Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie wentylatora systemowego

Wymagania wstępne

 1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
 2. Wymontuj kartę pamięci SD.
 3. Wymontuj pokrywę dolną.
 4. Wymontuj akumulator.

Kroki

 1. Odłącz kabel płyty VGA [1] i kabel wyświetlacza [2, 3] od płyty systemowej.
  Wymontowywanie wentylatora systemowego
 2. Wyjmij kabel płyty VGA i kabel wyświetlacza z prowadnic na wentylatorze [1].
 3. Odłącz kabel wentylatora od płyty systemowej [2].
  Wymontowywanie wentylatora systemowego
 4. Wykręć dwie śruby (M2x3) mocujące wentylator do zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [1].
 5. Wyjmij wentylator z zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [2].
  Wymontowywanie wentylatora systemowego

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\