Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje baterije

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. masku baterije
 3. Za uklanjanje baterije sa 6 ćelija:
  1. Odspojite kabel baterije iz njegovog priključka na bateriji [1].
  2. Uklonite 3 vijka (M2,5x3,0) kojima je baterija pričvršćena na sustav [2].
  3. Uklonite bateriju iz sustava [3].
   Uklanjanje baterije sa 6 ćelija
 4. Za uklanjanje baterije s 4 ćelije:
  1. Odspojite kabel baterije iz njegovog priključka na bateriji [1].
  2. Uklonite 2 vijka (M2,5x3,0) kojima je baterija pričvršćena na sustav [2].
  3. Uklonite bateriju iz sustava [3].
   Uklanjanje baterije s 4 ćelije

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\