Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Tagakaane paigaldamine

Sammud

  1. Asetage tagakaas randmetoe ja klaviatuuri koostule [1].Tagakaane paigaldamine
  2. Keerake kinni kümme kruvi, mis hoiavad tagakaant randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes. Tagakaane paigaldamine

Järgmised sammud

  1. Paigaldage SD-mälukaart
  2. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\