Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Aku oleku LED

Tabel 1. Aku oleku LED. Aku oleku LED
Toiteallikas LED-tule käitumine Süsteemi toite olek Aku laetuse tase
Vahelduvvooluadapter Põlev valge S0 0–100%
Vahelduvvooluadapter Põlev valge S4/S5 < Täis laetud
Vahelduvvooluadapter Väljas S4/S5 Täis laetud
aku Oranžkollane S0 < = 10%
aku Väljas S0 > 10%
aku Väljas S4/S5 0–100%
  • S0 (SEES) – süsteem on sisse lülitatud.
  • S4– süsteem tarvitab võrreldes teiste uneolekutega kõige vähem energiat. Süsteem on peaaegu VÄLJA LÜLITATUD, v.a hädavajalik toide. Kontekstiandmed kirjutatakse kõvakettale.
  • S5 (VÄLJAS) – süsteem on välja lülitatud.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\