Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie karty sieci WLAN

Informacje o tym zadaniu

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia kart sieci WLAN, nie należy umieszczać pod kartą żadnych kabli.

Kroki

  1. Umieść kartę WLAN w złączu na płycie systemowej [1].
  2. Podłącz kable WLAN do gniazd na karcie WLAN [2].
  3. Załóż wspornik karty sieci WLAN, aby przymocować do tej karty kable sieci WLAN [3].
  4. Wkręć śrubę (M2x3), aby zamocować wspornik karty sieci WLAN do karty sieci WLAN [4].
    Instalowanie karty sieci WLAN

Kolejne kroki

  1. Odłącz kabel akumulatora.
  2. Zamontuj pokrywę dolną.
  3. Zainstaluj kartę pamięci SD.
  4. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\