Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Sette inn ekstra kort

  1. Sett inn ekstra kort i kontakten på hovedkortet.Sett inn ekstra kort
  2. Lukke PCIe-braketten.
  3. Fest (6-32x6.35)-skruen for å feste PCIe-brakettenFest skruen
  4. Sett på plass:
    1. Deksel

  5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\