Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta av skjermrammen

Forutsetninger

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet
 3. Ta av bunndekselet.
 4. Ta ut batteriet
 5. Ta ut WLAN
 6. Ta ut skjermenheten.

Trinn

 1. Trykk på begge sider av skjermhengseldekselet, og løft det fra skjermens bakdeksel.
 2. Lirk de indre kantene på skjermrammen.
  Ta ut skjermrammen
 3. Løft rammen fra skjermenheten.
  Ta ut skjermrammen

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\