Dell Precision 7740 Servisni priručnik

Ugradnja tipkovnice

 1. Za ugradnju tipkovnice:
  1. Poravnajte tipkovnicu i ponovno provedite kabele kroz dno odjeljka.
   Ugradnja tipkovnice
  2. Pritisnite i poravnajte tipkovnicu u njezin pretinac radeći duž lijevog, desnog i donjeg ruba [1,2,3].
  3. Ponovno postavite 5 (M2,0x2,5) vijaka koji pričvršćuju tipkovnicu na sklop oslonca za dlanove [4].
   Ponovno postavljanje vijaka tipkovnice
  4. Poravnajte rešetku tipkovnice s njezinim položajem na tipkovnici i pazite da rešetka tipkovnice uskoči na svoje mjesto.
   Ugradnja rešetke tipkovnice
  5. Preokrenite sustav za 90° radi pristupa kabelima tipkovnice.
  6. Spojite kabele tipkovnice, kabel čitača otiska prsta i kabel gumba za otisak prsta u njihove priključke na matičnoj ploči.
   Priključivanje kabela

 2. NAPOMENA: Uvjerite se jeste li savršeno poravnali podatkovni kabel tipkovnice.

 3. Ugradite:
  1. baterija
  2. poklopac baterije
  3. SD kartica
 4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\