Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

WLAN-kaardi eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku

Sammud

  1. Eemaldage üks (M2 × 3) kruvi, mis hoiab WLAN-kaardi klambrit emaplaadi küljes [1].
  2. Lükake ja eemaldage WLAN-kaardi klamber, mis kinnitab WLAN-kaableid [2].
  3. Ühendage WLAN-kaablid WLAN-kaardil asuvatest liitmikest lahti [3].
  4. Eemaldage WLAN-kaart liitmikust [4].WLAN-kaardi eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\