Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie karty sieci WLAN

Wymagania wstępne

  1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
  2. Wymontuj kartę pamięci SD.
  3. Wymontuj pokrywę dolną.
  4. Odłącz kabel akumulatora.

Kroki

  1. Wykręć śrubę (M2x3) mocującą wspornik karty sieci WLAN do płyty systemowej [1].
  2. Przesuń i wyjmij wspornik karty sieci WLAN mocujący kable tej karty [2].
  3. Odłącz kable sieci WLAN do złączy na karcie [3].
  4. Wyjmij kartę sieci WLAN ze złącza [4].
    Wyjmowanie karty sieci WLAN

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\