Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn 3,5 tommer harddiskenhet – ekstrautstyr

  1. Skyv harddiskbraketten inn i sporet til den klikker på plass.Sett inn harddiskenheten i sporet
  2. Fest (6-32x3.6)-skruene som fester harddiskenheten til bunnen og fronten av kabinettet.Fest skruene
  3. Koble harddiskkabelen og strømkabelen til kontaktene på harddisken.Koble til harddiskkabelen og strømkabelen
  4. Sett på plass:
    1. Frontramme

    2. Deksel

  5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\