Dell Vostro 3670 Servicehåndbok

fjerne minnemodulen

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av:
  1. Deksel

 3. Slik tar du ut minnemodulen:
  1. Skyv festetappene til minnemodulen på begge sider av minnemodulen.
  2. Løft minnemodulen ut av minnemodulkontakten på hovedkortet.
  Figuren viser hvordan du tar ut minnemodulen fra hovedkortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\