Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Uklanjanje primarnog memorijskog modula

 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
 2. Uklonite:
  1. SD kartica
  2. maska baterije
  3. baterija
  4. poklopac kućišta
  5. tipkovnicu
 3. Za uklanjanje primarnog memorijskog modula:
  1. Uklonite jedan vijak (M2,0x3,0) kojim je pričvršćen štitnik memorijskog modula [1].
  2. Povucite i podignite štitnik memorijskog modula s memorijskog modula u sustavu [2].
  3. Povucite kopče prema van od memorijskog modula sve dok ne iskoči [3].
  4. Podignite memorijski modul i uklonite ga iz sustava [4].
   Uklanjanje sekundarne memorije

   NAPOMENA: Ponovite korake (c) i (d) Ako ima još ugrađenih memorijskih modula.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\