfri PDF-läsare (Acrobat Reader DC) från Adobe. Det här programmet behövs för att visa PDF-filer som snabbstartguider eller ägarhandböcker.Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.


Den här artikeln innehåller hjälp för Microsoft Office-program, En manual till olika Microsoft Office-program som är tillgängliga på Dell-datorn.


Programmet Skype kan hämtas från Skypes webbplats. På webbplatsen finns också instruktionsfilmer om hur du använder programmet.

Så här gör du om du vill avinstallera Skype:

 1. Stäng Skype och se till att programmet inte körs i bakgrunden.
 2. I Sökfältet skriver du appwiz.cpl
 3. Tryck eller klicka på appwiz.cpl (objekt i kontrollpanelen) för att öppna fönstret Program och funktioner.
 4. Tryck på och håll ned eller högerklicka på Skype i listan och välj antingen Ta bort eller Avinstallera.
 5. Starta om datorn och kontrollera att programmet har avinstallerats.


Klicka på följande länk för att få tillgång till supportsidan för Dell-säkerhet och virusskydd:


Datorn levereras med ett förinstallerat antivirusprogram. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Useful Information about the Third Party Anti-virus programs that ship with a Dell PC (användbar information om antivirusprogram från tredjepart som levereras med Dell-datorer).


Mer information om virus, spionprogram och skadlig kod finns på följande länkar:

Article Properties


Affected Product

Inspiron 5401/5408

Last Published Date

31 May 2023

Version

7

Article Type

Solution