Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

Ta ut varmeavlederenheten

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av:
  1. Deksel

  2. Kjøledeksel

 3. Slik tar du ut varmeavlederenheten:
  1. Koble viftekabelen fra kontakten på hovedkortet.Koble fra varmeavlederen
  2. Løsne M3-skruene i motsatt rekkefølge som er merket på hovedkortet
   • MERK: Fjern skruene som fester varmeavlederen til hovedkortet i rekkefølge som vist i forklaringen [1,2,3,4].
  3. Løft varmeavlederenheten fra datamaskinen.Figuren viser hvordan du tar ut varmeavlederenheten

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\