Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Ugradnja gumba podloge osjetljive na dodir

 1. Za ugradnju gumba podloge osjetljive na dodir:
  1. Postavite gumb podloge osjetljive na dodir u utor na osloncu za dlanove [1].
  2. Ponovno postavite 2 (M2,0x3,0) vijka da biste pričvrstili gumb podloge osjetljive na dodir na oslonac za dlanove [2].
  3. Priključite kabel gumba podloge osjetljive na dodir na priključak na podlozi osjetljivoj na dodir [3].
   Ugradnja gumba podloge osjetljive na dodir
 2. Ugradite:
  1. oslonac za dlanove
  2. poklopac kućišta
  3. tvrdi pogon
  4. tipkovnicu
  5. baterija
  6. masku baterije
  7. SD kartica
 3. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\